Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Ano ang dahilan kaya nanatiling buo ang isang samahan? Mayroon silang ____________.
  Pagmamahalan
  gampanin
  katalinuhan
  kontribusyon
  60s
 • Q2
  Ito ang higit na mahalaga sa lahat kapag ang lipunan ay bumuo at magpapatupad ng batas.
  pamilya
  kapitbahayan
  paaralan
  pamahalaan
  45s
 • Q3
  Alin sa mga sumusunod ang hindi kasama sa elemento ng kabutihang panlahat?
  kapayapaan
  Tawag ng katarungan
  karunungan
  Paggalang sa Indibidwal na tao
  45s
 • Q4
  Batay sa mga elemento ng kabutihang panlahat, alin sa mga sumusunod ang makakamit kung may katahimikan, kapanatagan o kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspeto ng buhay?
  Katiwasayan
  kapayapaan
  kapayapaan
  paggalang sa indibidwal ng tao
  45s
 • Q5
  Batay sa mga elemento ng kabutihang panlahat, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa pagrespeto sa kapwa?
  paggalang sa indibidwal ng tao
  Paggalang sa indibidwal ng tao
  kapayapaan
  Katiwasayan
  45s
 • Q6
  Batay sa mga elemento ng kabutihang panlahat, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa pagkamit at pagbibigay ng hustisya sa tao?
  Katiwasayan
  kapayapaan
  Tawag ng katarungan
  paggalang sa indibidwal ng tao
  45s
 • Q7
  Ayon kay Dr. Manuel Dy, isang propesor ng Pilosopiya sa Ateneo de Manila University, binubuo ng mga tao ang lipunan at binubuo ng lipunan ang mga tao. Ito ay nangangahulugang...
  Ang tao ang gumagawa sa lipunan at kaalinsabay nito ay ang lipunan at hinuhubog ng lipunan ang mga tao
  Ang tao ang bumubuo sa lipunan dahil mula sa kaniyang pagsilang ay nariyan na ang pamilyang nag-aaruga sa kaniya; binubuo ng lipunan ang tao dahil matatagpuan ang tao sa lahat ng bahagi nito
  Ang tao ang bumubuo sa lipunan dahil pamilya ang nag-aruga sa tao at dahil matatagpuan ang tao sa lahat ng bahagi nito; binubuo ng lipunan ang mga tao dahil sa lipunan makakamit ang kaganapan ng kaniyang pagkatao.
  Ang tao ang bumubuo sa lipunan dahil ang kanilang mga kontribusyon ang nagpapalago at nagpapatakbo dito; binubuo ng lipunan ang mga tao dahil ang lipunan ang nagbubuklod sa lahat ng tao
  45s
 • Q8
  Ang buhay ng tao ay panlipunan. Ang pangungusap ay:
  Mali, dahil may iba pang aspekto ang tao maliban sa pagiging panlipunan
  Tama, dahil sa lipunan lamang siya nakapamumuhay
  Tama, dahil lahat ng ating ginagawa at ikinikilos ay nakatuon sa ating kapwa
  Mali, dahil may mga pagkakataong ang tao ang nagnanais na makapagisa
  45s
 • Q9
  “Huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng bansa para sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa.” Ang mga katagang ito ay winika ni:
  John F. Kennedy
  St. Thomas Aquinas
  Aristotle
  Bill Clinton
  45s
 • Q10
  Ang mga sumusunod ay hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat maliban sa:
  Paggawa ng tao ayon sa kabutihan ng kanyang kapwa
  Pagkakaroon ng pakiramdam na mas malaki ang naiiambag ng sarili kaysa sa nagagawa ng iba
  Pagkakait ng tulong para sa kapwa na nangangailangan
  Pakikinabang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat subalit pagtanggi sa pagbabahagi para sa pagkamit nito
  45s

Teachers give this quiz to your class