placeholder image to represent content

Europėjanti LDK. 8 kl.

Quiz by Rasa Peleckienė

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
34 questions
Show answers
 • Q1
  Kuris iš išvardytų įvykių buvo paskutinis?
  Jogailos krikštas
  Jogailos karūnacija Lenkijos karaliumi
  Jogailos vedybos su Jadvyga
  Krėvos akto sudarymas
  30s
 • Q2
  Kurios iš privilegijų Jogaila nepaskelbė po krikšto?
  Vilniaus miestiečiams
  valstiečiams
  apsikrikštijusiems bajorams
  Vilniaus vyskupui
  30s
 • Q3
  Kiek metų skyrė Aukštaitijos ir Žemaitijos krikštą?
  62
  31
  26
  13
  30s
 • Q4
  Kuri viena rašto kalba nevartota didžiojo kunigaikščio kanceliarijoje?
  rusėnų
  lotynų
  vokiečių
  lietuvių
  30s
 • Q5
  Kada paminėta pirmoji mokykla Lietuvoje?
  1410 m.
  1323 m.
  1539 m.
  1397 m.
  30s
 • Q6
  Kuri iš šių datų nesusijusi su Lietuvos krikštu?
  1251 m.
  1387 m.
  1413 m.
  1392 m.
  30s
 • Q7
  Kurios iš šių šalių nevaldė Jogailaičių dinastija?
  Austrijos
  Vengrijos
  Lenkijos
  Lietuvos
  30s
 • Q8
  Kurioje eilutėje abu išvardyti reiškiniai yra Lietuvos krikšto padariniai?
  sustabdomi vikingų antpuoliai ir totorių veržimasis į LDK
  formuojasi bažnytinė žemėvalda ir atsiranda mokyklos
  plinta Vakarų kultūra ir įsigali stačiatikių tikėjimas
  30s
 • Q9
  Valdant didžiajam kunigaikščiui Vytautui:
  LDK atgavo Klaipėdos kraštą
  įkurta knygų spaustuvė Vilniuje
  LDK galutinai prarado Žemaitiją
  įsteigta žemaičių vyskupija
  30s
 • Q10
  Kurios dabartinės valstybės teritorijoje pasirašyta Krėvos sutartis?
  Ukrainos
  Baltarusijos
  Lenkijos
  Lietuvos
  30s
 • Q11
  Krėvos sutartimi Jogaila įsipareigojo:
  prijungti LDK prie Maskvos kunigaikštystės
  sutaikytio katalikus ir protestantus
  apkrikštyti Lietuvą
  stiprinti pagonybę
  30s
 • Q12
  Vytauto vykdomai vidaus politikai būdinga:
  rusų žemių prijungimas
  bajorų luomo stiprinimas
  kovos su mongolais - totoriais
  30s
 • Q13
  Pagrindinis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos užsienio politikos tikslas valdymo pradžioje buvo:
  nelesti įsigalėti Vytautui
  gauti karaliaus karūną
  pralaužti tarptautinę Lietuvos izoliaciją
  30s
 • Q14
  Lucko suvažiavime Vytautas siekė:
  Lietuvos politinių laimėjimų Rytuose įtvirtinimo
  Lietuvos karaliaus titulo
  Žemaitijos pripažinimo Lietuvai
  Lietuvos santykių su Lenkija įteisinimo
  30s
 • Q15
  Etninėje Lietuvoje Vytauto laikais įsikūrė šių tautybių gyventojai
  karaimai, ukrainiečiai, čigonai
  totoriai, karaimai, žydai
  baltai, lenkai, rusai
  lenkai, germanai, estai
  30s

Teachers give this quiz to your class