placeholder image to represent content

Evolution och etologi

Quiz by LoloBio

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1
  Organ med olika funktion men samma ursprung kallas....
  Analoga organ
  Rudimentära organ
  Tertiära organ
  Homologa organ
  30s
 • Q2
  Djur som liknar farliga djur använder sig av taktiken....
  Feromoner
  Gameter
  Aposematisk färgteckning
  Mimikry
  30s
 • Q3
  En ankunge tror att första rörliga föremål de ser är deras mamma. Detta kallas....
  Instinktshandling
  Styrningsrörelse
  Prägling
  Nyckelretning
  30s
 • Q4
  Ett djur som använder ett ej levande föremål som unge....
  Instinktshandling
  Felprestation
  Nyckelretning
  Prägling
  30s
 • Q5
  Medelmåttorna har sämst förutsättningar i miljön:
  Sexuell selektion
  Splittrande urval
  Stabiliserande urval
  Riktat urval
  30s
 • Q6
  Medelmåttorna är mest framgångsrika i miljön:
  Riktat urval
  Samevolution
  Stabiliserande urval
  Splittrande urval
  30s
 • Q7
  .... är en förutsättning för evolution
  Geografisk isolering
  Genetisk drift
  Mutationer
  Nyckelretningar
  30s
 • Q8
  Konvergent evolution innebär...
  att arter utvecklas tillsammans
  att arter utvecklas på grund av mutationer
  att arter i liknande miljöer utvecklas på samma vis
  att arter utvecklas på grund av sexuell selektion
  30s
 • Q9
  Vilken av följande är en fördel med sexuell selektion?
  Goda mutationer sprider sig fort i en population
  Hanarna blir större och färgstarkare
  Stort urval
  Fördelaktiga genkombinationer bryts upp
  30s
 • Q10
  Vad är en nackdel med sexuell selektion?
  Hanarna blir större och färgstarkare
  Hanen producerar stor mängd spermier
  Goda mutationer sprids fort i en population
  Honan väljer hanen
  30s
 • Q11
  Vilken av följande är INTE en del av evolutionen?
  Motivation
  Mutationer
  Selektion
  Överproduktion av ungar
  30s
 • Q12
  Ett djur som utför en fullständigt ologisk handling i respons till en hotfull situation gör en/ett...
  Prägling
  Överslagshandling
  Fixt rörelsemönster
  Felprestation
  30s

Teachers give this quiz to your class