placeholder image to represent content

EsP 8 Quiz #2 L. Ramiro

Quiz by Lezly G. Ramiro

Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP8PBIa-1.2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
16 questions
Show answers
 • Q1
  Ang _____________ ay pamayanan ng mga tao na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iiral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan.
  kapitbahay
  paaralan
  Pamilya
  simbahan
  60s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q2
  Nabuo ang pamilya sa _____________ ng isang lalaki at babaeng nagpasyang magpakasal at magsama habang buhay.
  pagtutulungan
  pag-uunawaan
  pag-aalitan
  pagmamahalan
  60s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q3
  Ang pamilya ay itinatag bilang isang maliit na ___________________.
  institusyon
  pantahanan
  edukasyon
  komunidad
  60s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q4
  Ang pamilya ang orihinal na _____________ ng pagmamahal.
  paaralan
  namamagitan
  pasyalan
  ugnayan
  60s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q5
  Ang mga sumusunod ay mga mahalagang misyon ng pamilya maliban sa isa.
  pagpapabaya sa mga anak na mabuhay ng malaya
  pagbibigay ng edukasyon
  paghubog ng pananampalataya
  paggabay sa pagpapasya
  60s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q6
  Ito ay nangangahulugan din na pag-ibig. karaniwang nararamdaman ng magkakapamilya.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q7
  Ito ay ang pagbabahagi ng mga biyaya sa ibang tao.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q8
  Ito ay sumasailalim sa isang maliit na sangay ng lipunan.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q9
  Ang tawag sa Maykapal at Tagapaglikha ng sanlibutan.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q10
  Isang katangian na kung saan ang isang tao ay nagtitiwala o naniniwala sa Diyos.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  60s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q11
  (Suriin ang bawat sitwasyon kung ito ay nagpapahayag ng pagmamahalan, pagtutulungan at pananampalataya. )✿Ang isang batang palaging sumusunod sa utos ng kanyang mga magulang ay kinalulugdan.
  Tama
  Hindi sigurado
  Mali
  60s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q12
  Hinahayaan na lamang ni Josie ang kanyang mga nakababatang kapatid sa paglalaro ng mga online games kahit ilang oras na silang naglalaro nito.
  Tama
  Mali
  Hindi ako sigurado
  60s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q13
  Si Jane ay palaging pumupunta sa simbahan o di kaya ay nanood ng Banal na Misa sa telebisyon dahil ayaw niyang lumiban. Ito ay ang nakamulatan niya sa kanyang mga magulang.
  Mali
  Hindi ako sigurado
  Tama
  60s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q14
  ✿Kahit na nahihirapan na si Jay sa pag-iigib ng tubig dahil araw-araw silang walang suplay ng tubig ay nakaupo at nanonood sa Internet ang kanyang nakababatang kapatid.
  Hindi ako sigurado
  Mali
  Tama
  60s
  EsP8PBIa-1.2
 • Q15
  ✿Inaalagaan ni Andrew ang kaniyang nakababatang kapatid na babae kapag nasa trabaho ang kanyang mga magulang.
  Tama
  Mali
  Hindi ako sigurado
  60s
  EsP8PBIa-1.2

Teachers give this quiz to your class