Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Sa panahon ng sakuna gaya ng bagyo, ang pinakatamang gawin ay ________.

  maging kampante lang dahil mataas naman ang inyong lugar.

  maging alerto at makinig sa balita para makapaghanda sa bagyo.

  magmatyag sa paligid at kung nagpapanic ang mga kapitbahay ay saka aalamin kung ano ang balita sa sama ng panahon.

  ipabahala sa lokal na pamahalaan ang paghahanda sa paparating na bagyo.

  30s
  EsP5P – IIa –22
 • Q2

  May simultaneous online earthquake drill na inilulunsad ang inyong paaralan, ano ang dapat mong gawin?

  Gawin ang nasabing drill upang maging handa kung sakaling lumindol.

  Huwag nang makilahok dahil online lang naman.

  Makilahok para tumaas ang marka.

  Mag-alibi sa guro na hindi nagawa ang drill dahil may ginawang importante.

  30s
  EsP5P – IIa –22
 • Q3

  Magkakaroonng isang palatuntunan tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa inyong barangay. Ano ang iyong gagawin?

  Hindi na lamang papansinin ang proyekto ng barangay.

  Makikilahoksa palatuntunan.

  Maglalaro na lamang kasama ang mga kaibigan.

  Hahayaan na lamang na ang mga nakatatanda ang makilahok dito.

  30s
  EsP5PPP – IIIb – 25
 • Q4

  Ikaw ay nautusang bumili ng iyong ina sa tindahan. Habang naglalakad ay nakita mo sa daan na ang kapitbahay mo na si Ruben ay binubugbog ng mga kapwa kabataang hindi ninyo kalugar. Ano ang gagawin mo?

  Pupuntahan ang guard house na malapit sa pinangyarihan at magsusumbong.

  Kakaripas ng takbo palayo.

  Magtatago at videohan ang pangyayari upang may maikwento sa kasama sa bahay. 

  Dumaanna parang walang nangyari upang hindi madamay.

  30s
  EsP5P – IIb – 23
 • Q5

  Ang kaklase ninyong Muslim ay laging kinukutya ng ilan sa mga kalalakihan dahil iba ang kanyang paniniwala. Ano ang nararapat mong gawin?

  Hahayaanna lamang

  Magkukunwari na lamang na wala akong alam sa nangyayari.

  Kumbinsihin ang kaklase kong Muslim na magpa-convert na lang ng relihiyon upang di namakutya. 

  Kakausapin ko sila at ipaliliwanag na iba ang paniniwala ng mga Muslim na dapat igalang.

  30s
  EsP5P – IIb – 23
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI nagpapakita ng paggalang sa mga katutubo at mga dayuhan?

  Pinagtawanan nina Ivan ang mga Aeta na sumasayaw sa lansangan.

  Si Amy ay nakitungo nang maayos sa mga panauhing Amerikano na bumisita sa kanilang bayan

  Iginagalang ng mga Pilipino ang kapwa ano man ang lahi, kulay, kultura o paniniwala.

  Ipinaghahanda ni Melissa ng makakain ang dumalaw na bisita ng kanyang ama na galling sa ibang bansa.

  30s
  EsP5P – IIc – 24
 • Q7

  Narinig mong baluktot magsalita ng Tagalog ang bago ninyong kaklase sa online class. Nalaman mo na ito pala ay galing sa malayong probinsya. Ano ang dapat mong gawin upang maiparamdam mo na welcome siya sa klase niyo?

  Magpersonal message sa kanya at makipagkaibigan.

  Lagi siyang biruin dahil sa kanyang pagsasalita.

  Isali siya sa group chat na kasama ang iba pang mga kamag-aral at gawing katatawanan ang kanyang baluktot na pagsasalita ng Tagalog.

  Gawing baluktot din ang pagsasalita ng Tagalog para hindi sya ma-out of place.

  30s
  EsP5P – IIc – 24
 • Q8

  Inanyayahan ka ng iyong kaibigan sa kanyang kaarawan. Nais mong dumalo para maaliw ka sa inihandang programa para sa kanya ngunit nakikita mong marami pang ligpitin sa inyong bahay. Ano ang dapat mong gawin?

  Hihingi ng paumanhin na hindi muna makadadalo dahil tutulong muna sa paglilinis ng bahay. 

  Magpapabili ng regalong maibibigay para sa matalik na kaibigan.

  Magbibihis nang maganda at dadalo sa kaarawan ng kaibigan.

  Hindi dadalo dahil walang maibibigay na regalo sa kaibigan.

  30s
  EsP5PD - IVa-d – 14
 • Q9

  Paano maipakikita ang pagmamalasakit sa iyong kapwa sa panahon ng pandemya?

  Magpabakuna kahit hindi pa angkop ang iyong edad sa mga pinapayagang bakunahan upang hindi makahawa.

  Huwag ang lumabas kahit kelangan para makasigurado na hindi ka makakakuha ng virus na maaaring makahawa sa iba.

  Lumabas lamang kung kinakailangan at magsuot ng face mask.

  Lumabas madalas upang kamustahin ang mga kapitbahay.

  30s
  EsP5P – IIf – 26
 • Q10

  Alin ang HINDI TAMA sa mga nabanggit na pahayag?

  Mas mabuti ang tumulong kaysa ikaw ang tulungan kaya masayang inaalalayan ni Pam ang kaniyang kalarong may kapansanan.

  Ang pagkakawanggawa ay gawaing nakalulugod sa Diyos kaya naman hindi nag-aatubilingmagbigay ng tulong sa nangangailangan ang mag-anak na Perez.

  Ang pagdamay sa kapwa ay isang paraan din ng pagmamalasakit kaya dinadamayan ni Dennis ang kaibigang nasa ospital ang ama upang gumaan ang pakiramdam nito.

  Para kay Cheska, may kapalit ang pagtulong sa kapwa kaya sa tuwing tinuturuan niya ang kanyang kamag-aral ay kailangang ilibre sya nito ng pagkain.

  30s
  EsP5PD - IVa-d – 14

Teachers give this quiz to your class