Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Piliin ang  tamang sagot.

  1. Ito ay ang siyang pinagkakakilanlan ng isang bansa na nabuo mulasa mga awitin, sayaw , kwentong bayan , tula at iba pa

  Kultura

  Palabas

  Watawag

  Sagisag

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10
 • Q2

  Isang halimbawa ng kulturang di – materyal ay ang:

  sayaw

  Kagamitang pambahay

  Kasuotan

  edukasyon

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10
 • Q3

  Isang uri ng panitikan na nagsasalaysay tungkol sa kabayanihan atpakikipagtunggali ng pangunahin tauhan laban sa kaaway.

  epiko

  Pabula

  Alamat

  Sayaw

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10
 • Q4

  Isang simpleng kaugalian kung saan nagtutulungan ang mgakapitbahay na magbuhat ng mga gamit.

  Pakikisama

  Bayanihan

  Makadiyos

  Magalang

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10
 • Q5

  Isa ito sa mga kaugalian ng mga Pilipino na tanda ng pagrespeto samga nakatatanda.

  Pagsasabi ng “ po at opo”

  Magalang

  Pagmamahal

  Pakikisama

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10
 • Q6

  Kayo ay nakatira sa Malvar, Marikina City at madaming nakakasalamuhang tao ang iyong kapatid. Napansin mong hindi gumagamitng po at opo kapag kinakausap. Ano ang gagawin mo?

  Hahayaan ko na lamang siya sa kanyang ginagawa.

  Sasabihin ko sa kanya na ang batang Pilipino ay magalang kaya dapat gumamit ng po at opo sa nakakatanda.

  Sisigawan at papagalitan ko siya upang matuto .

  Sasabihan ko si Nanay na paluin siya

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10
 • Q7

  May pinsan kang balikbayan sa unang pagkakataon. Nagbilin ang iyong Tatay na turuan siya ng larong Pinoy. Ano ang ituturo mo sa kanya?

  Isasama ko siya sa computer shop para maglaro ng computergames

  Magkukunwari akong hindi narinig ang sinabi ni Tatay.

  Iimbitahan ko siyang mag-basketbol

  Iimbitahan at tuturuan ko siyang maglaro ng sungka

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10
 • Q8

  Sinabihan kayo ng inyong guro na kayo ay magsasayaw ng Tinikling  sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ano ang iyong gagawin?

  Sasali ako at pagbubutihin ko ang pag- eensayo

  Hindi ako sasali dahil mahirap ang sayaw na tinikling.

  Makikiusap ako na Hiphop na lang ang isayaw namin dahilito ang uso.

  Sasali ako sa pag-eensayo pero hindi ako dadalo sa araw ngpagtatanghal.

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10
 • Q9

  Sa kabila ng mabigat na suliraning idinulot ng bagyong Ullysses lalo na sa Lungsod ng Marikina, Hindi natinag ang mga Marikeńo. Nagtulongtulong ang bawat isa sa pamamagitan ng pagbibigay ng relief goods. Isa itong patunay na likas na sa bawat Pilipino ang pagiging:

  Matulungin

  Bayanihan

  Madasalin

  Pagmamahal

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10
 • Q10

  Napansin mong nahihirapan ang iyong kaklase na unawain angiyong leksyon sa Matematika. Ano ang iyong gagawin?

  Lalapitan ko siya at aalukin kung nais niyang mag-aral kaming leksyon namin sa Matematika.

  Sasabihan ko siyang makinig nang mabuti sa guro

  Sasabihan ko siyang mag-aral mabuti

  Maaawa ako sa kanya.

  30s
  EsP4PD- IVa-c–10

Teachers give this quiz to your class