placeholder image to represent content

ESP - Personal na Salik: Batayan ng Aking Patutunguhan II - GRADE 9 QUARTER 4

Quiz by B13 Montoya, Liam Ezekiel P

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
21 questions
Show answers
 • Q1
  Anong larangan ng hilig ang nasisiyahan sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman, pagdisenyo at imbento ng mga bagay at produkto?
  Artistic
  Outdoor
  Musical
  Scientific
  30s
 • Q2
  Anong larangan ng hilig ang nasisiyahan sa paglikha ng awit o pagtugtog?
  Social Services
  Mechanical
  Musical
  Persuasive
  30s
 • Q3
  Anong larangan ng hilig ang nasisiyahan sa paggawa ng mga gawaing pag-opisina?
  Clerical
  Artistic
  Computational
  Literary
  30s
 • Q4
  Ano ang tinutukoy ng blue collar job?
  mga taga-bangko
  mga nakapagtapos ng kolehiyo
  mga kumuha ng bokasyonal-teknikal na kurso o sertipiko
  propesyonal na trabaho
  30s
 • Q5
  Sino ang nakatuklas ng teorya ng multiple intelligences?
  Dr. Howard Gardner
  Dr. Jose Rizal
  Dr. Jose Protacio Mercado
  Dr. Juan Luna
  30s
 • Q6
  Ano ang tinutukoy ng mga data details?
  bahagi ng 'white collar job', mga tao na ang trabaho ay clerical at numerical tasks
  mga service workers
  mga investigators
  mga creative artist
  30s
 • Q7
  Sino ang tinutukoy bilang mga persuaders?
  mga magaling sa pagsalita para makakumbinsi o makahikayat ng ng ibang tao
  mga body workers
  mga creative artists
  mga investigators
  30s
 • Q8
  Ano ang trabaho ng service workers?
  mga body workers
  mga data details
  mga investigators
  masaya na gumawa sa pagbibigay serbisyo sa ibang tao
  30s
 • Q9
  Sino ang tinutukoy bilang creative artists?
  mga body workers
  mga persuaders
  mga service workers
  mga tao na nagpapakita ng hilig sa musika, drama, sayaw, pagsulat at sining
  30s
 • Q10
  Ano ang trabaho ng mga investigators?
  mga data details
  mga body workers
  mga creative artists
  mga nagpapakita ng kahusayan sa larangan ng agham at mga gawain sa laboratory, pagsusuri, pagtuklas at pag-imbento
  30s
 • Q11
  Ano ang tinatawag na White Collar Job?
  Paghahabi ng damit
  Trabahong konstruksyon
  Pag-aaral sa paaralan
  propesyonal na trabaho o mga nakapagtapos ng kolehiyo na may diploma
  30s
 • Q12
  Bata pa lamang si Leny ay gusto na niyang maging businesswoman kaya elementarya pa lamang ay tumulong na siya sa pagtitinda sa kanilang mini grocery. Ano ang pinakikita sa istorya ni Leny?
  Si Leny ay sinimulan ng gumawa ng kanyang paghahanda mula pagkabata at may sinusunod siyang career path.
  Ginamit ni Leny ang kanyang kakayahan sa pagtitinda at pagiging palakaibigan para lumawak ang kanyang mga kakilala sa industriya.
  Nais ni Leny matutong makipag-usap sa mga tao at marating ang iba’t ibang lugar.
  Si Leny ay madaming gustong gawin sa buhay kaya ginamit niya ang kanyang mga interes para mapag-aralan ang pang-araw-araw nilang buhay.
  30s
 • Q13
  Ang mga paaralan ay nagsasagawa ng mga career orientation upang:
  matuklasan ang talinong taglay ng mga mag-aaral
  matulungan ang mga mag-aaral sa kanilang suliraning pang akademiko
  gabayan ang mga mag-aaral sa mga kursong maaari nilang kunin sa kolehiyo
  gabayan ang mga mag-aaral sa tamang kilos sa loob at labas ng paaralan
  30s
 • Q14
  Si Joanna ay kasalukuyang nagsasanay (on the job training) bilang management trainee sa isang departamento sa opisina sa Deped sa Marikina. Paano makatutulong ang karanasang ito sa pagpapaunlad ng kakayahan ni Joanna?
  Matututo siyang makisama sa kanyang mga kasamahan
  Makakapulot siya ng magagandang pamamaraan sa pagtatrabaho.
  Matututo siyang gumamit ng kagamitang pang-opisina sa tunay na buhay
  Makikita niya ang kanyang kaibahan sa ibang empleyado
  30s
 • Q15
  Ang mga kolehiyo at pamantasan ay nagbibigay ng college admission test sa mga nagnanais pumasok sa kanilang institusyon upang matuklasan ang:
  kaalamang taglay ng mag-aaral
  kakayahang pinansyal ng mag-aaral
  kalagayang emosyonal ng mag-aaral
  pagpapahalagang taglay ng mag-aaral
  30s

Teachers give this quiz to your class