placeholder image to represent content

ESP7: Maikling pagsusulit sa Ikatlong aralin (Ikalawang Markahan)

Quiz by Ms. Ma. Agot Asuncion G. Cerbito

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP7PS-IIc-6.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ang batas ay isang kautusan na ipinatutupad para sa kabutihan ng lahat.
  Mali
  Tama
  45s
  EsP7PS-IIc-6.1
 • Q2
  Hindi mahalaga na ang batas ay malaman ng lahat ng tao.
  Tama
  Mali
  45s
  EsP7PS-IIc-6.1
 • Q3
  Ang batas moral ay nababatay sa batas ng Diyos na nagsisilbing gabay sa pagkilos ng tao upang malaman at maisip kung ano ang tama o mabuti.
  Tama
  Mali
  45s
  EsP7PS-IIc-6.1
 • Q4
  Mula kay _________________, ang likas na batas moral ay nababatay sa Sampung utos ng Diyos at ito ay unibersal o totoo sa buong mundo.
  Steven
  Aquinas
  Esteban
  wala sa nabanggit
  45s
  EsP7PS-IIc-6.1
 • Q5
  Ito ay isang uri ng batas kung saan bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang lahat ng bagay rito sa mundo ay sakop ng batas ng Diyos.
  Eternal law
  Natural law
  45s
  EsP7PS-IIc-6.1
 • Q6
  Ito ay isa sa katangian ng likas na batas moral kung saan ito ay totoo sa lahat ng tao kahit saang dako ng mundo. Bawat indibidwal sa daigdig, dahil siya ay tao, ay sakop ng batas kalikasan.
  Obhetibo, walang duda, at hindi natutuligsang batas
  Unibersal
  Eternal o panghabang-panahon
  wala sa nabanggit
  45s
  EsP7PS-IIc-6.1
 • Q7
  Ito ang humuhubog ng mga batas para magabayan siyang mamuhay ayon sa mabuti at tama.
  Eternal law
  Natural law
  45s
  EsP7PS-IIc-6.1
 • Q8
  Ito ay isa rin sa katangian ng batas moral na nababatay sa kalikasan ng tao. Hanggang ang tao ay tao, hanggang mayroong tao sa mundo, hindi puwedeng mawala ang batas na ito.
  wala sa nabanggit
  Unibersal
  Obhetibo, walang duda, at hindi natutuligsang batas
  Eternal o panghabang-panahon
  45s
  EsP7PS-IIc-6.1
 • Q9
  Kung ano ang batas noong panahon ni Moises ay siya paring batas magpahanggang ngayon at hanggang sa katapusan ng mundo. Ito ang isa sa katangian ng likas na batas moral.
  Obhetibo, walang duda, at hindi natutuligsang batas
  wala sa nabanggit
  Eternal o panghabang-panahon
  Unibersal
  45s
  EsP7PS-IIc-6.1
 • Q10
  Ito ay nababatay sa mga batas ng Diyos na nagsisilbing gabay sa pagkilos ng tao upang malaman at maisip kung ano ang tama o mabuti.
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s

Teachers give this quiz to your class