Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

   Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang naglalahad ng wastong kaisipan?

  Ginagampanan ni Ana ang kaniyang gawain sa pangkat sa abot ng kaniyang makakaya.

  Si Rina ay nagpapatulong sa kaniyang katabi habang kumukuha ng pagsusulit.

  Magpatulong sa nakakatandang kapatid sa paggawa ng takdang- aralin.

  Nakalimutan ni Alice na gawin ang kaniyang takdang aralin. Nang tawagin siya ng kaniyang guro, sinabi niyang naiwan niya ito sa bahay.

  30s
  EsP5PKP – Ih - 35
 • Q2

   Kasali ka sa Top Ten ng inyong klase ngunit ang mga ulat na iyong ibinigay sa inyong guro ay hinango mo lamang sa internet na maaaring maging dahilan ng pagbaba ng iyong marka. Ano ang gagawin mo?

  Hindi na lamang kikibo ukol sa iyong ulat.

  Kakausapin ang guro tungkol sa iyong ginawang ulat.

  Ipagtatapat sa kaklase ang totoo ukol sa iyong ginawang ulat.

  Hihintaying matapos ang klase at sarilinang kakausapin ang guro tungkol sa katotohanan anoman ang kahinantnan ng ginawa.

  30s
  EsP5PKP – Ih - 35
 • Q3

   Paano maipakikita ang katapatan sa loob ng silid-aralan o paaralan?

                         I.    Pagtupad sa gawain

                       II.    Pagsunod sa utos

                     III.    Pagsasabi ng totoo

                     IV.    Pagiging responsable

   

     

   I, II, III  

   II, III, IV  

   I at II  

   I, II, III, at IV

  30s
  EsP5PKP – Ig - 34
 • Q4

  Napansin mo na tahimik ang iyong nakababatang kapatid. Nalaman mo na nabasag niya ang inyong mamahaling pigurin. Ano ang iyong gagawin?

  Tatanungin ang kapatid kung ano ang nangyari.

  Pagsasabihan ang kapatid na sa susunod ay huwag ng maglilikot upang di na maulit ang nangyari.

  Sasamahan ang kapatid na aminin ang nagawa.

  Kakausapin ang magulang sa nagawa ng iyong kapatid.

  30s
  EsP5PKP – Ig - 34
 • Q5

  Alagad ng batas ang ama ni Juan. Ginagampanan niya nang maayos ang kaniyang sinumpaang tungkulin sa bayan. Ano ang katangiang tinataglay ng ama ni Juan?

  katapatan sa guro

  katapatan sa pamilya

  katapatan sa paaralan

  katapatan sa pamayanan

  30s
  EsP5PKP – Ih - 35
 • Q6

  Si Juan ay pangulo ng Supreme Pupil Government sa kanilang paaralan. Bilang isang mabuting pangulo, paano niya sisimulan ang isang proyektong pamparaalan?

  Kunin ang ideya ng bawat miyembro upang makabuo ng isang magandang proyekto para sa paaralan.

  Alamin kung ano kailangan ng paaralan bago gumawa ng proyekto.

  Sumangguni sa mga guro ukol sa proyektong gagawin.

  Bigyan ng pagkakataon ang mga miyembro na gumawa ng kani-kaniyang proyekto.

  30s
  EsP5PKP – Ih - 35
 • Q7

  Bilang isang lider, alin sa sumusunod ang dapat gawin upang matapos ang isasagawang gawain?

  Bigyan ng gawain ang bawat miyembro.

  Maging isang mabuting halimbawa sa pangkat.

  Gabayan ang mga miyembro sa kanilang mga gawain.

  Pasalamatan ang bawat miyembro sa kanilang mga nagawa sa proyekto.

  30s
  EsP5PKP – Ig - 34
 • Q8

  Paano maipakikita ng isang pangkat ang pagkakaroon ng pagkakaisa?

  Pagtanggap sa mungkahi ng mga miyembro.

  Pagtutulungan sa pagkamit ng mga layunin.

  Pabibigay ng respeto sa bawat kasapi

  Pagpapasalamat sa kontibusyon ng bawat isa.

  30s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q9

  Aktibong nagtulungan ang inyong pangkat kaya natapos nang maayos ang inyong proyekto sa Edukasyon sa Pagpapakatao. Anong katangian ang ipinakita ang inyong pangkat?

  pagkakaisa

  pagkamalikhain

  pagkamasayahin

  pagkamatiisin

  30s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q10

    Anong katangian ang nagpapakita ng suporta upang maging matagumpay ang isang gawain?

  pagkakaisa

  pagkamaalalahanin

  pagkakaniya kaniya

  pagpapahalaga

  30s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q11

  Ang iyong barangay ay isa sa nasalanta ng nagdaang bagyo at ang isa sa pinaka tinamaan nito ay ang iyong Kapilya. Paano mo maipadarama ang iyong pagtulong, pagmamalasakit at pagmamahal sa Diyos?

  maghihintay ng tulong mula sa lokal na pamahalaan

  magsasawalang kibo na lamang ako sa mga nangyayari

  mangangalap ako ng pondo upang maipasaayos ang aming kapilya

  tutulong sa pagtatayo ng pansamantalang kapilya upang may pagdausan ng misa

  30s
  EsP5PPP – IIId – 27
 • Q12

  Ang iyong pamilya ay nakakaangat sa buhay. Lumapit ang iyong kamag-anak na kapos sa buhay sa iyong mga magulang upang humingi ng kaunting tulong pinansyal. Turo sa iyo ng iyo guro sa Edukasyon sa Pagpapakatao na ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Paano mo maipapakita at maipapadama ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa?

  ikukuha ng mga makakain sa kusina

  yayakapin ko siya at sasabihin na kaya niya yan

  bibigyan ko siya ng konting tulong mula sa aking ipon

  ipagdarasal ko siya na makayanan ang kanyang problema

  30s
  EsP5PPP – IIId – 27
 • Q13

  Sa gitna ng pandemya na dulot ng Covid-19, paano mo maipapamalas sa iyong buhay ang pananalig at pananampalataya mo sa Diyos?    

  pananatili sa bahay at manood ng mga misa sa online

   ituon ang oras sa pamilya at sa pakikinig ng mga balita

  pagninilay- nilay at pagbabasa ng mga makabuluhang babasahin

  pagdarasal at paghingi ng mga kapatawaran sa mga nagawang kasalanan

  30s
  EsP5PD - IVa-d – 14
 • Q14

  Sa usaping digmaan sa ibang panig ng mundo. Ano sa palagay ninyo ang mangyayari sa pagitan ng Ukraine at Russia. Masasabi mo ba na may pandaigdigang pagkakaisa ang pwedeng mangyari sa mundo kung paiiralin ang ___________? 

  Katapangan

  Kapangyarihan

  Kababaang loob

  Pag-uunawaan at pagmamahalan

  30s
  EsP5P – IIb – 23
 • Q15

  Ito ay isang sangay ng pamahalaan na may pananagutan na tiyakin ang

      kaligtasan ng mamamayan at nagsisilbing tagapagpasunod ng batas.

   Deped

  NDRRMC

   PNP

  RED CROSS

  30s
  EsP5P – IIb – 23

Teachers give this quiz to your class