placeholder image to represent content

ESP Grade 6

Quiz by CID Marikina

Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 5 skills from
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP6PKP- Ia-i– 37
EsP6P- IIa-c–30
EsP6PPP- IIIe–36
EsP6PPP- IIIf–37
EsP6PPP- IIIh–39

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1
  Basahin at unawain ang bawat sitwasyon. I-click ang pinakatamang sagot. Tanghali na, hindi pa dumarating si nanay buhat sa palengke. Wala pang sinaing at nais mong makatulong. Alin sa mga ito ang dapat mong gawin?
  Hihintayin si nanay baka magkamali.
  multiplem
  //Magkukusa na akong magsaing.
  Bibili na lamang ng lutong kanin.
  Uutusan ang kapatid na siya na lang magsaing.
  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q2
  Madalas kang payuhan ng iyong mga magulang na pumili ng tamang kaibigan. May mga pagkakataon na gusto mong magdesisyon para sa sarili. Susundin mo ba ang iyong mga magulang sa pagpili ng kaibigan?
  Hindi, gusto ko rin kasi ang magdesisyong mag-isa.
  //Hindi, ako naman ang makikisama sa kanila.
  Oo. Gusto ko, ako naman ang pipili ng kaibigan.
  Oo, naniniwala ako na mabuti ang hangad ng lahat ng magulang para sa kanilang anak.
  multiplem
  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q3
  Malayo ang pinapasukan mong paaralan sa iyong bahay. Kailangan lakarin ito dahil walang dumadaang sasakyan. Kapag umuulan, sinasabihan ka ng iyong magulang na lumiban na lang. Ano ang gagawin mo?
  Ipagpapatuloy ang pag-aaral at titiising maglakad upang makapagtapos.
  Titigil na lang ng pag-aaral at baka mapahamak tuwing umuulan.
  // Papasok pa rin at madalas na liliban sa klase.
  multiplem
  Maghahanap ng kamag-anak na pwedeng matutuluyan na malapit sa paaralan.
  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q4
  Si Andrei ay isang batang masipag mag-aral. Isang araw, nabalitaan niya na nagkakalat ng maling balita ang kaniyang kaibigan. Ipinagkakalat daw nito na kaya matataas ang kaniyang marka ay dahil nangongopya lamang sa kaniyang matalinong katabi. Kung ikaw si Andrei, ano ang iyong gagawin?
  // Awayin ang kaibigan.
  multiplem
  Kalmahin ang sarili bago kausapin ang kaibigan.
  Isumbong agad sa magulang ang kaibigan.
  Huwag pansinin ang balita.
  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q5
  Dahil sa pandemya, isa ang tatay mo sa nawalan ng trabaho. Hirap ang magulang mo na matugunan ang pangangailangan ninyong magkakapatid. Ano ang iyong gagawin?
  Magtitipid sa pagkain.
  Hahanap ng trabaho upang kumita ng pera.
  //Titigil sa pag-aaral.
  multiplem
  Iwasang bumili ng mga bagay na hindi kailangan.
  30s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q6
  Si Rhian at Bea ay matalik na magkaibigan. Sila ay nangako sa isa’t-isa na kahit magkalayo ay magkaibigan pa rin sila. Patuloy ang ugnayan nila sa isa’t isa sa pamamagitan ng pakikipag-chat sa facebook. Anong pagpapahalaga ang ipinakita ng magkaibigan?
  multiplem
  //Pagtupad sa pangako
  Pagpapahalaga sa samahan
  Pagpapahalaga sa kapwa
  Pagpapahalaga sa responsibilidad
  30s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q7
  Napagkasunduan ninyong magkaibigan na magkikita sa River Park, subalit inutusan ka ng nanay mo na alagaan ang bunsong kapatid.Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagsunod sa pangako?
  multiplem
  Pupunta ako sa takdang oras at lugar kung saan ang aming napagkasunduan.
  //Tatawag ako sa kanya upang ipaalam na mahuhuli ako sa usapan.
  Sasabihin ko sa kanya ng may katapatan na hindi ako makakarating sa usapan.
  Pupunta ako pagkatapos ng mga gawaing nakaatas sa akin.
  30s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q8
  Matagal na kayong magkaibigan ni Mariel, alam na ninyo ang ugali ng bawat isa. Napansin mo nitong mga nakaraang araw na may pagbabago sa kanyang ugali at bihira na kayong mag-usap, bilang kaibigan, ano ang dapat mong gawin?
  multiplem
  Babalewalain, baka magalit kasi siya sa akin.
  Ikukuwento sa iba pang mga kaibigan.
  Isusumbong ko siya sa kanyang nanay.
  //Sabihin sa kanya ang napapansin mong pagbabago sa kaniya.
  30s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q9
  Nakita mo na may inaabot sa kaibigan mo ang isang mag-aaral sa ibang seksyon. Kilala mo siya’y naninigarilyo. Alam mo na may patakaran ang paaralan naang mahuling maninigarilyo ay may kaparusahan. Nang araw ding iyon ay may nakapagsabi sa guro ninyo tungkol dito. Kaya’t nagkaroon ng kapkapan. Ano ang nararapat mong gawin?
  Gayahin ang kaibigan na manigarilyo.
  Sabihin sa guro ang nasaksihan.
  //Magmamaang-maangan sa nakita.
  multiplem
  Ipaalam sa kinauukulan.
  30s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q10
  May sakit ang isa ninyong kaklase, napagkasunduan ninyong magkakaibigan na padalhan siya ng prutas. Ikaw ang napakiusapang maghatid ng mga ito. Tatanggapin mo ba ang pinapagawa sa iyo?
  //Hindi, marami akong ginagawa.
  Iuutos ko na lang sa iba.
  multiplem
  Oo, dahil mahalaga siya sa amin.
  Depende kung bibigyan ako ng pamasahe.
  30s
  EsP6P- IIa-c–30
 • Q11
  Sina Renz at Renzel ay magkapatid. Kapag nagsisipilyo si Renz ay hinahayaan niyang dumadaloy ang tubig sa gripo. At tuwing siya ay nagdidilig ng halaman ay gumagamit siya ng hose. Ano ang dapat gawin ni Renzel?
  //Hahayaan ni Renzel ang kanyang kapatid.
  Panonoorin Renzel kung paano mag-aksaya ng tubig ang kanyang kapatid.
  multiplem
  Pagsasabihan ni Renzel ang kanyang kapatid na magtipid sa tubig.
  Gagayahin ni Renzel ang ginagawa ng kanyang kapatid.
  30s
  EsP6PPP- IIIe–36
 • Q12
  Ang inyong bahay ay malapit sa ilog. Malinis at malinaw ang tubig, at may mga isda na nahuhuli dito. Subalit naging marumi at maitim na ang tubig dahil sa kapabayaan ng mga nakatira malapit dito. Ano sa palagay mo ang naging sanhi ng pagdumi ng ilog?
  Ginagawang palikuran ang ilog.
  Pagtatapon ng mga patay na hayop.
  //Pagtatapon ng mga basura.
  multiplem
  Lahat ng nabanggit ay maaaring sanhi ng pagdumi ng ilog.
  30s
  EsP6PPP- IIIe–36
 • Q13
  May proyekto ang guro ninyo tungkol sa kalinisan at kagandahan. Nabanggit niya na ilalandscape ang Heral Garden at tataniman ng bulaklak ng rosas ang paligid. Malaking halaga ang magagastos at kailangan ang inyong kontribusyon. Ano ang gagawin mo?
  multiplem
  Pabayaan na lamang ang guro na gumastos sa kanyang proyekto.
  Sabihin ang guro na di kaya ang proyekto.
  Hihingi ako ng tulong sa mga kakilala ko upang mabawasan ang gastusin.
  //Hindi ako makikipagtulungan sa aking guro.
  30s
  EsP6PPP- IIIe–36
 • Q14
  .Ang iyong barangay kapitan ay nag-utos na dapat ay malinis ang iyong kapaligiran. Ano ang gagawin mo?
  Sasabihin ko sa kapwa ko bata na maglaro na lang kami.
  multiplem
  Wala akong gagawin.
  //Hindi ko papansinin ang kautusan.
  Susundin ang kautusan at panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran.
  30s
  EsP6PPP- IIIe–36
 • Q15
  Kasapi ka sa isang club. Nagsabi ang iyong pangulo na may pagtitipon kayong gagawin upang pag-usapan ang proyekto ninyong tungkol sa “Paaralan Ko, Aalagaan Ko”. Bilang kasapi, paano mo maipakikita ang iyong pakikiisa?
  // Hindi ako dadalo.
  Magdadahilan na lang ako.
  multiplem
  Dadalo ako sa pagtititpon.
  Manonood na lang ako ng telebisyon.
  30s
  EsP6PPP- IIIe–36

Teachers give this quiz to your class