placeholder image to represent content

ESP Grade 9 -Q2 SUMMATIVE

Quiz by Flerida D. Venzon

Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 10 skills from
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP9TT-IIa-5.1
EsP9TT-IId-6.4
EsP9TT-IIf-7.3
EsP9TT-IIe-7.1
EsP9KP-IIIa-11.1
EsP9TT-IIg-8.1
EsP9TT-IIf-7.4
EsP9TT-IIc-6.1
EsP9TT-IIc-6.2
EsP9TT-IIh-8.3

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Hinikayat si Amy na sumali sa isang pangkat kung saan pinag-aaralan ang mga aral ng banal na aklat ngunit mas pinili niya na manatili kung ano ang kaniyang kinagisnan. Ano ang karapatan ni Amy?

  Sumamba o pananampalataya

  mabuhay

  ipaglaban ang karapatan

  pumili

  30s
  EsP9TT-IIa-5.1
 • Q2

  "Ano man ang kalagayan ng tao, huwag tayong mananakit." Ano ang tinutukoy ng konseptong ito?

  "eye for an eye"

  gender equality

  "First do no harm"

  "No man is an island"

  30s
  EsP9TT-IId-6.4
 • Q3

  Ano ang paraan upang matutunan ang likas batas moral?

  obserbahan ang paligid

  ituro ng bawat magulang sa kanilang mga anak

  ipamana sa kapwa

  impluwensiya mula sa kapwa

  30s
  EsP9TT-IId-6.4
 • Q4

  Ang mga sumusunod ay nagpapakia ng maaaring makamit sa pamamagitan ng kahalagahan sa paggawa maliban sa:

  napipigilan ang pagkamalikhain

  nagpapataas ng tiwala sa sarili

  nabibigyan ng dangal ang pagkatao

  kakayahang pagsuporta

  30s
  EsP9TT-IIf-7.3
 • Q5

  Ano ang kahulugan ng paggawa?

  simbolo ng tagumpay

  kakikitaan ng bayanihan

  pagkakaisa

  isang aktibidad o gawain ng tao

  30s
  EsP9TT-IIe-7.1
 • Q6

  Si Anna y nagsisikap na tapusin ang kaniyang gawain ng my buong puso, ano ang katangiang taglay niya?

  kalakasan

  malikhain

  disiplina

  kasipagan

  30s
 • Q7

  Si Allan ay nagpapatuloy ng paggawa sa kabil ng maraming hdlng s paligid. Ano ang katangian taglay niya?

  disiplina

  kasipagan

  tiyaga

  malikhain

  30s
  EsP9KP-IIIa-11.1
 • Q8

  Ang mga  sumusunod ay nagpapakita ng pakikilahok maliban sa:

  Pagsali sa “Run for a Cause”

  Pakikiisa sa Tree planting ng paaralan

  pagbibigay ng limos sa mga pulubi sa lansangan

  pagsali sa Clean Drive Program

  30s
  EsP9TT-IIg-8.1
 • Q9

  Ang mga sumusunod na katangian sa paggawa na dapat taglayin ng isang tao ay maliban sa:

  pagpupunyagi at pagtitipid

  kasipagan at tiyaga

  masigasig at malikhain

  disiplina sa sarili at komitment

  30s
  EsP9TT-IIf-7.3
 • Q10

  Ito ay nagpapakita ng katangian sa paggawa

  Isinasantabi ng isang taong may tiyaga ang mga bagay na makahahadlang sa paggawa ng isang produktong may kalidad

  kalipunan ng mga gawain, kagamitan at teknolohiya na ginagamit upang makalikha ng mga produkto

  kakayahan na makalikha  ng isang produkto na mapakikinabangan

  nasa tao ang kakayahan na gumawa ng kilos na kailangan

  30s
  EsP9TT-IIf-7.4
 • Q11

  kung mas pinahahalgahan natin ang pamilya at ang kapamilya kaysa sa ating sarili, mas magiging madaling dumulog sa isang diyalogo nang may kababaang loob at kahandaang ______.

  umasa

  makinig

  umunawa

  maglingkod

  30s
  EsP9TT-IIa-5.1
 • Q12

  Anong aspekto ang nabubuo sa tao sa sitwasyon sa ibaba?Hindi nagpapatugtog na malakas na musika ang aming kapitbahay, dahil alam nila na oras ito ng klase ko sa online

  moral

  pangkabuhayan

  panlipunan

  pisikal

  30s
 • Q13

  Ito ay paniniwala o pagiisip na anumang inaasam mo ay karapatan mo na dapat bigyan ng dagliang pansin.

  virtue

  crab mentality

  entitlement mentality

  hospitality

  30s
 • Q14

  Ito ay isang gawi o kilos na kailangan ng patuloy na pagsasagawa hangang ito ay maging birtud

  pagtitiis

  birtud

  pagpapasalamat

  karangalan

  30s
  EsP9TT-IIc-6.1
 • Q15

  Ang kawalan sa pasasalamat ay makikita sa ugaling ___

  entitlement mentality

  hiya

  social engagement

  carb mentality

  30s
  EsP9TT-IIf-7.4

Teachers give this quiz to your class