placeholder image to represent content

EsP5-Quarter1-Lagumang Pagsusulit

Quiz by Maria Leonora Teresa Tabion

Grade 5
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 5
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP5PKP – Ia- 27
EsP5PKP – If - 32

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Narinig mo sa isang kapit-bahay na may paparating na bagyo, ano ang gagawin mo?

  Hindi papansinin kung ano ang sinabi ng kapit-bahay.

  Ibabalita agad sa pamilya na may paparating na bagyo.

  Ipopost agad sa “facebook” ang narinig na balita.

  Bubuksan ang telebisyon at manonood ng balita para alamin kung totoo ang

  sinabi ng kapit-bahay.

  30s
  EsP5PKP – Ia- 27
 • Q2

  Ang iyong ina ay matagal ng inuubo.  Sa isang patalastas sa telebisyon, napanood mo na may isang gamot na mabisa daw pangtanggal ng ubo.  Alin sa mga sumusunod ang dapat mong gawin?

  Manghingi ng gamot sa ubo sa kapit-bahay.

  Sabihin sa nanay na magpakunsulta na sa doktor para hindi na lumala ang ubo n’ya.

  Sabihin sa nanay na meron ng gamot para sa ubo n’ya.

  Pumunta agad sa botika para bumili ng gamot

  30s
  EsP5PKP – Ia- 27
 • Q3

  Binigyan ka ng kaibigan mo ng sabon na pampaputi daw ng balat.  Ano ang gagawin mo dito?

  Ipamigay sa iba.

  Hindi tatanggapin.

  Susuriin ko muna itong mabuti bago gamitin.

  Gagamitin agad dahil ibinigay ito ng kaibigan.

  30s
  EsP5PKP – Ia- 27
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng mabuting pagsusuri?

  Tumutulong sa nanay sa mga gawain sa bahay.

  Nagsasaliksik tungkol sa dahilan ng pagguho ng lupa na nangyari sa isang lugar sa Pilipinas.

  Gumagawa ng takdang-aralin.

  Naniniwala agad sa nababalitaan sa telebisyon.

  30s
  EsP5PKP – Ia- 27
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin kung may nababasa/napapanood sa internet?

  Ikuwento sa mga kaklase ang nakita sa internet.

  Ipasa agad sa mga kaibigan ang nakita o napanood sa internet.

  Paniwalaan agad kung ano ang nakikita o napapanood sa internet.

  Sinusuri muna mabuti ang mga nakikita o napapanood sa internet bago paniwalaan.

  30s
  EsP5PKP – Ia- 27
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod na gawain ang nagpapakita ng pagkakaisa?

  Paggawa ng proyekto at pagsusumite sa itinakdang araw.

  Pag-aaral nang mabuti.

  Pakikilahok ng bawat kasapi sa pangkatang gawain sa klase.

  Pagsali sa talakayan nang walang pakundangan.

  30s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q7

  Bakit kailangang makilahok at makiisa sa pangkatang gawain ang bawat kasaping mag-aaral?

  Para hindi masita ng guro.

  Upang hindi magalit ang mga kamag-aral.

  Upang   matapos  agad ang gawain.

  Dahil ito ang kailangang gawin.

  30s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q8

  Naghahanap ng mga bagong miyembro ang “EsP Club”.  Anong katangian ang dapat mayroon ka upang maging miyembro ng samahang ito?

  mayabang

  walang pakialam

  tamad

  aktibo

  30s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q9

  Umiiyak ang isa sa mga miyembro ng pangkat n’yo dahil nahihirapan s’yang gawin ang nakatoka sa kanya. Tapos ka na sa iyong gawain.  Ano ang gagawin mo?

  Alukin siya ng tulong.

  Pagtatawanan siya dahil malaki na ay umiiyak pa.

  Isumbongsa guro.

  Huwag siyang pansinin.

  30s
  EsP5PKP – If - 32
 • Q10

  Nagkaroon kayo ng isang pangkatang gawain. Hindi mo gusto ang napiling lider sa inyong grupo dahil sa palagay mo mas magaling ka sakanya.  Ano ang gagawin mo?

  Maghahanap ng ibang grupo.

  Sabihing ayaw mo sa kanya at dapat ay ikaw ang maging lider.

  Igalang ang pasya ng mga kasama at magbigay ng magagandang ideya para sa gawain.

   

  Huwag na lang umimik at huwag makisali sa pangkatang gawain.

  30s
  EsP5PKP – If - 32

Teachers give this quiz to your class