placeholder image to represent content

Fe 2 kalkylering

Quiz by Tony Berholt

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
21 questions
Show answers
 • Q1
  En rörlig kostnad som ökar i takt med volymen (proportionerligt). Kostnaden per styck är samma oavsett volym.
  Linjärt rörliga kostnader
  30s
 • Q2
  En rörlig kostnad som ökar i långsammare takt än volymen (degressivt). Kostnaden per styck minskar vid ökad volym, till exempel tack vare mängdrabatter som "köp 5 betala för 4".
  Degressivt rörliga kostnader
  30s
 • Q3
  En rörlig kostnad som ökar i snabbare takt än volymen (progressivt). Kostnaden per styck ökar vid ökad volym, till exempel på grund av övertidsarbete för att producera viss mängd varor.
  Progressivt rörliga kostnader
  30s
 • Q4
  Kostnader som ökar i intervall med volymen, till exempel inköp av ytterligare en maskin där varje maskin kan producera en viss mängd varor.
  Halvfasta kostnader
  30s
 • Q5
  Kostnader som inte påverkas av förändrad volym, till exempel lokalhyra, administration, marknadsföring mm.
  Fasta kostnader
  30s
 • Q6
  Kostnader som helt kan kopplas till en viss produkt. Till exempel materialkostnader för en vara eller lönekostnader för en tjänst.
  Direkta kostnader
  30s
 • Q7
  Kostnader som inte kan kopplas till en viss produkt. Till exempel företagsgemensam marknadsföring, administration mm.
  Indirekta kostnader
  30s
 • Q8
  En förkalkyl är en beräkning av kostnaderna för t ex en produkt som görs i förväg, innan produkten tillverkats. Eftersom underlaget baseras på framtida intäkter och kostnader är en förkalkyl ofta förknippad med osäkerhet.
  Förkalkyl
  30s
 • Q9
  I efterkalkylen jämförs förkalkylen med det verkliga [faktiska] utfallet. En efterkalkyl upprättas för att användas till kostnadskontroll, resultatanalys och uppföljning. Större avvikelser bör analyseras och följas upp i en avvikelseanalys.
  Efterkalkyl
  30s
 • Q10
  I en avvikelseanalys undersöks skillnaderna (avvikelserna) mellan utfall och budget. Avvikelserna utreds därefter vidare för att hitta orsakerna till dem, förstå dem, och därigenom kunna budgetera mer träffsäkert till nästa period.
  Avvikelseanalys
  30s
 • Q11
  Täckningsbidraget i relation till försäljningspriset.
  Marginal i kronor och procent
  30s
 • Q12
  Täckningsbidraget som påslag på direkta kostnader.
  Pålägg i kronor och procent
  30s
 • Q13
  Särintäkt minus särkostnad. Det som blir över till samkostnader och vinst. Används som resultatmått i en bidragskalkyl.
  Täckningsbidrag (TB)
  30s
 • Q14
  Kostnader som är direkt kopplade till ett visst kalkylobjekt
  Särkostnader
  30s
 • Q15
  Kostnader som finns i företaget men som inte är kopplade till ett visst kalkylobjekt.
  Samkostnader
  30s

Teachers give this quiz to your class