placeholder image to represent content

ESP

Quiz by FREDESVINDA ABLOG

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Napagtanto ni Andos na sobra ang ibinigay na sukli ng tindera sa grocery store na kanyang binilhan. Ano ang dapat niyang gawin?

  Pagalitanang tindera dahil nagkamali ito

  Ilagay sa bulsa ang sobrang sukli.

  Ibalikang sobrang sukli sa tindera.

  Umuwikaagad sa bahay pagkatapos bumili

  30s
 • Q2

  Nag-away ang dalawa mong kaklase. Si Mikay ang matalik mong kaibigan ang nagsimula ng gulo. Bilang kaibigan, ano ang nararapat mong gawin?

  Pagtatawananang dalawang nag-aaway.

  Tutulungan ang kaibigan at makipag-away din sa kaklase

  Aalis at pababayaan ang nag-aaway.

  Aawatin ang nag-aaway at pagsasabihan silang dalawa sa mahonahon na paraan

  30s
 • Q3

  Pinupuring inyong English teacher si Joana dahil nakakuha siya ng pinakamataas na markasa pagsusulit. Pinalakpakan siya ng buong klase at pinuri ang nagawa. Mayamayalang ay dahan-dahan siyang tumayo at pumunta sa gitna. Inamin niya na siya aynagkodigo. Anong katangian ang ipinakita ni Joana sa kanyang pag- amin sakasalanan?

  Pagkamabait

  Pagkamatapat

  Pagpakumbaba

  Pagkamasunurin

  30s
 • Q4

  “Bawal umihi dito”. Ito ang karatola na mababasa sa pader sa tapat ng inyong paaralan. May mga kabataang lalaki ang lumabag sa babala na bawal ang umihi sa lugar na iyon. Paano mo aaksyonan ang pagyayari?

  Isumbong kaagad ang makitang lalaki

  Pagalitan ang mga lalaking umihi dito

  Pagsabihan ng mahinahon ang mga lalaki na bawal ng paaralan

  Sabihin sa mga punong guro na may lalaking lumabag sa babala ng paaralan

  30s
 • Q5

  Alam ni Martha na si Joshua ang naghagis ng bato sa batang katutubo sa inyong paaralan ngunit natakot siyang sabihin ang katotohanan dahil sa pinagbantaan siya ni Joshua. Gustong ipaalam ni Martha ang totoo. Kanino niya ito sasabihin?

  Sasabihinni Martha sa kanyang kapitbahay.

  Sasabihinniya ito sa punong Barangay.

  Sasabihinni Martha sa kanyang kakalase.

  Sasabihinniya ito sa guro ang batang katutubo.

  30s
 • Q6

  Nakikinig kaba sa opinyon ng mga kamag-aral mo?

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q7

  Tinatanggap mo ba nang may katatagan ng loob ang puna ng iba?

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q8

  Nagrereklamo ka ba kung hindi inaaprubahan ng lider ang iyong opinyon?

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q9

  Nagrereklamoka ba sa lider matapos magkaroon ng desisyon ang nakararami?

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q10

  Ipinipilit mo ba ang iyong gusto kahit alam mong hindi kayang bilhin ng magulang mo?

  false
  true
  True or False
  30s

Teachers give this quiz to your class