placeholder image to represent content

Esp-Regional Test

Quiz by johanna consunji

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

  Magaling sa pagguhit si Marko. Lagi siyang nageensayo. Ano ang magandang dulot nito sa kaniya?

  magyayabang siya dahil magaling siyang gumuhit

  itatago niya ang kaniyang galing sa pagguhit

   lalo siyang gagaling sa pagguhit

  mawawala ang kaniyang galing sa pagguhit

  30s
 • Q2

  May kakayahan ka sa pagpinta. Ano ang dapat mong gagawin sa iyong kakayahan?

  Itatago ko ang aking kakayahan sa mga tao.

  Ibabahagi ko ang aking kakayahan sa pagpinta

  Ikahihiya ko ang aking kakayahan sa pagpinta.

  Ipagdadamot ko ang aking kakayahan sa iba.

  30s
 • Q3

  Alin sa sumusunod na larawan ng bata ang nagpapakita ng talento o kakayahan sa pag-awit?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q4

  Alin sa sumusunod na mga sitwasyon ang HINDI nagpapakita ng pagpapahalaga sa talento.

  Ipinapakita ni Miko ang kaniyang talento sa pag-awit.

  Ipinagmamalaki ni Mira ang kaniyang talento sa pag-arte.

  Laging nag-eensayo si Tina sa pagsasayaw.

  Ikinahihiya ni James ang kaniyang talento sa pagpipinta.

  30s
 • Q5

  Ang sumusunod na mga larawan ay nagpapakita ng pangangalaga sa sarili, MALIBAN sa isa. Alin ito?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q6

  Gusto mong maligo sa ulan. Pero hindi pumayag ang iyong nanay upang makaiwas ka sa sakit. Ano ang dapat mong gawin?

  iiyak ako para pumayag si nanay

  magagalit ako kay nanay

   susundin ko ang sinabi ni nanay

  magbibingi-bingihan ako sa sinabi ni nanay

  30s
 • Q7

  Sinabihan ka ng iyong lola na kumain habang ikaw ay naglalaro ng paborito mong online game. Ano ang dapat mong gawin?

  maiinis sa lola ko dahil nabitin ako sa paglalaro

  sisigawan ko ang aking lola dahil ayaw ko pang kumain

  ititigil ko ang paglalaro at kakain na

  ipagpapatuloy ang aking paglalaro

  30s
 • Q8

  Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa nakababatang kapatid?

  makipaglaro para malibang ang kapatid

  hindi pagpansin kahit nagugutom na ang kapatid

  paluin kapag umiiyak

  pagpapabaya sa kapatid kahit lumabas ito ng bahay

  30s
 • Q9

  Natutulog ang iyong lolo, biglang nagsigawan ang mga kalaro mo sa labas ng bahay. Ano ang dapat mong gawin?

  sasabihan ko sila na huwag mag-ingay

  sisigawan ko din sila nang malakas

   lalabas at makikipaglaro ako sa kanila

  hindi ko sila papansinin

  30s
 • Q10

  Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa magulang?

  tutulong sa mga gawaing bahay

  sisigawan ang aking magulang sa tuwing napapagalitan

  aawayin at hindi kakausapin ang aking magulang

  magdadabog kung hindi nabibili ang aking laruang gusto

  30s
 • Q11

  Alin sa sumusunod ang HINDI nagpapakita ng pagmamalasakit sa pamilya?

  pag-aalaga sa nakababatang kapatid

  pagkakalat sa loob ng bahay

  pagtulong sa mga gawaing bahay

  pag-aayos ng mga laruan

  30s
 • Q12

  Nakita ni Angelica na pagod na pagod ang kaniyang nanay sa paglalaba habang siya ay naglalaro. Ano ang dapat niyang gawin?

  tutulungan niya sa paglalaba ang kaniyang nanay

  magpatuloy siya sa kaniyang paglalaro

  pababayaan niya ang kaniyang nanay

  balewalain na lang ang kaniyang nanay

  30s
 • Q13

  Pagdating ng iyong Tatay galing sa trabaho ay nakita mong tila pagod at gutom na siya. Ano ang dapat mong gawin para ipakita ang pagmamahal mo sa kaniya?

  Magpapatuloy ako sa paglalaro.

  Lalabas ako para hindi niya ako mautusan.

  Bibigyan ko ng tsinelas at malamig na tubig ang Tatay.

  Uutusan ko ang aking ate na ipaghanda ang Tatay ng makakain.

  30s
 • Q14

  Alin sa sumusunod na gawain ang HINDI nagpapakita ng paggalang sa mga magulang?

  sumasagot nang pabalang

  nakikinig sa pangaral

  humahalik at yumayakap

  laging nagpapaalam

  30s
 • Q15

  Ang iyong magulang ay walang sawang nag-aalaga at nagbibigay ng mga pangangailangan mo. Ano ang dapat mong gawin para mapasaya sila?

  humingi palagi ng pera sa kanila

  magdabog kapag inuutusan ka

  magsinungaling sa kanila

  mahalin at igalang sila

  30s

Teachers give this quiz to your class