Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ilan sa iyong mga kapitbahay ang madalas na maglagi sa harapan ng inyong tindahan. Nagugustuhan mo iyon dahil bumibili sila ng tinda mo. Gayunman, napansin mo na hindi nila inilalagay sa basurahan ang kanilang kalat. Naisip mong maglagay ng poster. Alin sa sumusunod ang gagamitin mong paalala?

  Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang basurahan?

  Sa tingin mo ba okey dito ang pagkakalat.

  Pakitapon ang inyong mga kalat sa basurahan.

  Huwag magkalat. Magmumulta ka kapag nahuli ka.

  30s
 • Q2

  Nakasakay ka sa dyip papuntang paaralan ng Marikina. Napansin mo nanagbubuga ito ng makapal at maitim na usok. Ano ang gagawin mo?

  Sabihan ang drayber ng dyip na nakauubo ang usok ng kaniyang dyip.

  Magsumbong ka sa makikitang pulis

  Balewalain ang nakita mo dahil sanay ka na sa ganitong usok sa araw araw

  Sabihan mo na lang ang tatay mo na ihatid at sunduin ka sa paaralan.

  30s
 • Q3

  Sa daan pauwi, napansin mo na marumi at maraming kalat ang sapa namalapit sa iyong paaralan. Ano ang gagawin mo?

  Hihingi ng mungkahi sa mga magulang kung ano ang maaaring maitulong sa pagpapanumbalik ng ganda ng sapa

  Magkunwaring wala kang nakita.

  Magsimula ng isang kampanya sa paglilinis kasama ang iyong pamilya.

  Magkikibit- balikat na lamang dahil wala ka namang magagawa

  30s
 • Q4

  May maliit na bakanteng lote sa inyong bakuran. Gusto mo sanang magtanim ng ilang mga halaman dito. Ayaw kang payagan ng tatay modahil hindi mo naman daw maaalagaan ang mga ito. Ano ang gagawin mo?

  Hihilingin mong payagan kang magtanim para makita niyang may pananagutan ka sa pag –aalaga ng halaman at mas lalong mapapakinabangan sa panahon ng pandemya.

  Hahanap ka ng ibang bakanteng lote na mapagtataniman.

  Hindi ka na magtatanim dahil iyon ang sinabi ng tatay mo

  Iba na lang ang gagawin mo kahit labag sa kalooban mo.

  30s
 • Q5

  Nagbakasyon ka sa probinsiya ng Samar. Isang araw , narinig mo ang lolo Lino mo na inuutusan ang isa niyang tauhan na magkaingin sa kaniyang bukid o pagtabas at pagsunog ng mataas na damo. Ipinagbabawal ito dahil may masamang epekto nito sa tao at kapaligiran. Anong gagawin mo?

  Isusumbong mo ang lolo mo sa mga pulis.

  Magagalit ka sa lolo mo.

  Pagsasabihan mo ang mag manggagawa sa bukid na itigil ito.

  Ipaliliwanag mo sa lolo Andoy mon a ipinagbabawal ito at sasabihin din ang masamang epekto nito sa tao at sa kapaligiran.

  30s
 • Q6

  Miyembro ka ng Boy/Girl Scouts sa inyong paaralan. Nag-iisip ka ng isang proyektong makabubuti sa paaralan. Malawak ang palaruan at ang likurang bahagi ng gusali ng paaralan. Walang gaanong halaman sa inyong paaralan. Alin sa sumusunod ang imumungkahi mo sa pulong ninyong mga scout?

  Humingi ng pahintulot sa mga opisyal ng paaralan para magtanim ng mga puno sa paligid.

  Gumawa ng mga islogan na may tema ng pagtatanim ng puno.

  Hayaan ang opisyal ng paaralan na magpasiya tungkol dito.

  Himukin ang lahat ng mag-aaral na maglaro sa bakuran ng paaralan dahil malawak ito

  30s
 • Q7

  Naglunsad si Mayor Marcy ng isang proyektong humihikayat sa lahat na magtanim ng mga gulay sa kanilang likod-bahay. Bilang miyembro ng isang organisasyong pangkabataan sa pamayanan ng Marikina, paano ka makatutulong sa proyektong ito?

  Imungkahi sa Samahan ng Kabataan (SK) na magkaroon ng paligsahan para sa pinakamaraming bilang ng maitatanim na mga halamanan ng gulay sa bawat barangay

  Ikaw mismo ang magsisimulang magtanim.

  Balewalain ang proyekto dahil may iba ka pang gusting gawin.

  Hayaan ang iyong mga magulang na makiisa sa proyektong ito.

  30s
 • Q8

  Maraming mga bote at bag na plastic ang tiyahin mo. Ano ang gagawin mo?

  Susunugin mong lahat.

  Babalewalain mo ang tungkol sa bagay na iyon

  Imungkahi mo sa kaniya na ipamigay na lamang.

  Sabihin mo na pupwedeng i-recycle ang mga bote at plastic para mapakinabangan.

  30s
 • Q9

  Natutuhan mo sa klase ang kahalagahan ng paghihiwalay ng mgabasura. Ngunit hindi ito naisasagawa sa bahay ninyo. Ano ang iyong gagawin?

  Hayaan na lamang sila sa kanilang gawain

  Balewalain na lamang ang mga ito.

  Hintayin ang iyong mga magulang na sila ang magturo sa mga kapatid mo.

  Maglaan ng mga basurahan para sa paghihiwa-hiwalay ng mga basura.

  30s
 • Q10

  Habang naglalakad ka pauwi, nadaanan mo ang iyong kaklase na akmang itatapon sa ilog malapit sa inyo ang kanilang basura. Ano ang iyong gagawin?

  Tutulungan ang iyong kaibigan sa kaniyang ginagawa

  Hayaan lang siya dahil gawain mo din iyon.

  Pigilan at ituro ang tamang tapunan ng basura.

  Hindi papansinin ang kanyang ginawa.

  30s

Teachers give this quiz to your class