placeholder image to represent content

Evolution och etologi

Quiz by LoloBio

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1
  Organ med olika funktion men samma ursprung kallas....
  Analoga organ
  Rudimentära organ
  Tertiära organ
  Homologa organ
  30s
 • Q2
  Djur som liknar farliga djur använder sig av taktiken....
  Feromoner
  Gameter
  Aposematisk färgteckning
  Mimikry
  30s
 • Q3
  En ankunge tror att första rörliga föremål de ser är deras mamma. Detta kallas....
  Instinktshandling
  Styrningsrörelse
  Prägling
  Nyckelretning
  30s
 • Q4
  Ett djur som använder ett ej levande föremål som unge....
  Instinktshandling
  Felprestation
  Nyckelretning
  Prägling
  30s
 • Q5
  Medelmåttorna har sämst förutsättningar i miljön:
  Sexuell selektion
  Splittrande urval
  Stabiliserande urval
  Riktat urval
  30s
 • Q6
  Medelmåttorna är mest framgångsrika i miljön:
  Riktat urval
  Samevolution
  Stabiliserande urval
  Splittrande urval
  30s
 • Q7
  .... är en förutsättning för evolution
  Geografisk isolering
  Genetisk drift
  Mutationer
  Nyckelretningar
  30s
 • Q8
  Konvergent evolution innebär...
  att arter utvecklas tillsammans
  att arter utvecklas på grund av mutationer
  att arter i liknande miljöer utvecklas på samma vis
  att arter utvecklas på grund av sexuell selektion
  30s
 • Q9
  Vilken av följande är en fördel med sexuell selektion?
  Goda mutationer sprider sig fort i en population
  Hanarna blir större och färgstarkare
  Stort urval
  Fördelaktiga genkombinationer bryts upp
  30s
 • Q10
  Vad är en nackdel med sexuell selektion?
  Hanarna blir större och färgstarkare
  Hanen producerar stor mängd spermier
  Goda mutationer sprids fort i en population
  Honan väljer hanen
  30s
 • Q11
  Vilken av följande är INTE en del av evolutionen?
  Motivation
  Mutationer
  Selektion
  Överproduktion av ungar
  30s
 • Q12
  Ett djur som utför en fullständigt ologisk handling i respons till en hotfull situation gör en/ett...
  Prägling
  Överslagshandling
  Fixt rörelsemönster
  Felprestation
  30s

Teachers give this quiz to your class