placeholder image to represent content

EsP8/Post-Test/Ikatlong Markahan

Quiz by Rosevi Amid

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ang pasasalamat ay isang gawi ng taong mapagpasalamat. Ano ang ibig sabihin nito?

  Ang pasasalamat ay nagdudulot ng mabuting kalooban hanggang sa maging birtud

  Ang pasasalamat ay ginagawa ng mga taong nakatanggap ng tulong mula sa iba

  Ang pasasalamat ay palaging sinasabi upang maging kaayaaya sa paningin ng iba

  Ang pasasalamat ay kilos na kailangang patuloy na pagsasagawa upang makasanayan hanggang sa maging birtud

  120s
 • Q2

  Ang dalawang positibong pakiramdam na ibinibigay ng taong nagpapasalamat sa taong gumawa sa kanya ng kabutihan ay?

  Masayahin at panatag na pakiramdam

  Pagmamahal at masiglang pakiramdam

  Masigla at magiliw na pakiramdam

  Malambing at magiliw na pakiramdam

  120s
 • Q3

  Isa sa pinagmulan ng salitang ingles na “Gratitude” ay ang salitang latin na “gratus” na ang ibig sabihin ay _________ .

   Libre o walang bayad

   Biyaya o kabutihan

   Nakalulugod

  Pagtatanging damdamin

  120s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng ikatlong antas ng pasasalamat ayon kay Sto Tomas de Aquino ?

  Pagbibigay ng regalo

  Pasasalamat

  Pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa

  Pagbabayad sa kabutihang ginawa sa abot ng makakaya

  120s
 • Q5

  Isa pinagmulan ng salitang ingles na "Gratitude ay ang salitang Latin na "Gratis" na ang ibig sabihin ay?

  Libre o walang bayad

  Nakalulugod

  Pagtatanging damdamin

  Kabutihan

  120s
 • Q6

  Isa pinagmulan ng salitang ingles na "Gratitude ay ang salitang Latin na "Gratia" na ang ibig sabihin ay?

  Libre o walang bayad

  Nakalulugod

  Kabutihan

  Pagtatanging damdamin

  120s
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng ikalawang antas ng pasasalamat ayon kay Sto Tomas de Aquino ?

  Pagbabayad sa kabutihang ginawa sa abot ng makakaya

   Pasasalamat

   Pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa

  Pagbibigay ng regalo

  120s
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng unang antas ng pasasalamat ayon kay Sto Tomas de Aquino?

  Pagkilala sa ginawang kabutihan ng kapwa

  Pagbabayad sa kabutihang ginawa ng kapwa

  Pagbibigay ng regalo

  Pasasalamat

  120s
 • Q9

   Ito ay isang uri ng pagkilala sa kabutihan at bahagi ng pagpapahalaga ng mga Pilipino?

  Pag gamit ng "Po" at "Opo" sa pakikipagusap sa nakatatanda

  Pag tanaw ng utang-na-loob

  Pagiging masunurin

  Pagiging masayahin at masigla

  120s
 • Q10

  Ayon kay _________________, “Ang pinakamabuting ugali ng isang tao ay ang pagiging mapagpasalamat.”

   Sto. Tomas de Aquino

  Dr. Manuel Dy

  Jacques Maritain

  Fr. Jerry Orbos

  120s
 • Q11

  Ito ay isang paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam ng isang tao ay karapatan niya na dapat bigyan ng dagliang pansin.

  Paghangad ng mga bagay na nararapat sayo

   Pag-aasam sa mga bagay na ninaais

  Pasasalamat

   Entitlement Mentality

  120s
 • Q12

   Alin sa mga pangungusap ang nagpapakita ng pagsasabuhay ng pasasalamat?

  Patuloy ang pag-iipon ng magkakaibigang guro na sina Kristin, Chinnie at Mavic para sa plano nilang pagbubuo ng isang libreng Day Care Center upang makatulong sa mga batang kapus-palad

  Pag-obserba sa ginagawa ng mga matatanda na nakakakanlong sa loob ng bahay-ampunan

  Mula sa ipon nakabili si Adel ng limang daang (500) pirasong pandesal at kanya itong inilagay sa papel na supot at ipinamigay sa mga kapitbahay na nasa ilalim ng lockdown

  Si Marie na patuloy ang pag-aaral at pagsasaliksik kung papaano makatulong sa kapwa

  120s
 • Q13

  Ang taong mapagpasalamat ay kakikitaan ng mga sumusunod malibansa, ano ito?

  Pagsasabi ng pasasalamat sa mga taong nagawan siya ng kabutihan

  Palagiang pagsilay ng ngiti sa labi

  Pagiging matulungin sa mga nangangailangan

  Mainitin ang ulo at akala mo ay pasan niya ang bigat ng mundo

  120s
 • Q14

  Ang sumusunod na mga pangungusap ay nagpapakita ng pasasalamat sa loob ng paaralan maliban sa?

  Hindi pagpansin sa naka-alitang kaklase

  Pagpapahayag ng pasasalamat sa kaklaseng tumulong sa paglilinis ng silid aralan

  Pagbibigay ng munting regalo na nakayanan sa pinakamalapit na kaibigan sa klase

  Hinatian ng baong sandwich ang kaklaseng nagugutom

  120s
 • Q15

  Si Mang Ador ay may minamanehong jeep at masasabing beterano na sa larangan ng pagmamaneho. Dahil sa uri ng kanyang trabaho ay hindi naiwasang maranasan ang isang aksidente na nagdala sa kanya sa bingit ng kamatayan at pagkaputol ng kanyang kaliwang paa. Ano ang dapat na maramdaman ni Mang Ador sa kasalukuyan niyang kalagayan?

  Magpapasalamat sa biyaya ng panibagong buhay na kaloob ng Diyos

  Magagalit sa mga taong kasangkot sa nasabing aksidente

   Maawa sa kanyang abang kalagayan

  Matatakot dahil nawalan siya ng isang mahalagang parte ng kanyang katawan at maaring hindi na siya makapag-maneho.

  120s

Teachers give this quiz to your class