placeholder image to represent content

ESP8: Maikling pagsusulit sa Ikatlong aralin (Ikalawang Markahan)

Quiz by Ms. Ma. Agot Asuncion G. Cerbito

Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP8PIId-6.3

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ang pagpapatawad ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng damdamin at kalayaan sa hinanakit.
  Mali
  Tama
  45s
  EsP8PIId-6.3
 • Q2
  Isa sa mga epekto ng hindi pagpapatawad ay ang mapayapa, matiwasay at masayang pakiramdam sa iyong puso.
  Tama
  Mali
  45s
  EsP8PIId-6.3
 • Q3
  Ang pagpapatawad ay ang pagbibigay sa taong nakasakit sa iyo ng pagkakataong ituloy ang inyong ugnayan sa isa’t isa.
  Tama
  Mali
  45s
  EsP8PIId-6.3
 • Q4
  Kapag ikaw ay hindi nagpapatawad, nakararanas ka ng matinding emosyon gaya ng pagdurusa o pighati.
  Tama
  Mali
  45s
  EsP8PIId-6.3
 • Q5
  Kailangan mong malaman pa ang kadahilanan ng masamang salita o aksiyon ng taong nakasakit sa iyo bago mo siya patawarin.
  Tama
  Mali
  45s
  EsP8PIId-6.3
 • Q6
  Ito ay isa sa mga paraan kung paano ka makakapagpatawad kung saan ikaw ay may kalayaang pumili. May kalayaan kang magalit at maghiganti o umunawa at magpatawad.
  Pagpapalaya sa mga negatibong damdamin
  Pagsunod sa kautusan ng Diyos
  Mabuting kalusugan
  Kalayaan sa nakaraan
  45s
  EsP8PIId-6.3
 • Q7
  Kapag ikaw ay hindi nagpapatawad, nakararanas ka ng matinding emosyon gaya ng pagdurusa o pighati.
  Mabuting Kalusugan
  Pagkaranas ng positibong damdamin
  Pagpapalaya sa mga negatibong damdamin.
  Pagsunod sa kautusan ng Diyos
  45s
  EsP8PIId-6.3
 • Q8
  Ito ay katumbas ng pagpapaumanhin o hindi pagbibigay ng kaparusahan sa kamalian o kasalanang nagawa ng isang tao sa kapwa tao.
  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  EsP8PIId-6.3
 • Q9
  Ito ang pinakamahalagang gawin bago ka magpatawad
  Magdasal ka sa Diyos upang ikaw ay palayain sa nararamdaman mong matinding galit at pagnanasang makaganti.
  Suriin mong mabuti kung sino ang mas nasasaktan sa hindi mo pagpapatawad.
  Sabihin mo sa nakasakit sa iyo kung ano ang iyong nararamdaman. May mga pagkakataong hindi nila alam na sila ay nakasakit na ng ibang tao.
  Mahalagang malaman mo muna na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa maling aksiyong ginawa sa iyo.
  45s
  EsP8PIId-6.3
 • Q10
  Ikaw? Handa ka bang magpatawad?
  Opo
  Hindi po
  45s
  EsP8PIId-6.3

Teachers give this quiz to your class