placeholder image to represent content

ESP SUMMATIVE TEST 1 2ND QUARTER

Quiz by Erwin Jimulgada

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Pagdalaw sa kaibigan na mayroong karamdaman.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q2

  Pag-aalaga sa kapatid na mayroong karamdaman.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q3

  Makipaglaro sa kaibigan kahit maysakit ang magulang at walang kasama sa bahay.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q4

  Pagpapakain ng masustansiyang pagkain sa nakakatandang mayroong karamdaman.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q5

  Paggawa ng gawain bahay upang makatulong sa magulang na mayroong karamdaman.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q6

  Huwag puntahan o dalawin ang taong may sakit.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q7

  Hayaan ang nakakabatang kapatid na may sakit mag-isasa kanyang silid.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q8

  Tumuloy padin sa lakad ng iyong mga kaibigan kahit walang kasama at mag-aalaga sa kapatid na may karamdaman.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q9

  Pagbisita sa kamag-anak na may karamdaman.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q10

  Hayaan na magutom ang kapatid na may sakit.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q11

  Si Marco ay may nakakabatang kapatid namayroong karamdaman anong dapat niyang gawin upang maipakita ang malasakit nito?

  Hindi pagpansin sa kalagayan nito.

  Hayaan nalamang ang magulang na mag-alaga rito.

  Pagpapainom ng angkop na gamot para sa karamdaman ng kanyang kapatid.

  Makipaglaro sa kapatid hanggang sa mapagod ito.

  30s
 • Q12

  Sa paanong paraan mapapakita ni Elaica ang malasakit sa kamag-anak na may karamdaman na nasa malayo at hindi niya ito kayang mapuntahan o mabisita?

  Mag-alay ng panalangin upang mabilis nagumaling ang kamag-anak na may karamdaman.

  Hayaan nalamang ito at bumawi sa susunod.

  Wag nalamang pansinin ang kamag-anak atmagkunwaring hindi ito nalaman.

  Pagluto ito ng makakain.

  30s
 • Q13

  May lagnat ang nakababatang kapatid ng Dave atsiya ang inatasan ng kanyang magulang upag alaagaan ito paano niya itomaisasagawa ng may kaayusan?

  Utusuan ang ibang kapatid na mag-alaga ditodahil hindi niya ito alam.

  Makipaglaro nalamang sa mga kaibigan at hayaanang kapatid.

  Huwag sumunod sa sinasabi ng magulang.

  Titignan at aalamin ang lagay ng kapatid atmagbibigay ng wastong gamot upang gumaling ito.

  30s
 • Q14

  Ilang araw ng may sakit ang pinsan ni Martin kayahindi ito makalabas ng bahay. Sa paanong paraan ni Martin matutulungan angkanyang pinsan upang gumaan ang pakiramdam nito?

  Iingitin ang pinsan dahil hindi ito makalabas.

  Kakausapinang pinsan upang malibang ito at gumaan ang pakiramdam.

  Dadalan ng di-masustansyang pagkain ang pinsandahil alam nito na ito na gusto nito.

  Aayain na makipaglaro ito at magalit kungsakaling hindi ito sumama.

  30s
 • Q15

  May lagnat ang nanay ni Ben ano ang dapat niyang gawin upang gumaang ang pakiramdam nito?

  Lalagyan ng bimpo na malamig ang ulo ng kanyang nanay.

  Ayain ito na kumain sa labas.

  Manuod ng TV.

  Hayaan ang mga gawing bahay at antayin nagumaling ang magulang.

  30s

Teachers give this quiz to your class