placeholder image to represent content

ESP Q4

Quiz by FJM

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Ang ating katawan ay templo ng Diyos kaya tayo ay may obligasyong pangalagaan at protektahan ito sa ano mang paglapastangan o bisyo lalo ang pagtingin sa hubad na kaanyuan.

  Pang-aabusong sekswal

  Pre-marital sex

  Prostitusyon

  Pornograpiya

  30s
 • Q2

  Ito ay isang gawaing pagtatalik ng isang babae at lalaki na wala pa sa wastong edad o nasa edad na subalit hindi pa kasal.

  Pre-marital sex

  Pornograpiya

  Prostitusyon

  Pang-aabusong sekswal

  30s
 • Q3

  Ito ay ang pamimilit ng isang tao na gumawa ng isang seksuwal na gawain nang walang pagsang-ayon nito.

  Pang-aabusong sekswal

  Prostitusyon

  Pre-marital sex

  Pornograpiya

  30s
 • Q4

  Ito ay tahasang pagbebenta ng aliw sa pamamagitan ng pagpapakita ng maseselang bahagi ng katawan sa video.

  Pre-marital sex

  Pang-aabusong sekswal

  Prostitusyon

  Pornograpiya

  30s
 • Q5

  Isinasagawa ito ng isang nakatatanda na siyang pumupuwersa sa isang nakababata.

  Pang-aabusong sekswal

  Prostitusyon

  Pornograpiya

  Pre-marital sex

  30s
 • Q6

  Ito ay ang pangangalakal/pagbebenta ng katawan ng isang tao upang kumita ng salapi.

  Prostitusyon

  Pang-aabusong sekswal

  Pornograpiya

  Pre-marital sex

  30s
 • Q7

  Ito ang pinakamatandang propesyon sa buong mundo.

  Pre-marital sex

  Prostitusyon

  Pang-aabusong sekswal

  Pornograpiya

  30s
 • Q8

  Ito ay pangalawa ito sa pinakatalamak na suliranin sa ating lipunan.

  Pre-marital sex

  Pornograpiya

  Pang-aabusong sekswal

  Prostitusyon

  30s
 • Q9

  Ito ay iba sa pag-ibig, hindi ito pangangailangang biyolohikal na kapag nawala o hindi mo naranasan ay ikalulungkot o ikadudulot ng kakulangan sa iyong buhay.

  Prostitusyon

  Pornograpiya

  Pang-aabusong sekswal

  Pre-marital sex

  30s
 • Q10

  Ito ay pagbebenta ng aliw sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan ng walang anumang saplot.

  Prostitusyon

  Pre-marital sex

  Pang-aabusong sekswal

  Pornograpiya

  30s
 • Q11

  Matagal nang biyuda si Aling Mina, isang gabi ay pinatulog nito ang kanyang kasintahan sa kanilang bahay kahit na matindi ang pagtanggi ng kanyang anak na si Angela. Madaling araw ng maramdaman ni Angela na may mga kamay na humahawak sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Nagbanta ang lalaki na sasaksakin niya ito kung siya ay sisigaw.

  Pornograpiya

  Pre-marital sex

  Pang-aabusong sekswal

  Prostitusyon

  30s
 • Q12

  “Mahal na mahal ko si Jojo. Hindi ko kayang mabuhay na wala siya. Magtitiis ako kahit na sinasaktan niya ako.”

  Pornograpiya

  Pre-marital sex

  Pang-aabusong sekswal

  Prostitusyon

  30s
 • Q13

  Ipinadala ni Aman ang porno link sa kanyang kaibigan na si Bong at ipinasa ni Bong ang “porno link “sa kanyang kasintahan.

  Prostitusyon

  Pornograpiya

  Pre-marital sex

  Pang-aabusong sekswal

  30s
 • Q14

  Nag-text ang kasintahan ni Joy na nais nitong makipagkita sa kanya sa isang motel. Hindi pumayag si Joy kaya nagbanta ang kanyang kasintahan na i a-upload nito sa facebook ang maseselang larawan niya. Kinabukasan, nagtext ang matalik na kaibigan ni Joy na may mga larawan siyang naka-upload sa Facebook. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin ni Joy sa nangyari?

  Humingi ng tulong sa mga kaibigan na i-delete ang mga larawan na naka-upload.

  Burahin o i-delete ang mga larawan sa Facebook.

  I-report ang nangyari sa awtoridad.

  Kausapin ang kasintahan.

  30s
 • Q15

  Dalawang taon nang magkasintahan si Amelia at Jun.May pangako sila sa isa’t isa na hindi magtatalik hangga’t hindi sila kasal. Anong mabuting pagpapahalaga ang isinasabuhay ng magkasintahan?

  Katapatan

  Kalinisang puri

  Mabuting paghusga

  Pagtitiyaga

  30s

Teachers give this quiz to your class