placeholder image to represent content

EsP (M1 Balikan)

Quiz by Jeffrey Cordova

Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP6PKP- Ia-i– 37

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Alam ni Edgar na hindi na siya kayang pag-aralin ng kaniyang mga magulang dahil sa mas marami ng gastusin simula Junior High School. Ipinaintindi ito sa kaniya ng kaniyang mga magulang kaya hindi siya nagalit o nagtanim ng sama ng loob.
  Pagkamatiyaga
  Pagkamahinahon
  Pagmamahal sa Katotohanan
  Pagkabukas ng isipan
  60s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q2
  Maraming basura ang nakita ni Myrna sa likuran ng kanilang paaralan. Hindi pala nakuha ang mga ito ng basurero at ngayon ay nakakalat na. Dali-daling kumuha ng walis at dustpan si Myrna upang linisin ang basura upang hindi makaperwisyo ang amoy nito sa ibang mag-aaral.
  Pagiging malinis
  pagiging mahinahon
  Mapanuring kaisipan
  May paninindigan
  60s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q3
  Inimbita ka ng iyong kaklase na magpunta pagkatpos ng klase sa kanilang bahay. Ngunit nagbilin ang nanay mo na umuwi ka ng maaga dahil babantayan mo ang nakababata mong kapatid. Ipinaliwanag mo sa iyong kaklase kung bakit kailangan mong umuwi ng maaga.
  Pagiging responsable
  Kaalaman
  May paninindigan
  Lakas ng loob
  60s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q4
  Sa kabila ng kahirapan sa buhay, hindi nawalan ng pag-asa si Julia na balang araw magiging maayos din ang buhay ng kaniyang pamilya. Araw-araw niyang ipinagdarasal ito sa Panginoon.
  katatagan ng loob
  may paninindigan
  may pananampalataya
  pagmamahal sa katotohanan
  60s
  EsP6PKP- Ia-i– 37
 • Q5
  Bawat buwan ay nagpapadala si Marta ng sahod na natatanggap niya upang ipambili ng pagkain para sa magulang at mga kapatid. Anong katangian ang ipinapakita ni Marta?
  kaalaman
  bukas na isipan
  lakas ng loob
  pagmamahal sa pamilya
  60s
  EsP6PKP- Ia-i– 37

Teachers give this quiz to your class