placeholder image to represent content

ESP MAIKLING PAGSUSULIT MODULE 4 QTR 2

Quiz by Emelita Dilidili

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. I click ang tamang sagot. Paano mo maipapakita ang iyong paggalang kapag nagsasalita o nagpapaliwanag ang iyong kamag-aral sa harap ng inyong klase?
  Magsulat na lamang ng kahit ano upang hindi marinig ang mga sinasabi ng iyong kamag-aral sa harap ng klase.
  Makinig nang mabuti sa mga sinasabi ng iyong kamag-aral.
  Kausapin ang katabi at makipag-kuwentuhan habang nagsasalita ang iyong kamag-aral sa harap.
  Huwag pansinin at tumingin kung saan saan habang may nagsasalita sa harap.
  30s
 • Q2
  Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. I click ang tamang sagot. Habang ikaw ay nanonood ng telebisyon ay nagpapahinga ang iyong ina sa kanyang silid dahil katatapos lamang niyang maglaba ng mga maruruming damit. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang iyong gagawin na nagpapakita ng paggalang sa iyong ina?
  Itatapon ko ang mga basurang naipon sa aming kusina.
  Maglilinis ako ng aming buong bahay.
  Ipagluluto ko ng pagkain ang aking nanay.
  Hihinaan ko ang tunog ng telebisyon habang ako ay nanonood.
  30s
 • Q3
  Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. I click ang tamang sagot. Pinuntahan ni Jana ang kaniyang pinsan na si Eny upang yayain na maglaro sa parke. Ngunit inabutan niyang nagsasaulo ito ng tula para sa kanilang pagsasanay kinabukasan. Ano ang dapat gawin ni Jana na nagpapakita ng paggalang sa kaniyang pinsan?
  Ipatigil ang ginagawang pagsasaulo ng kaniyang pinsan
  Hintayin ang kaniyang pinsan sa pagsasaulo nito ng tula hanggang sa matapos at yayain na maglaro sa parke.
  Sabihan na pumunta na sila sa parke para makapaglaro na agad.
  Umuwi na lamang at hayaan ang kaniyang pinsan sa ginagawa nitong pagsasaulo ng tula.
  30s
 • Q4
  Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. I click ang tamang sagot. Alin sa mga sumusunod na gawain ang nagpapakita ng paggalang?
  Tahimik na naglalaro ang magkakapatid sa kanilang sala kapag alam nilang natutulog ang kanilang tatay.
  Binigyan ng pamilya ni Jona ang mga nabiktima ng bagyo ng mga lumang damit na maaari pang gamitin at pakinabangan.
  Tinutulungan ni Lester ang kaniyang kuya sa paghuhugas ng mga pinggan sa kanilang kusina
  . Isang batang babae ang nagbigay ng tinapay sa matandang nakaupo sa gilid ng kalsada.
  30s
 • Q5
  Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. I click ang tamang sagot. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng paggalang sa taong maysakit?
  Pinagsabihan ni Marla ang kanyang kapatid na itigil ang pagtawa ng malakas dahil magigising ang kanilang lolo na maysakit.
  Patuloy ang pagkanta ng malalakas ang mga boses ng mag kuya sa bahay nila habang natutulog ang kanilang tatay na kagagaling lamang sa ospital
  Malakas na nag-uusap ang magkaibigan sa loob ng silid ng kanilang tita na masakit ang ulo.
  Nagpapatugtog ng radyo si Ada nang ubod ng lakas habang nagbabantay sa kanyang ate na maysakit.
  30s
 • Q6
  Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. I click ang tamang sagot. Nagpapaliwanag ang iyong guro sa harapan ng klase. Ngunit ikaw aykinakausap ng iyong kamag-aral. Paano mo maipapakita ang iyongpaggalang sa ganoong sitwasyon?
  Makikipag-usap ako sa kaniya at kakausapin pa namin ang iba pa naming mga kamag-aral nang hindi nakikita ng aming guro
  Isusumbong ko siya sa aking guro at pasigaw kong sasabihin na ako ay kaniyang kinakausap.
  Mahina akong makikipag-usap sa aking kamag-aral.
  Sasabihin ko sa kanya na mamaya na kami mag-usap dahil nagsasalita ang aking guro sa harapan.
  30s
 • Q7
  Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. I click ang tamang sagot. Hinahanap ni Lanie ang kaniyang ina dahil kukunin niya ang pambili ng ulam dito. Ngunit nang makita niya ito ay nakikipag-usap sa kaibigan. Ano ang gagawin ni Lanie upang kumuha ng pambili ng ulam sa kaniyang ina na nagpapakita ng paggalang?
  Sasabihin agad sa kaniyang ina na kukunin na niya ang pambili ng ulam dito.
  Sisigaw ng malakas upang makita agad si Lanie ng kanyang ina
  Papatigilin ni Lanie ang ina sa pakikipag-usap nito sa kaniyang kaibigan.
  Hihingi ng pahintulot si Lanie sa kanyang ina na kausapin siya muna saglit upang makahingi ng pera pambili ng ulam.
  30s
 • Q8
  Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. I click ang tamang sagot. Dumalaw si Andeng sa tatay ng kaniyang kaibigan na maysakit na nasa ospital kasama ang kaniyang ina. Sa paanong paraan maipapakita ni Andeng ang paggalang dito?
  . Dadalhan ni Andeng ng mga prutas ang tatay ng kaniyang kaibigan.
  Tutulungan niya ang kaniyang kaibigan na painumin ng gamot ang tatay nito
  Makikipag-usap lamang ng mahina si Andeng sa kanyang kaibigan upang hindi maistorbo ang tatay nito.
  Makikipag-tawanan nang malakas si Andeng habang nakikipagkwentuhan.
  30s
 • Q9
  Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. I click ang tamang sagot. Sinabihan ka ng iyong tito na huwag siyang istorbohin kapag siya ay nagpapahinga. Ngunit isang araw, habang nagpapahinga ang iyong tito ay dumating ang iyong mga kaklase upang gumawa ng inyong proyekto. Paano mo maipapakita ang paggalang sa iyong tito?
  Sasabihin ko na huwag na namin gawin ang aming proyekto
  Magkukunwari ako na may iba pang gagawin para hindi na namin gawin ang proyekto.
  Gagawin namin ng tahimik ang aming proyekto.
  Papaalisin ko na lamang ang aking mga kaklase.
  30s
 • Q10
  Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. I click ang tamang sagot. Sino sa mga sumusunod ang nagpapakita ng paggalang?
  Nakangiting nakikinig nang mabuti si Ken sa mga kuwento ng kanyang lolo at lola.
  Mabilis na tumatakbo si Ben papasok ng kanilang bahay kahit alam niyang natutulog ang kaniyang kuya.
  Hindi nakikinig si Ron kapag pinagsasabihan siya ng kaniyang ama.
  Masayang kumakanta si Itan sa harap ng kaniyang pamilya.
  30s

Teachers give this quiz to your class