Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Naipapaliwanag nang maayos sa mga kamag-aral ang mga napanood na may magandang balita

  TAMA

  MALI

  30s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q2

  Naipaliliwanag nang maayos at may kompletong detalye ang balita ukol sa balitang narinig o napanood.

  TAMA

  MALI

  30s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q3

   Nababasa at nauunawaan ang mga kaganapangnangyayari sa bansa

  MALI

  TAMA

  30s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q4

    Naikokompara ang tama at mali sa mga nabasa sapahayagan.

  TAMA

  MALI

  30s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q5

   Walang pakiaalam sa mga balitang nababasa onapapanood sa tv.

  MALI

  TAMA

  30s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q6

   Naisasagawa ang mga pamantayan sa pagbababasa ng balita.

  MALI

  TAMA

  30s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q7

  Nanonood ang mga programang walang karahasan at kalaswaan.

  TAMA

  MALI

  30s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q8

  May disiplina sa pagpili ng papanooding palabassa telebisyon.

  MALI

  TAMA

  30s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q9

  Natutuwa sa mga positibong palabas.

  TAMA

  MALI

  30s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q10

  Nanonood ng mga may karahasang panoodin lalo nakung wala ang mga magulang.

  MALI

  TAMA

  30s
  EsP4PKP- Ic-d – 24
 • Q11

  Nagagamit ang google sa paghahanapng mga makabuluhang bagay.

  NAKAKABUTI

  DI-NAKABUBUTI

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26
 • Q12

  Nakakapasok sa mga sites na may malalaswangpanoorin

  NAKABUBUTI

  DI-NAKAKABUTI

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26
 • Q13

  Nagagamit ang internet sapananaliksik ng mga takdang-aralin.

  DI-NAKABUBUTI

  NAKAKABUTI

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26
 • Q14

  Nakakapag post ng mga masasamang salita safacebook.

  NAKABUBUTI

  DI-NAKAKABUTI

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26
 • Q15

  Nakakapag-upload ng mga batangnagsusuntukan sa Youtube.

  DI-NAKAKABUTI

  NAKABUBUTI

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26

Teachers give this quiz to your class