placeholder image to represent content

EsP - WW#1 - Q2

Quiz by BENGEN RAMIREZ

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Basahing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang PAGDAMAY kung nagsasaad ng pagdamay sa kapwa at HINDI PAGDAMAY kung hindi nagpapakita ng pagdamay sa kapwa.

  1. Nagtago ka nang makita mong uutusan ka ng iyong nanay na tulungan ang iyong kapatid sa paglikom ng mga lumang damit mula sa mga kapitbahay na ipamimigay sa mga nasalanta ng baha sa kabilang barangay.

  HINDI PAGDAMAY

  PAGDAMAY

  30s
 • Q2

  2. Sinamahan mong manood ng concert ang iyong kaibigan sa halip na tumulong sa pagbibigay ng mga relief goods sa mga biktima ng sunog.

  HINDI PAGDAMAY

  PAGDAMAY

  30s
 • Q3

  3. Pinagtawanan mo ang iyong kamag-aral na nadulas sa pasilyo ng paaralan.

  PAGDAMAY

  HINDI PAGDAMAY

  30s
 • Q4

  4. Nakita mong itinulak ng kamag-aral ninyo ang nakababata mong kapatid habang hindi nakatingin ang kanilang guro. Ipinaalam mo sa guro ang nakita mo.

  PAGDAMAY

  HINDI PAGDAMAY

  30s
 • Q5

  5. Pinagsabihan mo ang iyong kaibigan na hindi maganda ang nakikipagtalo sa kapuwa ninyo mag – aaral.

  PAGDAMAY

  HINDI PAGDAMAY

  30s
 • Q6

  6. Tinulungan mong magbungkal ng lupa ang isa mong kamag-aral sa paghahalamanan dahil hindi niya alam kung paano ito ginagawa.

  HINDI PAGDAMAY

  PAGDAMAY

  30s
 • Q7

  7. Nakipaglaro ka sa isang batang nakita mong nag-iisang nakaupo sa ilalim ng puno.

  PAGDAMAY

  HINDI PAGDAMAY

  30s
 • Q8

  8. Binasag mo ang pasong ginawa ng isa mong kamag-aral dahil galit ka sa kaniya.

  HINDI PAGDAMAY

  PAGDAMAY

  30s
 • Q9

  9. Tumanggi kang tumulong na makipag-away sa kaaway ng pinsan mo.

  HINDI PAGDAMAY

  PAGDAMAY

  30s
 • Q10

  10. Lumapit ka sa kapatid mo at iniabot sa kaniya ang laruan na nakalagay sa itaas ng cabinet.

  PAGDAMAY

  HINDI PAGDAMAY

  30s
 • Q11

  11. Ipagbigay-alam sa pulisya ang mga kaguluhan sa inyong lugar.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q12

  12. Isusumbong sa guro ang nangungutya sa may kapansanan.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q13

  13. Isumbong ang kaklaseng nambu-bully sa klase.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q14

  14. Kinakaibigan ang kamag-aral na naiiba ang hitsura.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q15

  15. Pagtawanan ang mga batang nagtatrabaho sa murang edad.

  TAMA

  MALI

  30s

Teachers give this quiz to your class