placeholder image to represent content

EsP

Quiz by BENGEN RAMIREZ

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
20 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ay ang mga impormasyon na taglay ng isang tao. Nakukuha ito sa pamamagitan ng pag-aaral o pagkakaroon ng karanasan.
  kaalaman
  pagsusuri
  kasipagan
  kawilihan
  300s
 • Q2
  Alin sa mga sumusunod ang higit na makatutulong sayo upang madagdagan ang iyong karunungan sa iba’t ibang bagay?
  pagpipinta
  paglalaro
  pagsasayaw
  pagbabasa
  300s
 • Q3
  Ang mga sumusunod ay ilan sa mga maaari mong gawin upang mas higit na matuto at magkaroon ng mga kaalaman, MALIBAN sa isa.
  isantabi muna ang pag-aaral at unahin ang paglalaro kasama ang mga kaibigan
  maglaan ng tiyak at sapat na oras sa pag-aaral
  magkaroon ng kawilihang magbasa at gawin ang mga gawain
  maging matiyaga sa mga aralin kahit na nahihirapan
  300s
 • Q4
  Bakit sinasabing “ang kaalaman ay kapangyarihan”? Piliin ang pinakatamang kasagutan.
  sapagkat kung mayroon ka nito, magiging maganda ang iyong kinabukasan.
  sapagkat kung mayroon ka nito, maraming bagay kang matututunan.
  sapagkat kung mayroon ka nito, huhusay ka sa pagsasayaw.
  sapagkat kung mayroon ka nito, magiging mabilis ka sa pagbabasa.
  300s
 • Q5
  Ito ay ang katuwang ng tiyaga.
  pagbabasa
  bilis
  tuwa
  sipag
  300s
 • Q6
  Ano ang kailangan mong gawin upang matupad ang iyong pangarap?
  umasa sa mga taong tutupad sa iyong pangarap.
  mag-aral ng mabuti na may sipag at tiyaga.
  wala sa mga nabanggit.
  magdasal at hintayin na lamang na magkatotoo ito.
  300s
 • Q7
  Ano ang mabuting naidudulot ng pagkakaroon ng positibong pag-iisip?
  mabilis malungkot at magalit sa mga sitwasyon.
  nawawalan ng pag-asa.
  hindi sumusuko sa mga problemang kinahaharap.
  lahat ng nabanggit.
  300s
 • Q8
  Ano ang iyong gagawin kung mayroon kang hindi maintindihan sa iyong mga aralin?
  sasagutan na lamang ito ng hindi iniintindi.
  pasasagutan na lamang ito sa nanay at tatay.
  hihingi ng tulong sa pamilya o mga kaibigan na unawain ang aralin.
  hahayaan na lamang ito at hindi na aaralin.
  300s
 • Q9
  Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng positibong kaisipan?
  Humahanap ng iba pang source si Lanie upang intindihin ang mga aralin na siya ay nahihirapan.
  Iniiwan ni Kimberly ang kanyang aralin sa tuwing nahihirapan siyan intindihin ito.
  Umiiyak si Antonio tuwing sinasabihan siya ng nanay niya na magsanay sa pagbabasa.
  Iniiwasan ni John na tumulong sa mga gawaing bahay dahil alam niyang mapapagod siya dito.
  300s
 • Q10
  Ito ay ang katangian na humanap ng iba pang solusyon sa mga problema.
  mabait
  masunurin
  masipag
  maparaan
  300s
 • Q11
  Tama o Mali: Nakikinig ako sa aking guro habang nagtatala.
  Tama
  Mali
  300s
 • Q12
  Hindi ko ginagawa at sinasagutan ang mga mahihirap na aralin sa aking modyul.
  Tama
  Mali
  300s
 • Q13
  Ginagawa ko ang aking proyekto upang matapos ito sa takdang-araw.
  Mali
  Tama
  300s
 • Q14
  Kumokopya na lamang ako sa internet para ipasa bilang aking proyekto.
  Tama
  Mali
  300s
 • Q15
  Humihingi ako ng dagdag na paliwanag sa aking guro kapag hindi ko maintindihan ang aralin.
  Mali
  Tama
  300s

Teachers give this quiz to your class