Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
7 questions
Show answers
 • Q1

  Ang Physical Activity Pyramid Guide ay isang gabay sa mga uri ng laro,ehersisyo, at iba pang mga pisikal na gawain upang makamit ang kakayahangpangkatawan..

  Mali

  Tama

  30s
  PE5PF-Ib-h-18
 • Q2

  Ang Physical Activity Pyramid ay nahahati sa limang  antas..

  Mali

  Tama

  30s
  PE5PF-Ib-h-18
 • Q3

  Ang mga nasa pinakamataas na bahagi  ng pyramid ay mga gawain na dapat iniiwasan o dapat ay madalang mong gawin.

  Mali

  Tama

  30s
  PE5GS-Ic-h-4
 • Q4

  Ang mga nasa pinakaibaba naman ng pyramid ay dapat mong ginagawa sa loob ng 30 minuto o higit pa araw-araw.

  Mali

  Tama

  30s
  PE5PF-Ib-h-18
 • Q5

  Ang pagsunod sa nirerekomenda ng Philippine Physical Activity Pyramid kasabay ng hindi masustansyang pagkain, at kulang na pahinga ay mahalaganghakbang tungo sa pagkamit ng kakayahang pangkatawan.

  Tama

  Mali

  30s
  PE5GS-Ib-h-3
 • Q6

  Ang pagtulong sa gawaing bahay ay dapat ginagawa ng isang beses ayon saPhilippine Physical Activity Pyramid.

  Mali

  Tama

  30s
  PE5GS-Ic-h-4
 • Q7

  Maari mong pagsabihan ang iyong nakababatang kapatid na mahilig maglaro ng kompyuter na bawasan ang paglalalro at panatilihing isang beses lang ito gawin sa isang linggo.

  Mali

  Tama

  30s
  PE5PF-Ib-h-20

Teachers give this quiz to your class