placeholder image to represent content

ESP Ikalawang Lagumang Pagsusulit

Quiz by April Ann Perez

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga sumusunod ang kaya mong gawin?

  pagliligpit ng higaan

  pagdidilig ng halaman 

  paghuhugas ng pinggan

  lahat ng nabanggit

  60s
 • Q2

  Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakita  ang katatagan ng loob sa gitna ng pandemic?

  Magiging tamad 

  Magiging makalat

  Magiging malinis

  Magiging palaaway

  60s
 • Q3

  Ano ang dapat ipakita habang gumagawa ng isang gawain?

  pagmamayabang

  pagbabalewala

  may tiwala sa sarili

  pagkatakot 

  60s
 • Q4

  Bakit kailangang panatilihing malusog ang pangangatawan?

  upang manatiling walang sigla sa paggawa sa pamayanan

  upang matamlay ang katawan

  upang maging problema 

  upang maisagawa nang maayos ang mga Gawain buong  maghapon

  60s
 • Q5

  Paano ipakita ang kahalagahan sa sariling kaligtasan?

  kapag sumusuway sa mga payo ng magulang

  kapag sumusuway sa mga payo ng magulang

  kapag inaabuso ang kapwa-bata

  kapag sumusunod sa mga tagubilin ng Kagawaranng  Kalusugan

  60s
 • Q6

  Magkakaroon ng paligsahan sa pag-awit at nagkataon na magaling kang umawit. Ano ang gagawin mo?

  Huwag sumali     

  Huwag ipakita ang kakayahan

  Sumali ng buong husay

  Mahiyang sumali

  60s
 • Q7

  Si Arnel ay batang pilay subalit napahusay niyang gumuhit.  Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, sasali ka ba sa paligsahan sa pagguhit?

  Hindi, dahil nahihiya ako

  Hindi, dahil baka d ako manalo

  Oo, dahil  hindi dapat ikinakahiya ang talento

  Oo, dahil takot ako sa guro

  60s
 • Q8

  Lahat ng iyong kamag-aral ay marunong sumayaw maliban sa iyo. Nagkataong kailangang magpakita ng talento ang inyong section. Ano ang gagawin mo?

  Sasali kahit di marunong

  Magsasabi ng tunay sa guro at sasabihin ko dinang taglay kong kakayahan

  Iiyak dahil kakantiyawan ng kaklase

  Magmumukmok na lang sa isang sulok

  60s
 • Q9

  Umuwi  ka ng bahay galing sa paaralan. Nadatnan mo na madaming pinagkainan sa lababo. Anong gagawin mo?

  Di na lang papansinin ang nakita

  Huhugasan ko ng kusa ang mga plato

  Ipagpapabukas ko ang paghuhugas

  Magdadahilan na masakit ang ulo upang dimapaghugas

  60s
 • Q10

  Ano ang dapat gawin kung may mga iniatang nagawain sa iyo ang iyong kapatid?

  di ko siya papansinin

  gagawin ko nang maayos

  sa inay lang ako susunod

  di ako susunod sa aking kapatid

  60s
 • Q11

  Kailangang ipakita at pagyamanin ang mga kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos.

  Tama

  Mali

  60s
 • Q12

  May iba't-ibang kakayahan ang bawat tao.

  Mali

  Tama

  60s
 • Q13

  Bilang bata, unti-unti mong natututuhan at nalalaman ang mga kakayahang taglay mo.

  Mali

  Tama

  60s
 • Q14

  Ang pagkukusa ay isang mahalagang Gawain nadapat isakatuparan.

  Tama

  Mali

  60s
 • Q15

  Huwag gawin ang mga iniatang na Gawain kahit ito ay kaya mo.

  Tama

  Mali

  60s

Teachers give this quiz to your class