placeholder image to represent content

ESP- Ikatlong Markahang Pagsusulit

Quiz by Alma P. Centeno

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Sa paanong paraan maipakikita ng mag-aaral na tulad mo ang kanais-nais na kaugalian nating mga Pilipino?

  Pag-iwas sa mga nakatatanda sa loob at labas ng paaralan.

  Hindi pagtanggap sa mga panauhin kahit na ito’y kamag-anak.

  Hindi pagmano o pagbati sa mga naging guro mula sa ibang baitang.

  Pagbibigay ng donasyon para sa mga nasalanta ng kalamidad tulad ng bagyo, baha, lindol at sunog.

  30s
 • Q2

  Tuwing kaarawan mo, dumadalo ang lahat ng inyong kamag-anak mula sa inyong probinsya. Sila ay nanunuluyan sa inyong tahanan ng ilang araw upang magkasama-sama ang mag-anak. Pinahihiram sila ng malinis na kumot at tuwalya, at pinakakain sila ng masasarap na pagkain na kilala sa inyong lugar. Anong kaugalian ng mga Pilipino ang naipakikita mula sa sitwasyong ito?

  Pakikisama sa kapwa Pilipino upang dumami ang kakilala.

  Pagtulong sa mga preparasyon para sa gaganaping kaarawan.

  Magiliw na pagtanggap sa mga panauhin at sa iba pang malapit sa pamilya.

  Pagpapaunlak ng imbitasyon upang iparamdam sa ibang kapamilya na umuunlad ang inyong pamilya.

  30s
 • Q3

  Ang iyong mga magulang ay naninilbihan bilang katiwala ng isang pamilya sa kabilang barangay. Madalas ay kayo lamang ng iyong mga kapatid ang naiiwan sa inyong tahanan. Paano mo maipakikita sa iyong pamilya ang natatanging kaugalian na itinuro ng iyong mga magulang?

  Hindi pagsunod sa mga bilin at naiatas na gawain ng magulang.

  Hahayaan na lamang ang mga kapatid na kumilos o gawin ang mga gawaing-bahay.

  Magkukunwaring natutulog upang hindi matapos ang mga gawaing naiatas ng mga magulang

  Responsableng gagawin ang mga naiatas na gawain ng mga magulang bilang respeto at paggalang sa kanila.

  30s
 • Q4

  Noong 2020, isang pagsubok sa mamamayan ng Lungsod ng Marikina ang paghagupit ng Bagyong Ulysses. Ganoon pa man, ipinakita ng mga mamamayan ang katatagan at pagbabayanihan upang harapin ang bukas. Kung ikaw ang isa sa mga nasalanta ng bagyo, paano mo haharapin ang pagsubok kasama ang mga mamamayan sa inyong komunidad?

  Lalapit sa kinauukulan at hihingi ng tulong.

  Hindi papansinin ang mga kapitbahay at kikilos para lamang sa sarili.

  Hindi na lamang lalabas ng bahay upang hindi na makasama sa pagbabayanihan

  Kukumpunihin ang mga nasirang kagamitan sa tahanan at tutulong sa mga kapitbahay na nangangailangan ng tulong.

  30s
 • Q5

  Isa ka sa mga kalahok sa Storytelling Contest ng Rotary Club ng Lungsod ng Marikina. Wala kang ibang kakilala roon bukod sa iyong mga magulang na sumusuporta sa iyo. Sa paanong paraan mo maipakikita ang pakikisama mula sa iba pang mga kalahok?

  Sisiraan mo ang ibang kalahok at aasarin ang mga ito.

  Kakaibiganin mo sila at sisiraan din pagkatapos ng pagtatanghal.

  Hindi papansinin ang ibang kalahok at magmumuni-muni sa isang tabi.

  Makikipagkaibigan sa ibang kalahok at pupurihin sa kanilang husay na ipinakita.

  30s
 • Q6

  Sino sa mga sumusunod na mag-aaral ang nagpakita ng pagkamalikhain?

  Si Ella na mahilig kumopya ng magagandang tula na kanyang nababasa sa social media

  Si Banjo na mahusay pagdating sa paglikha ng mga bidyo at gumagawa ng sariling output sa oras ng pangkatang gawain

  Si Mona na palaging nanonood ng mga vlog sa Youtube tungkol sa pagguhit upang mas mahasa pa ang kanyang kakayahan dito.

  Si Alex na nagpapagawa ng kanyang Performance Task sa kanyang nakatatandang kapatid dahil alam niyang magaling ito sa paggamit ng computer

  30s
 • Q7

  Sina Aldrin at Rafael ay mahusay sumayaw. Sila ay naatasang turuan ang kanilang mga kamag-aral para sa kanilang Performance Task sa MAPEH. Dahil sa dami ng kanilang mga gawain, naisipan nilang gumawa ng video presentation upang mapag-aralan na ng kanilang mga kamag-aral ang kanilang magiging sayaw. Anong katangian ang kanilang ipinamalas?

  Pagkamalikhain sa pagbuo ng sayaw gamit ang multimedia.

  Magiliw na pagtanggap sa ibinigay na gawain ng guro sa MAPEH.

  Pagiging masunurin sa iniatas na gawain ng guro, mahirap man o hindi.

  Hindi pagbibigay-pansin sa ibang gawain na ibinigay ng ibang mga guro.

  30s
 • Q8

  Mahusay ka sa larangan ng pagpipinta. Naisipan mong magpinta na ang paksa ay patungkol sa kapaligiran. Ang mga sumusunod na gawain ay ang mga dapat mong isaisip o gawin upang mas lalo mo pang maipamalas ang iyong angking talento, MALIBAN SA ISA. Alin ito?

  Manood ng balita tungkol sa mga kaganapan sa kapaligiran.

  Magtanong sa mga kakilalang mahilig magpinta ng mga larawan ng tao.

  Ugaliing manood ng mga video ng paborito at kilalang mga pintor sa internet.

  Manood ng mga video sa Youtube na nagpapakita ng mga teknik sa pagpipinta

  30s
 • Q9

  Ikaw ay nakabuo ng kanta para sa kaarawan ng iyong kamag-aral na iyo ring matalik na kaibigan. Sabado gaganapin ang kanyang kaarawan at hindi ka makapupunta dahil kayo ay magbabakasyon sa Boracay. Ano ang gagawin mo upang maiparinig ang iyong nabuong kanta para sa kanya?

  Hindi babatiin ang kaibigan at magsasaya sa bakasyon.

  Gagawa ng video habang inaawit ang kantang nabuo at i-post sa Facebook bilang pagbati sa kanya

  Magpapaiwan sa bahay ngunit hindi pa rin dadalo sa kaarawan ng kaibigan dahil ikaw ay nahihiya sa kanyang mga bisita.

  Ipakakanta sa ibang kaibigan ang nabuong kanta at sila na ang bahala kung kakantahin nila ito sa kanyang kaarawan o hindi.

  30s
 • Q10

  Nagkumustahan kayo ng iyong mga kamag-aral sa video chat. Ipinarinig mo ang tulang iyong nabuo at labis ang kanilang papuri sa iyo. Ngunit alam mong di ka masyadong bihasa sa pagbuo ng tula. Ano ang gagawin mo upang mahasa pa ang iyong talento?

  Ipagpatuloy ang pagbubuo ng tula.

  Sumali sa mga paligsahan ng pagbuo ng tula.

  Palaging mag-post ng mga ginawang tula sa Facebook at iba pang social media platforms.

  Magsanay nang mabuti sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga tula at panonood sa Youtube ng iba’t ibang teknik sa pagbuo ng tula.

  30s
 • Q11

  Magsasagawa ng clean-up drive sa inyong barangay at nangangailangan ng ilang boluntaryong mag-aaral mula sa inyong paaralan na tutulong sa paglilinis. Ano ang gagawin mo?

  Magsasagawa ng sariling clean-up drive sa ibang araw.

  Makikilahok sa clean-up drive at iimbitahan ang mga kamag-aral.

  Dadalo sa clean-up drive at uuwi rin ng bahay kapag walang nakatingin.

  Hahayaan na lamang ang ibang mga kamag-aral na dumalo sa nasabing proyekto

  30s
 • Q12

  Habang ikaw ay naglalakad sa gilid ng Ilog ng Marikina, napansin mo ang isang batang nagkakalat ng basura. Ano ang iyong gagawin?

  Ipaalala sa kanya ang proyekto ng lungsod na “Munting Basura, Ibulsa Muna.”

  Pagmultahin ang bata at sabihing hindi na siya maaaring dumaan sa lugar na iyon.

  Magpatuloy sa paglalakad at hayaan na lamang ang bata na magkalat ng kanyang basura.

  Isumbong ang bata sa pinakamalapit na pamunuang barangay at ipaliwanag ang nangyari.

  30s
 • Q13

  Naglunsad ang inyong barangay ng proyektong “TAPAT KO, LINIS KO.” Layunin nitong mapanatili ang kalinisan sa inyong lugar at maiwasan ang mga posibleng sakit na maaaring kumalat. Sang-ayon ka ba rito?

  Opo, dahil lubos na mapagaganda nito ang aming lugar

  Opo, dahil makasisigurong ligtas sa anumang banta ng sakit ang mga residente.

  Hindi po, dahil wala rin namang mapapala ang mga residente sa proyekto ng barangay

  Hindi po, dahil babalik at babalik pa rin naman ang mga kalat pagkatapos ng kalamidad.

  30s
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang HINDI nagpapakita ng pagsunod sa mga proyektong pampamayanan?

  Paggamit ng mga recyclable materials sa halip na ito’y itapon lamang

  Pagtatanim muli ng panibagong puno matapos magputol ng ilan sa mga ito.

  Pagsusulat o pagbabandal sa pader sa mga gusali o kahit saanmang lugar.

  Paggamit nang maayos sa mga pampublikong palikuran bilang respeto sa susunod na gagamit nito.

  30s
 • Q15

  Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pakikilahok at pakikiisa sa mga proyekto ng pamayanan?

  Dahil ito ay kailangan upang mapaunlad ang pamahalaan.

  Dahil makatutulong ito sa pagpapaganda ng ating pamayanan.

  Dahil gusto mo lamang at walang ibang mapaglalaanan ng oras.

  Dahil ito ay makatutulong upang mapaunlad ang sarili at ang pamayanan.

  30s

Teachers give this quiz to your class