placeholder image to represent content

EsP - WW#2

Quiz by BENGEN RAMIREZ

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ito ay ang mga impormasyonna taglay ng isang tao. Nakukuha ito sa pamamagitan ng pag-aaral o pagkakaroonng karanasan.

  pagsusuri

  kaalaman       

  kasipagan

  kawilihan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  2. Alin sa mga sumusunod ang higit na makatutulong sayo upang madagdagan ang iyong karunungan sa iba’t ibang bagay?

  pagsasayaw

  pagbabasa    

  paglalaro

  pagpipinta       

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  3. Ang mga sumusunod ayilan sa mga maaari mong gawin upang mas higit na matuto at magkaroon ng mgakaalaman, MALIBAN sa isa.

  maglaan ng tiyak at sapat na oras sa pag-aaral

  magkaroon ng kawilihang magbasa at gawin ang mga gawain

  maging matiyaga sa mgaaralin kahit na nahihirapan

  isantabi muna ang pag-aaral at unahin ang paglalaro kasama ang mga kaibigan 

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  4. Bakit sinasabing “ang kaalaman ay kapangyarihan”? Piliin ang pinakatamang kasagutan.

  sapagkat kung mayroon ka nito, huhusay ka sa pagsasayaw.

  sapagkat kung mayroon ka nito, magiging maganda ang iyong kinabukasan.

  sapagkat kung mayroon ka nito, magiging mabilis ka sa pagbabasa.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  5. Ito ay ang katuwang ng tiyaga.

   sipag

  pagbabasa    

  tuwa

  bilis     

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  6. Ano ang kailangan mong gawin upang matupad ang iyong pangarap?

  magdasal at hintayin na lamang na magkatotoo ito

  umasa sa mga taong tutupad sa iyong pangarap

  mag-aral ng mabuti na may sipag at tiyaga

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  7. Ano ang mabuting naidudulotng pagkakaroon ng positibong pag-iisip?

  mabilis malungkot at magalit sa mga sitwasyon.

   hindi sumusuko sa mga problemang kinahaharap.

  nawawalan ng pag-asa.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  8. Ano ang iyong gagawin kung mayroon kang hindi maintindihan sa iyong mga aralin?

       pasasagutan na lamang ito sa nanay at tatay.

  hihingi ng tulong sa pamilya o mga kaibigan upang maunawaan ang aralin

      sasagutan na lamang ito ng hindi iniintindi.

    hahayaan na lamang ito at hindi na aaralin.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  9. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng positibong kaisipan?

  Umiiyak si Antonio tuwing sinasabihan siya ng nanay niya na magsanay sa pagbabasa.

  Humahanap ng iba pang source si Lanie upang intindihin ang mga aralin na siya ay nahihirapan.

  Iniiwan ni Kimberly ang kanyang aralin sa tuwing nahihirapan siyang intindihin ito.

  Iniiwasan ni John na tumulong sa mga gawaing bahay dahil alam niyang mapapagod siya dito.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  10. Ito ay ang katangian nahumanap ng iba pang solusyon sa mga problema.

  maparaan

  masunurin

  mabait

  masipag

  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  11. Nakikinig ako sa aking guro habang nagsusulat.

  TAMA

  MALI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  12. Hindi ko ginagawa at sinasagutan ang mga mahihirap na aralin sa aking modyul.

  MALI

  TAMA

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  13. Ginagawa ko ang aking proyekto upang matapos ito sa takdang-araw.

  MALI

  TAMA

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  14. Kumokopya na lamang ako sa internet para ipasa bilang aking proyekto.

  TAMA

  MALI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  15. Humuhingi ako ng dagdag na paliwanag sa aking guro kapag hindi ko maintindihan ang aralin.

  MALI

  TAMA

  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  16. Malakas akong magpatugtog ng musika habang gumagawa ng takdang-aralin.

  MALI

  TAMA

  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  17. Tinutulungan ko ang aking kapatid sa kanyang pag-aaral.

  MALI

  TAMA

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  18. Humahanap ako ng iba pang pagkukunan ng impormasyon sa tuwing ako ay nalilito sa aking aralin.

  TAMA 

  MALI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

  19. Hinahayaan ko na lang na mababa ang makuhang kong marka kaysa paghirapan ko ang aking pag-aaral.

  TAMA

  MALI

  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  20. Nagbabasa at nagbabalik-aral ako nang maraming ulit bago ang pagsusulit.

  TAMA

  MALI

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class