placeholder image to represent content

EsP3 Modyul 4: Matatag Ako, Kaya Ko! EsP3PKP- Ic – 16

Quiz by Mary Rose Bautista Caguillo

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1
  Ang sumusunod ay nagpapakita ng katatagan ng kalooban, maliban sa:
  Tinatanggap ang pangaral ng mga magulang
  Tinataasan ng boses ang kaklaseng katampuhan
  Pagtanggap ng pagkatalo nang may ngiti
  Pagsasabi ng totoo kahit mapagalitan
  30s
 • Q2
  Paano dapat pakikitunguhan ang pambu-bully ng kaklase?
  Makipag-suntukan sa kaklaseng nang-aapi
  Lumiban sa klase
  Huwag kumibo kapag binu-bully
  Sabihin sa guro ang totoong pangyayari
  30s
 • Q3
  Habang naglilinis ng kanilang silid–aralan, hindi sinasadyang natapik ni Rio ang paso ng bulaklak ng kanilang guro dahilan upang ito ay mabasag. Alin ang tamang gawin ni Rio?
  Kailangang aminin ni Rio sa gurong tagapayo ang totoong nangyari.
  Itago ang nabasag na paso upang hindi malaman ng guro.
  Ituro ni Rio ang kaniyang kaklase na siyang nakabasag ng paso.
  Hindi kikibuin ang guro kapag kinausap
  30s
 • Q4
  Pumipila sa canteen para makabili ng pagkain si Edgar nang biglang sumingit sa pila si Ricky. Sa halip na magalit si Edgar, wala siyang ginawa kundi ang hindi pagpansin sa inasal ni Ricky. Anong katangian ang ipinakita ni Edgar?
  Pagpipigil sa sarili
  Pagiging positibo
  Lahat ng nabanggit
  Tiwala sa sarili
  30s
 • Q5
  Ikaw ang napili sa inyong klase upang lumahok sa isang gaganaping patimpalak sa paaralan. Ano ang nararapat mong gawin?
  Mag-ensayo at ihanda ang sarili sa patimpalak
  Lumiban sa klase ng walang paalam sa araw mismo ng patimpalak
  Ipagmalaki sa lahat na ikaw ang napiling kalahok sa gaganaping patimpalak
  Huwag kausapin ang guro dahil ikaw ang napili
  30s

Teachers give this quiz to your class