placeholder image to represent content

ESP LONG TEST Q4

Quiz by Jocelyn M Vallesteros

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Si Luisa ay kasalukuyang nagsasanay (on the jobtraining) bilang sekratarya sa isang opisina sa Quezon City. Dalawang buwan siyang kinakailangang magsanay upang matutuhan ang aktwal na gawain. Sa unang linggong kanyang pamamalagi dito, iba’t ibang gawi sa pagtatrabaho ang kanyang nakita. Paano makatutulong ang karanasang ito sa pagpapaunlad ngkakayahan ni Isabel?

  Matututo siyang gumamit ng computer sa opisina

   Makakapulot siya ng magagandang pamamaraan sa pagtatrabaho.

  Makikita niya ang kanyang kaibahan sa ibang empleyado

  Matututo siyang makisama sa kanyang mga kasamahan

  30s
 • Q2

  Ang pagkakaroon ng bukas na isipan sa pagtanggap ng constructive criticism ay mahalaga sapagkat:

  Nagkakaroon ako ng kaalaman sa mga dapat ko pang paunlarin.

  Iniiwasan nito ang alitan sa pagitan ng mga magkakatrabaho.

  Tinuturuan ako nito na maging mahinahon.

  Iminumulat nito ang aking sarili na marami pa akong hindi alam sa buhay.

  30s
 • Q3

  Ang teorya ukol sa Multiple Intelligences ay nagpapatunay na ang bawat tao ay:

  may kalakasan at kahinaan

  may kakayahang matuto

  may kalayaan at dignidad

  may iba’t ibang talinong taglay

  30s
 • Q4

  Mahalagang tuklasin at paunlarin ang kakayahan sapagkat may tuwiran itong kaugnayan sa:

  kursong pag-aaralan sa kolehiyo

   resulta ng anumang gawaing isasakatuparan

  pagkakamit ng tagumpay sa hinaharap

  antas ng pakikipagkapwa

  30s
 • Q5

  Ang paglahok sa mga training at seminar ay mahalaga sapagkat:

  makapupunta ka sa iba’t-ibang lugar

  madadagdagan ang iyong kaalaman 

  magkakaroon ka ng mga bagong kakilala

  makapakikinig ka ng mga mahuhusay na speakers.

  30s
 • Q6

  Ito ay maituturing rin na mahalagang salik sa paghahanda sa iyong pipiliing track o kurso dahil ito ay tumutukoy sa mga bagay na tayo ay magaling.

  Talento

   Kasanayan (Skills)

  Pagpapahalaga

  Hilig 

  30s
 • Q7

  Paboritong gawin ni Jenny ay magluto. Nakakapagluto siya ng iba’t-ibang putahe. Masaya siya kapag siya ay gumagawa sa kusina at pinaghahanda ng masarap na pagkain ang kanyang pamilya. Ginagawa niyaito ng buong husay at sigla kumpara saiba pang gawain tulad ng paglalaba, paglilinis ng bahay o pag-aayos ng mga gamit sa kanilang bahay. Anong pansariling salik ang tinatalakay sa maigsing pahayag na ito?

  Talento

  Kasanayan (Skills)

  Hilig 

  Pagpapahalaga

  30s
 • Q8

  Bata pa lang si Tala ay may interes na siya sa pagbabasa, pagguhit at

  pagsusulat. Lalo niya napaunlad ito ng siya ay sumalisa mga paligsahan at

  mga samahan patungkol dito sa loob at labas ng paaralan. Sa pagtungtong niyang kolehiyo ay Arts and Letters ang kanyang kinuhang kurso. Anong pansariling salik ang tinatalakay sa maigsing pahayagna ito.

   

  Kasanayan (Skills) 

  Pagpapahalaga

  Talento

  Hilig

  30s
 • Q9

  Ang mga paaralan ay nagsasagawa ng mga career orientation upang:

  matuklasan ang talinong taglay ng mga mag-aaral

  matulungan ang mga mag-aaral sa kanilang suliraning pang akademiko

  gabayan ang mga mag-aaral sa tamang kilos sa loob at labas ng paaralan

  gabayan ang mga mag-aaral sa mga kursong maaari nilang kunin sa kolehiyo

  30s
 • Q10

  Ikaw ay malapit ng pumasok bilang isang mag-aaral ng Senior High School, ngunit naguguluhan ka pasa mga pagpipiliang track o kurso na gusto mong kunin. Ano ang dapat maging aksyon mo tungo sa problemangito?

   

  Makinig sa mga gusto na kurso ng mga kaibigan.

  Magbasa at maglaan ng panahon na makapag-isip at magplano.

  Huminto muna at sa susunod na taon na lamang mag-aral.

  Humingi ng tulong sa malapit sa iyo at umasa sa kanilang desisyon.

  30s
 • Q11

  Si Carlo ay anak ni Mama Carlita na nakilala sa ipinagmamalaking siopao ng kanilang lugar. Ang ideyang ito ay nanggaling mismo kay Carlo mula sa kanyang pagsasaliksik kung saan naisip niya na bigyan ng iba’t ibang palaman, hugis,laki at kulay ang siopao. Anong angkop na strand ito nabibilang ayon sa talento, kakayahan at hilig?

  HUMMS

  TECH-VOC

  ABM

  STEM

  30s
 • Q12

  Sa pinaunlad na Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng K to 12, may pitong disiplina na may tatlong track. Ano-ano ang tatlong track na ito?

  Humanities, Science at Technical-Vocational

  Science, Technology at Engineering

  Language, Communication at Mathematics

  Academic, Arts and Sports at Technical-Vocational

  30s
 • Q13

  Ito ay tumutukoy sa mga pagsasanay, pag-aaral, posisyon o iba’t ibang trabaho, at mga paghahanda na ating pinagdaraanan upang matamo ang ating nais na uri ng pamumuhay o career goal.

  Career path

  Career goal    

  Career choices

  Career plan

  30s
 • Q14

  Ang PPMB ay matatawag din na Personal na Kredo o Motto dahil ___.

  ito ay nagsasalaysay kung paano mo ninanais maging maligaya sa buhay

  ito ay nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong

  buhay

   ito ay nagsasalaysay kung paano mo ninanais namaging

  kapakipakinabang sa buhay

  ito ay nagsasalaysay kung paano mo ninanais na maging masagana ang

  iyong buhay

  30s
 • Q15

  Begin with the end in _________". Quote mula sa aklat ni Stephen Covey na Seven Habits of Highly Effective People

  none of the above

  Life

  Future

  Mind   

  30s

Teachers give this quiz to your class