placeholder image to represent content

ESP MODULE 1 WEEK 2 QTR 3 MAIKLING PAGSUSULIT

Quiz by Emelita Dilidili

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Pag-aralan ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang dapat gawin para sa bawat sitwasyon. Iclick ang tamang sagot. Ito ay ang siyang pinagkakakilanlan ng isang bansa na nabuo mula sa mga awitin, sayaw , kwentong bayan , tula at iba pa.
  Watawag
  Sagisag
  Palabas
  Kultura
  30s
 • Q2
  Pag-aralan ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang dapat gawin para sa bawat sitwasyon. I click ang tamang sagot. Napansin mong nahihirapan ang iyong kaklase na unawain ang iyong leksyon sa Matematika. Ano ang iyong gagawin?
  Sasabihan ko siyang mag-aral mabuti.
  Sasabihan ko siyang makinig nang mabuti sa gur
  Maaawa ako sa kanya
  Lalapitan ko siya at aalukin kung nais niyang mag-aral kami ng leksyon namin sa Matematika.
  30s
 • Q3
  Pag-aralan ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang dapat gawin para sa bawat sitwasyon. I click ang tamang sagot. Isang halimbawa ng kulturang di – materyal ay ang:
  edukasyon
  sayaw
  Kagamitang pambahay
  Kasuotan
  30s
 • Q4
  Pag-aralan ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang dapat gawin para sa bawat sitwasyon. I click ang tamang sagot. Isang uri ng panitikan na nagsasalaysay tungkol sa kabayanihan at pakikipagtunggali ng pangunahin tauhan laban sa kaaway.
  Pabula
  sayaw
  epiko
  Alamat
  30s
 • Q5
  Pag-aralan ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang dapat gawin para sa bawat sitwasyon. I click ang tamang sagot. 4 Isang simpleng kaugalian kung saan nagtutulungan ang mga kapitbahay na magbuhat ng mga gamit.
  Bayanihan
  Makadiyos
  Pakikisama
  Magalang
  30s
 • Q6
  Pag-aralan ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang dapat gawin para sa bawat sitwasyon. I click ang tamang sagot. Isa ito sa mga kaugalian ng mga Pilipino na tanda ng pagrespeto sa mga nakatatanda.
  Matuwid
  Pagmamahal
  Pagsasabi ng “ po at opo”
  Pakikisama
  30s
 • Q7
  Pag-aralan ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang dapat gawin para sa bawat sitwasyon. I click ang tamang sagot. Kayo ay nakatira sa Malvar, Marikina City at madaming nakakasalamuhang tao ang iyong kapatid. Napansin mong hindi gumagamit ng po at opo kapag kinakausap. Ano ang gagawin mo?
  Sasabihan ko si Nanay na paluin siya
  Sisigawan at papagalitan ko siya upang matuto .
  Sasabihin ko sa kanya na ang batang Pilipino ay magalang kaya dapat gumamit ng po at opo sa nakakatanda.
  Hahayaan ko na lamang siya sa kanyang ginagawa
  30s
 • Q8
  Pag-aralan ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang dapat gawin para sa bawat sitwasyon. I click ang tamang sagot. May pinsan kang balikbayan sa unang pagkakataon. Nagbilin ang iyong Tatay na turuan siya ng larong Pinoy. Ano ang ituturo mo sa kanya?
  Iimbitahan ko siyang mag-basketbol.
  Magkukunwari akong hindi narinig ang sinabi ni Tatay.
  Iimbitahan at tuturuan ko siyang maglaro ng sungka.
  Isasama ko siya sa computer shop para maglaro ng computer games.
  30s
 • Q9
  Pag-aralan ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang dapat gawin para sa bawat sitwasyon. I click ang tamang sagot. Sinabihan kayo ng inyong guro na kayo ay magsasayaw ng Tinikling sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ano ang iyong gagawin?
  Sasali ako sa pag-eensayo pero hindi ako dadalo sa araw ng pagtatanghal.
  Sasali ako at pagbubutihin ko ang pag- eensayo.
  Hindi ako sasali dahil mahirap ang sayaw na tinikling.
  Makikiusap ako na Hiphop na lang ang isayaw namin dahil ito ang uso.
  30s
 • Q10
  Pag-aralan ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang dapat gawin para sa bawat sitwasyon. I click ang tamang sagot. Sa kabila ng mabigat na suliraning idinulot ng bagyong Ullysses lalo na sa Lungsod ng Marikina, Hindi natinag ang mga Marikeńo. Nagtulong tulong ang bawat isa sa pamamagitan ng pagbibigay ng relief goods. Isa itong patunay na likas na sa bawat Pilipino ang pagiging:
  Mapagbigay.
  Matulungin
  Madasalin
  Bayanihan
  30s

Teachers give this quiz to your class