placeholder image to represent content

ESP Qtr 1-ST 1

Quiz by Noriza D. Farinas

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

     Alinsa mga sumusunod ang nagpapakita ng mapanuring pamamaraan sa pagtuklas ngkatotohanan sa mga balitang napakinggan?

  Naipaliliwanag ni Christine nang maayos at may kumpletong detalye ang balitang kanyang napakinggan

  Lahat nang nabanggit

    Naikukumpara ni Shane ang tama sa mali sa nabasa niyang balita sa pahayagan.

    Naiisa-isani Jevill  ang mga detalye ng mgapangyayari sa aksidente ayon sa napakinggang balita.

  30s
 • Q2

    Anongmga gawain ang nagpapalawak ng isipan at karanasan ng isang tao?

  paglalaro

  pagbabasa

  pagkukwento

  pag eehersiyo

  30s
 • Q3

  Sino sa mga sumusunod na mga bata ang dapat mong tularan?

      Si Chessy na madalas nagkakalat ng tsismis

  Si Diane na nakikinig nang maayos sa mga balitasa radyo

  Si Ramon na mahilig gumawa ng kwento upang pag-awayin ang mga kaklase niya

  Si Jazrel na magaling humabi ng mga walangkatotohanang balita

  30s
 • Q4

    Ang pagbabasa ng aklat, pahayagan at iba pang babasahin ay mabuting libangan ng isang batang tulad mo.

  mali

  walang pakialam

  hindi sigurado

  tama

  30s
 • Q5

  Narinig mo sa radyo na may parating na bagyo sa inyong lugar. Ano ang nararapat mong gawin?

  Mag-panic atmagtatatakbo sa paligid ng inyong barangay

  Ipagbigay-alam sa mgakapitbahay at maghanda sa paglikas kung kinakailangan

    Ilihim sa sarili angnalamang balita

     Ipagsigawan agad samga kapitbahay

  30s
 • Q6

  Nakapaglalaro sa“internet” ng barilan at patayan.

   nakabubuti

  Hindi Nakabubuti

  30s
 • Q7

  Nakapagsasaliksik sa agham at teknolohiya para sa takdang aralin

  hindi nakabubuti

  Nakabubuti

  30s
 • Q8

  Pinag-iisipan muna nang mabuti bago paniwalaan ang narinig na balita

   Nakabubuti

  hindi  nakabubuti

  30s
 • Q9

  Nagbababad sa “facebook” kahit dis-oras nang gabi.

   nakabubuti

  Hindi Nakabubuti

  30s
 • Q10

    Napipili ang pelikula at programang hatid ay kaalaman at aral sa buhay

  hindi  nakabubuti

   Nakabubuti

  30s

Teachers give this quiz to your class