placeholder image to represent content

Europese Unie paragraaf 9.4 en eerder

Quiz by joyce

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Welke vier basiswaarden ken je?
  vrijheid, veiligheid, welvaart en diversiteit
  vrijheid, veiligheid, geluk en welvaart
  cohesie, vrijheid, welvaart, gelijkheid
  diversiteit, pluriformiteit, eenheid, vrijheid
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Welke basiswaarden waren het belangrijkst bij het begin van de Europese samenwerking?
  cohesie en vrijheid
  vrijheid en welvaart
  veiligheid en orde
  samenwerking en cohesie
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Welk van de vier genoemde factoren vormt geen specifieke uitdaging voor de Europese samenwerking?
  de samenwerking op wereldniveau
  het verlies van het draagvlak voor de Europese samenwerking
  de economische crisissen
  vergroten van de veiligheid
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Wat is een andere naam voor de Hoge Autoriteit?
  Europese Commissie
  Raad van Ministers
  Europese Raad
  Europees Parlement
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Wanneer en waar werd de EGKS opgericht?
  in 1952 , Parijs
  in 1952, Rome
  in 1952, Londen
  in 1945, Parijs
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Welke twee redenen zijn er aan te wijzen voor de spanningen in Europa in de 18e en 19e eeuw? Kies het beste antwoord.
  groot gevoel van soevereiniteit en toenemende agressie
  toenemend nationalisme en politieke concurrentie
  groot gevoel van soevereiniteit en politieke concurrentie
  toenemend nationalisme en sterke soevereiniteit
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Welke instantie kiest de Europeaan van 18 jaar en ouder?
  Europese Raad
  Europese Commissie
  Raad van Ministers
  Europees parlement
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Bij welk bekend samenlevingsdilemma past het soevereiniteitsdilemma het best?
  het mensenrechtendilemma
  Het machtsdilemma
  het welzijnsdilemma
  Het cultuurdilemma
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Wat betekent soevereiniteit? Kies de beste uitleg.
  Onaantastbaar gezag
  Macht van het volk
  Delen van verantwoordelijkheden
  Zelfstandigheid
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Op welke terreinen zijn bij de EU unanieme beslissingen van de lidstaten verplicht?
  bij besluiten op het gebied van de landbouw en het milieu
  bij buitenlandsbeleid en veiligheidsbeleid
  bij besluiten op het gebied van de economie
  bij besluiten op het vlak van atoomenergie en politieke samenwerking
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class