placeholder image to represent content

ESP3 Q3 W4 (SUMMATIVE TEST)

Quiz by Riyette

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  1. Makilahok sa mga isinasagawang earthquake drill sa paaralan o sa pamayanan.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q2

  2. Ihanda ang mga mahahalagang bagay na kakailanganin  katulad ng pagkain, first aid kit, tubig at gamut bago dumating ang bagyo.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q3

  3. Huwag sumama sa mga rescuer sakaling pinalilikas patungo sa evacuation center area dahil walang maiwang tao sa inyong bahay.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q4

  4. Dapat alamin ng mga miyembro ng isang pamilya ang mahahalagang numero ng telepono ng mga Barangay Hall,City Hall, NDRRMC, pulisya at iba pang maaring tawagan sakaling may hindi inaasahang darating sa panahon ng sakuna o kalamidad.

  TAMA

  MALI

  30s
 • Q5

  5. Ang bawat pamayanan ay dapat may nakahandang ligtas na evacuation center para sa mga taong maaapektuhan ng sakuna at kalamidad.

  MALI

  TAMA

  30s
 • Q6

  6. Ano ang dapat mong isaalang-alang para masigurado ang iyong kaligtasan sa oras ng sakuna at kalamidad?

  b. Makakatulong ang pagkakaroon ng sobrang takot o pag-aalala sa oras ng sakuna. Hindi mahalaga na manatiling kalmado sa oras ng sakuna.

  a. Mag-imbak ng mga essential na kagamitan tulad ng pagkain, tubig, flashlight, pambalot sa sugat, mga gamot, at iba pa sa isang ligtas at madaling mapuntahan na lugar.

  c. Gawin ang mga bagay na gustong gawin sa oras ng sakuna at huwag makinig at makipagtulungan sa kapwa.

  30s
 • Q7

  7. Bilang isang mag-aaral, bakit mahalaga na malaman mo  kung paano maging ligtas sa oras ng sakuna at kalamidad?

  1. Upang magmukhang matalino sa paningin ng iba dahil nalalaman mo ang mga bagay na ito.

  I. Hindi maaaring mailigtas ang sarili at hindi matutulungan ang ibang tao na nangangilangan ng tulong sa oras ng kalamidad. 

  II. Ang pangunahing layunin sa oras ng sakuna ay ang pagpapaligtas sa buhay. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsasanay sa mga tamang hakbang  sa pagtugon sa mga kalamidad, maaaring maiwasan o mabawasan ang posibleng pinsala at panganib sa buhay.

  30s
 • Q8

  8. Bakit mahalagang alamin ng mga miyembro ng isang pamilya ang mahahalagang numero ng telepono ng mga Barangay Hall, City Hall, NDRRMC, pulisya at iba pang maaaring tawagan sakaling may hindi inaaasahang darating na sakuna o kalamidad?

  b.  Nagbibigay ng pagkakataon para ako ay maka pagprank sa mga ito at magkunwaring nangangailangan ng agarang responde at may pagkakataon akong maging sikat sa larangan ng media.

  a.  Upang mayroon akong maipagmalaki sa aking mga kaibigan at ako ay magmukhang magaling at handa sa anumang sakuna.

  c.  Sa oras ng kalamidad, ang mga numerong ito ay maaaring gamitin upang humingi ng tulong, magtanong ng impormasyon, o humingi ng agarang serbisyo mula sa mga kinauukulan. Ang pagiging may alam sa mga numerong ito ay maaaring magdulot ng agarang responde mula sa mga awtoridad.

  30s
 • Q9

  9. Ibigay ang kahalagahan ng pakikinig ng balita sa radyo at telebisyon patungkol sa mga paparating na kalamidad katulad ng bagyo?

  c. Ang mga balita sa radyo at telebisyon ay nagbibigay ng mga babala at impormasyon tungkol sa paparating na kalamidad tulad ng bagyo, kabilang na ang mga inaasahang landfall area, lakas ng hangin, at posibleng pinsala. Sa pamamagitan ng pagiging handa sa mga ganitong impormasyon, maaaring makapaghanda at makapagplano ang mga tao sa tamang paraan ng pagtugon.

  b. Ito ay mahalaga lamang upang mawala ang pagkainip ng mga tao.

  a. Ito ay walang halaga sa mga tao.

  30s
 • Q10

  10. Si Ana ay nag-aaral sa San Francisco Elementary School, habang siya ay nagsusulat, nagkaroon ng lindol na may 7.5 magnitude. Sa kasamaang palad, wala siyang kasama sa silid-aralan. Sa loob ng silid-aralan mayroong mga bagay na maari niyang gamitin upang siya ay manatiling ligtas. Ano ang una niyang gagawin?

  c. Manatili sa loob ng silid-aralan at huwag humingi ng tulong.

  a. Magtago sa ilalim ng isang matibay na mesa, kama, o anumang  gamit na makakaprotekta sa kanya mula sa anumang labis na pagbagsak ng mga kagamitan.

  b. Lumabas ng sili-aralan at magsaya sa labas.

  30s

Teachers give this quiz to your class