placeholder image to represent content

Evaluare 2, 16 MC - 26 ianuarie Management inovațional

Quiz by Cebanu Lilia

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  1. Identificați autorul celor 17 legi ai muncii în echipă:
  c). Maxwell John C.
  b).Jinga I.
  a). Druker P.
  300s
 • Q2
  2.Leadershipul reprezintă:
  a). un proces de ghidare, direcționare și motivare a unei organizații în vederea obținerii unor rezultate remarcabile.
  c). cadrul fizic şi psihosocial în care comunicarea are loc.
  b). schimbul de informaţii (mesaje) între persoane.
  300s
 • Q3
  3. Indicați domeniul critic în care liderii realizează o dezvoltare personală
  a). activității educative
  b).activităților extrașcolare
  c).abilitatea de a-I implica pe alții și a-I inspira pe ceilalți.
  300s
 • Q4
  4.Flexibilitatea și capacitatea de a se schimba și de a se adapta pentru a face față problemelor este:
  a).una din calitățile unui leader.
  c).una din cele 17 legi ale muncii în echipă.
  b).unul din factorii-cheie ai eficacității inovării.
  300s
 • Q5
  5.Obiectivele de „mâine” și obiectivele de „viitor” fac parte din activitatea practică:
  b). Jurnalul
  c). O miză mai mică, o motivare mai mare.
  a).Eu și mecanismul meu de apărare.
  300s
 • Q6
  6. Conținutul muncii, condițiile de muncă și angajare cât și rețeaua socială la locul de muncă fac parte din:
  a). corelaţia legităţilor apariţiei stresului ocupațional şi a problemelor generate de acesta.
  b).modele ale stresului ocupațional.
  c).categoriile de stresori.
  300s
 • Q7
  7.În câte planuri de reflectare sunt clasificate principiile antistres:
  b). 4 planuri de reflectre
  a). 2 planuri de reflectare
  c). 3 planuri de reflectre
  300s
 • Q8
  8. Verificarea rezultatelor procesului creativ fac parte din:
  b). procesul de percepere a noutăţilor după E. Rogers.
  c). etapele procesului de inovare după C. Alpopi
  a). fazele procesului creativ, inovator după Erika Landau
  300s
 • Q9
  9. Indicați dimensiunea specifică culturii inovării.
  c). Orientarea în timp oferă posibilităţi de reducere a rezistenţei la schimbarea inovaţională prin proiectarea cheltuielilor şi rezultatelor în raport cu aşteptările angajaților şi partenerilor educaționali.
  a).Iniţiativa individuală, gradul de responsabilitate, libertate şi independenţă de care se bucură indivizii.
  b). Performanța activităților de inovare (Bala și Gheorghiu, 2007) pentru exprimarea inovării în termeni de valoare adăugată: realizarea de produse; realizarea de tehnologii; activități de cercetare-dezvoltare; activități de consultanță.
  300s
 • Q10
  10. Monitorizarea activităţii inovaţionale are la bază criteriul eficacității:
  a). asigurarea cu cadre, pregătirea profesională şi psihologică a colectivului pedagogic pentru activitatea inovaţională
  b). măsurarea corectă şi recompensarea inovării.
  c). valorificarea creativităţii personalului prin crearea de valoare.
  300s

Teachers give this quiz to your class