placeholder image to represent content

Faktoret lidhur me dhunën ndaj fëmijëve

Quiz by Valbona Beqaj-Zhjeqi

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
24 questions
Show answers
 • Q1
  Karakteristikat e prindërve të tilla si mosha e re, edukimi i ulët, prindi beqar, një rreth i gjerë fëmijësh të varur dhe të ardhurat e pakta.
  Faktorë risku
  Faktorë mbrojtës
  45s
 • Q2
  Strehimi i përshtatshëm
  Faktorë mbrojtës
  Faktorë risku
  30s
 • Q3
  Paaftësia e prindërve për të kuptuar nevojat e fëmijëve, zhvillimin e fëmijës dhe mungesa e aftësive prindëruese.
  Faktorë mbrojtës
  Faktorë risku
  30s
 • Q4
  Rregullat e shtëpisë dhe monitorimi i fëmijës
  Faktorë risku
  Faktorë mbrojtës
  30s
 • Q5
  Mosha – nën 4 vjeç.
  Faktorë risku
  Faktorë mbrojtës
  30s
 • Q6
  Nevojat e veçanta të cilat mund të rrisin vështirësinë e kujdestarit (p.sh. aftësi e kufizuar, prapambetje mendore, probleme të shëndetit mendor dhe sëmundje fizike kronike).
  Faktorë mbrojtës
  Faktorë risku
  45s
 • Q7
  Punësimi i prindërve
  Faktorë mbrojtës
  Faktorë risku
  30s
 • Q8
  Historia e transmetimit të dhunës ndër breza. Fëmijët e abuzuar mësojnë dhunën nga prindërit e tyre dhe kanë tendencën të abuzojnë fëmijët e tyre.
  Faktorë risku
  Faktorë mbrojtës
  45s
 • Q9
  Aksesi ndaj shërbimeve kujdesëse shëndetësore dhe sociale
  Faktorë mbrojtës
  Faktorë risku
  30s
 • Q10
  Abuzimi me substancat dhe/ose probleme të shëndetit mendor përfshirë depresionin në familje.
  Faktorë risku
  Faktorë mbrojtës
  30s
 • Q11
  Ambienti familjar mbështetës dhe rrjetet sociale
  Faktorë risku
  Faktorë mbrojtës
  30s
 • Q12
  Kujdestari është jobiologjik, i përkohshëm (p.sh. partneri mashkull i nënës).
  Faktorë mbrojtës
  Faktorë risku
  30s
 • Q13
  Mendimet dhe emocionet prindërore që kanë tendencën të mbështesin ose të justifikojnë sjelljet keqtrajtuese.
  Faktorë mbrojtës
  Faktorë risku
  45s
 • Q14
  Të rriturit e tjerë jashtë familjes që kujdesen për fëmijën dhe shërbejnë si rol model dhe mbështetës
  Faktorë risku
  Faktorë mbrojtës
  30s
 • Q15
  Stresi social: papunësia, sëmundjet, kushtet e varfëra të strehimit, familjet e mëdha, lindja e një fëmije, vdekja e një anëtari të familjes.
  Faktorë mbrojtës
  Faktorë risku
  30s

Teachers give this quiz to your class