placeholder image to represent content

ESP7: Maikling Pagsusulit sa ikalawang aralin (3rd quarter)

Quiz by Ms. Ma. Agot Asuncion G. Cerbito

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP7PB-IIIc-10.2
EsP7PB-IIIc-10.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ang antas sa pagpapahalaga na para sa pisikal na bahagi ng katawan
  Pandamang Pagpapahalaga
  Pandamang Espiritwal
  Pandamang Banal
  Pandamang Interpersonal
  30s
  EsP7PB-IIIc-10.2
  Edit
  Delete
 • Q2
  Sa kanya nagmula ang Herarkiya ng pagpapahalaga
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  EsP7PB-IIIc-10.2
  Edit
  Delete
 • Q3
  Ang pagpapahalagang ito ay tumutuon sa maayos na pakikipag-ugnayan at pakikipagkapwa.
  Banal na Pagpapahalaga
  Interpersonal na Pagpapahalaga
  Pandamang Pagpapahalaga
  Espiritwal na Pagpapahalaga
  30s
  EsP7PB-IIIc-10.2
  Edit
  Delete
 • Q4
  Ito ang ikaapat na antas ng Pagpapahalaga.
  Banal na Pagpapahalaga
  Interpersonal na Pagpapahalaga
  Pandamang Pagpapahalaga
  Espiritwal na Pagpapahalaga
  30s
  EsP7PB-IIIc-10.2
  Edit
  Delete
 • Q5
  Siya ang Pilosopong nagwika ng "ang buhay na hindi sinusuri ay walang halaga".
  Confucius
  Socrates
  Aristotle
  Plato
  30s
  EsP7PB-IIIc-10.1
  Edit
  Delete
 • Q6
  Biniyayaan tayo ng Diyos ng katangiang sosyal upang makipag-ugnayan sa kapwa nang may kabutihan.
  Mali
  Tama
  30s
  EsP7PB-IIIc-10.1
  Edit
  Delete
 • Q7
  Ang mga pagpapahalagang espiritwal ay may mataas na antas kaysa sa unang antas na pandamang pagpapahalaga na pisikal at sa ikalawang antas na interpersonal na nagpapahalaga na sikolohikal.
  Mali
  Tama
  30s
  EsP7PB-IIIc-10.2
  Edit
  Delete
 • Q8
  Ang buhay na banal ay siyang rurok ng pagiging ganap na tao.
  Tama
  Mali
  30s
  EsP7PB-IIIc-10.2
  Edit
  Delete
 • Q9
  Kailangang panatilihin ang malinis at maayos na pangangatawan para sa pagpapatibay ng pandamang pagpapahalaga.
  Tama
  Mali
  30s
  EsP7PB-IIIc-10.2
  Edit
  Delete
 • Q10
  Ang mga pagpapahalaga sa ikalawang antas ay para sa pisikal na bahagi ng ating pagkatao.
  Tama
  Mali
  30s
  EsP7PB-IIIc-10.2
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class