placeholder image to represent content

ESP10_4TH_QUIZ1

Quiz by AGNES

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang pakikipagtalik ay isang pangangailangang biyolohikal. Ang pahayag na ito ay___________.

  tama, ang sino mang hindi makararanas ng pakikipagtalik ay maaaring mamatay.

  tama, ito ay kailangan ng tao upang siya ay mapabilang sa lipunang ginagalawan.

  mali, ito ay isang gawain na maari mong paghandaan ngunit hindi kailangan

  mali, ito ay hindi hangin na maaaring ikamatay kung hindi maisasakatuparan.

  30s
 • Q2

  Kailan masasabing ang paggamit sa seksuwalidad ng tao ay masama?

  Kapag ang paggamit nito ay nauuwi sa pang-aabuso

  Kapag ang paggamit ay nagdadala sa tao upang maging isang pakay o kasangkapan

  . Kapag ang paggamit ay hindi nagdadala sa tunay na layunin ng sekswalidad

  Kapag ang paggamit ay nagdadala sa kasiyahan

  30s
 • Q3

  Ang gawaing pagtatalik bago ang kasal ay isyung may kinalaman sa___________.

  Pang-aabusong sekswal

  Pornograpiya

  Pre-marital sex

  Prostitusyon

  30s
 • Q4

  Ang sekswalidad ay ang katangian ng tao na______________.

  naglilinang ng kanyang kakayahang maging mabuting magulang.

  kaugnay ng kanyang pagiging ganap na babae o lalaki.

  nagsasabi ng kanyang kasarian

  nagpapalakas ng kanyang sex appeal.

  30s
 • Q5

  Ang pang-sekswal na kakayahang kaloob ng Diyos sa tao ay tumutugon sa mga layuning _______________.

  Magkaroon ng anak at magkaisa

  Makadama ng kasiyahan at magkaroon ng anak

  Magkaisa at maipahayag ang pagnanasa

  . Magkaroon ng trabaho at makadama ng kasiyahan.

  30s
 • Q6

  Ang pakikipagtalik ay maaaring gawin ng sinomang tao kahit sila ay hindi pa kasal.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q7

  Ang sekswal na pang aabuso ay ang pamimilit ng isang tao na gumawa ng isang seksuwal na gawain nang walang pagsang-ayon nito.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q8

  Dahil sa kahirapan, isa sa mga hanapbuhay na ginagawa ng mga kababaihan ay ang pagbebenta ng kanilang katawan.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q9

  Ayon kay Immanuel Kant, ang makamundong pagnanasa ay nakapagpapababa sa kalikasan ng tao at nauuwi sa kawalan ng dangal nito.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q10

  Masusukat ang pagmamahal ng magkasintahan kung sila ay susubok ng pre-marital sex.

  false
  true
  True or False
  30s

Teachers give this quiz to your class