placeholder image to represent content

Evaluare FREM Recalificare

Quiz by Cebanu Lilia

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  1. Dimensiunea FREM la preșcolari face parte din domeniul de activitate:

  c) Limbaj si comunicare

  b).Științe și tehnologii
  a). Arte 
  300s
 • Q2
  2. Competența copilului vizează:
  a). un sistem integrat de cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori achiziționate, formate şi dezvoltate prin învăţare, a căror mobilizare permite identificarea şi rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte şi situații.

  c). evoluţia copilului în funcţie de creştere şi de maturizare a sistemului nervos, corelat cu procesul de achiziţii în plan psihologic.

  b). dezvoltarea multilaterală a copilului şi pregătirea pentru integrarea în activitatea şcolară. 
  300s
 • Q3
  3. Competența specifică: Determinarea și localizarea în spațiu și timp a obiectelor, evenimentelor, manifestând interes și perseverență face parte din dimensiunea:
  b) FREM

  c) Educație pentru societate

  a) Educație pentru mediu
  300s
 • Q4
  4.Identificați autorul celor 3 stadii de formare a conceptelor matematice la vârsta preşcolară: stadiul preliminar; stadiul jocului dirijat; stadiul de fixare şi aplicare a conceptelor matematice?

  c). Vîgotski L. S.

  b). Dienes Z. P.
  a). Pereteatcu M 
  300s
 • Q5
  5.Standardele reprezintă:
  a). un punct de referinţă în organizarea şi proiectarea activităţilor din Instituțiile de Educație Timpurie (IET).

  c). dezvoltarea holistică a copilului

  b). competențe importante ale dezvoltării sociale. 
  300s
 • Q6

  6. Măsura reprezintă:

  b).exersareaîn aprecieri “vizuale” a dimensiunilor obiectelor;

  a).  numărul care arată de câte ori se cuprinde etalonul (unitatea de măsură) înlungimea obiectului considerat.

  c).expresia unei caracteristici obiective alucrurilor, care nu rezultă însă spontan, din perceperea acestora, ci presupune desfăşurarea unor operaţii de ordin logic, operaţii cu mulţimi.

  300s
 • Q7

  7. Exercițiul:

  a). reprezintă o metodă ce are la bază acţiuni motrice şi intelectuale, efectuate înmod conştientşi repetat, în scopul formării de priceperi şi deprinderi, al automatizării şiinteriorizării unormodalităţi de lucru de natură motrice sau mentală.

  c).simpla descriere a caracteristicilor unui obiect, lucruri desprinse din realitatea imediată sau fenomene observate direct de către copil şi comunicarea în diferite moduri a observaţiilor înregistrate prin intermediul desenelor, graficelor, tabelelor;

  b).reprezintăo activitate care poate fi descrisă astfel:copilul primeşte o sarcină prin instrucţiuni precise, sarcină pe care trebuie să o înţeleagă; copilult rebuie să rezolve sarcina, demonstrând şi exersând totodată o gamă largă decunoştinţe şi capacităţi în contexte variate.

  300s
 • Q8

  8. Scopul jocului:

  b).este de a-i pune pe participanţi în ipostaze care nu le sunt familiare tocmai pentrua-i ajuta să înţeleagă situaţiile respective şi pe alte persoane care au puncte de vedere, responsăbilităţi, interese, preocupări şi motivaţi idiferite.

  a).are o deosebită valoare formativă dezvoltând atât capacităţile de cunoaştere ale copiilor (interesul, pasiunea) cât şi importante trăsături ale personalităţii.

  c). este prezent în diferite etape cu pondere diferită în cadrul activităţilor matematice sub formă de exerciţiu.

  300s
 • Q9

  Autoarea lucrării Strategii destimulare a abilităților matematice la vârsta timpurie este:

  Piaget Jean

  Neagu Mihaela

  Pereteatcu Maria

  300s
 • Q10

  10.Latura importantă a dezvoltării psihomotorii a copilului, latură pe care o putemanaliza punând întrebări despre poziţia pe care o ocupă copilul în raport cuobiectele şi fiinţele din mediul ambiant reprezintă:

  c).reprezentările temporale

  a). Orientarea spațială

  b).unitățile de măsură

  300s

Teachers give this quiz to your class