Quizalize logo
placeholder image to represent content

Europėjanti LDK. 8 kl.

Quiz by Rasa Peleckienė

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
34 questions
Show answers
 • Q1
  Kuris iš išvardytų įvykių buvo paskutinis?
  Jogailos krikštas
  Jogailos karūnacija Lenkijos karaliumi
  Jogailos vedybos su Jadvyga
  Krėvos akto sudarymas
  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Kurios iš privilegijų Jogaila nepaskelbė po krikšto?
  Vilniaus miestiečiams
  valstiečiams
  apsikrikštijusiems bajorams
  Vilniaus vyskupui
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Kiek metų skyrė Aukštaitijos ir Žemaitijos krikštą?
  62
  31
  26
  13
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Kuri viena rašto kalba nevartota didžiojo kunigaikščio kanceliarijoje?
  rusėnų
  lotynų
  vokiečių
  lietuvių
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Kada paminėta pirmoji mokykla Lietuvoje?
  1410 m.
  1323 m.
  1539 m.
  1397 m.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Kuri iš šių datų nesusijusi su Lietuvos krikštu?
  1251 m.
  1387 m.
  1413 m.
  1392 m.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Kurios iš šių šalių nevaldė Jogailaičių dinastija?
  Austrijos
  Vengrijos
  Lenkijos
  Lietuvos
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Kurioje eilutėje abu išvardyti reiškiniai yra Lietuvos krikšto padariniai?
  sustabdomi vikingų antpuoliai ir totorių veržimasis į LDK
  formuojasi bažnytinė žemėvalda ir atsiranda mokyklos
  plinta Vakarų kultūra ir įsigali stačiatikių tikėjimas
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Valdant didžiajam kunigaikščiui Vytautui:
  LDK atgavo Klaipėdos kraštą
  įkurta knygų spaustuvė Vilniuje
  LDK galutinai prarado Žemaitiją
  įsteigta žemaičių vyskupija
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Kurios dabartinės valstybės teritorijoje pasirašyta Krėvos sutartis?
  Ukrainos
  Baltarusijos
  Lenkijos
  Lietuvos
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11
  Krėvos sutartimi Jogaila įsipareigojo:
  prijungti LDK prie Maskvos kunigaikštystės
  sutaikytio katalikus ir protestantus
  apkrikštyti Lietuvą
  stiprinti pagonybę
  30s
  Edit
  Delete
 • Q12
  Vytauto vykdomai vidaus politikai būdinga:
  rusų žemių prijungimas
  bajorų luomo stiprinimas
  kovos su mongolais - totoriais
  30s
  Edit
  Delete
 • Q13
  Pagrindinis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos užsienio politikos tikslas valdymo pradžioje buvo:
  nelesti įsigalėti Vytautui
  gauti karaliaus karūną
  pralaužti tarptautinę Lietuvos izoliaciją
  30s
  Edit
  Delete
 • Q14
  Lucko suvažiavime Vytautas siekė:
  Lietuvos politinių laimėjimų Rytuose įtvirtinimo
  Lietuvos karaliaus titulo
  Žemaitijos pripažinimo Lietuvai
  Lietuvos santykių su Lenkija įteisinimo
  30s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Etninėje Lietuvoje Vytauto laikais įsikūrė šių tautybių gyventojai
  karaimai, ukrainiečiai, čigonai
  totoriai, karaimai, žydai
  baltai, lenkai, rusai
  lenkai, germanai, estai
  30s
  Edit
  Delete
 • Q16
  Lietuvos krikštas:
  sulenkino Lietuvą
  įtvirtino Lietuvos valstybingumą
  sudarė palankias sąlygas plisti vakarietiškai kultūrai
  suformavo luomunę visuomenę
  30s
  Edit
  Delete
 • Q17
  Jogaila, kitaip nei Kęstutis:
  svarstė Lietuvos krikšto galimybes
  buvo karūnuotas karaliumi
  buvo Lietuvos didysis kunigaikštis
  ieškojo galimybės nutraukti kovas su Vokiečių ordinu
  30s
  Edit
  Delete
 • Q18
  Po Krėvos sutarties Lietuvoje:
  pradėta ruoštis Lietuvos krikštui
  buvo įsteigta karaliaus institucija
  įsitvirtino lenkų kalba ir kultūra
  Jadvyga buvo paskelbta ir Lietuvos karaliene
  30s
  Edit
  Delete
 • Q19
  Lietuvos didikai, kitaip ne Lietuvos bajorai:
  buvo kilmingi ir turėjo privilegijų
  vyko į karo žygius
  buvo kviečiami į Ponų Tarybą
  30s
  Edit
  Delete
 • Q20
  Bajorų pareiga atlikti karo tarnybą pirmą kartą buvo nurodyta
  Krėvos sutartyje
  Mindaugo karališkuose įstatymuose
  Jogailos privilegijose bajorams
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class