placeholder image to represent content

FE2 - Repetition kap 9-11 & 18-21

Quiz by Janne

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
55 questions
Show answers
 • Q1
  Allt som påverkar ett företag ekonomiskt, tex inköp, försäljning och utbetalning av löner.
  Affärshändelse
  30s
 • Q2
  Ett dokument som visar att en affärshändelse har ägt rum.
  Verifikation
  30s
 • Q3
  En verifikation som skapas när ett verifikationsunderlag saknas, dvs en egenhändigt tillverkad verifikation.
  Bokföringsorder
  30s
 • Q4
  Balansräkningen vid en periods början. Förkortas IB.
  Ingående balans
  30s
 • Q5
  Allt av värde som finns i ett företag, exempelvis i form av maskiner, varor, byggnader och pengar.
  Tillgångar
  30s
 • Q6
  Lånade pengar som förr eller senare måste återbetalas.
  Skulder
  30s
 • Q7
  Ägarens egna satsade pengar (insatser) och vinster som har tillfallit ägaren. Eget kapital är en skuld till företagets ägare.
  Eget kapital
  30s
 • Q8
  Moms som köparen betalar vid inköp och som senare dras av ("kvittas") från den utgående momsen.
  Ingående moms
  30s
 • Q9
  Moms som säljaren lägger på vid försäljning av varor och tjänster, och som senare ska betalas in till staten (minus den ingående moms företaget betalat vid inköp).
  Utgående moms
  30s
 • Q10
  En sammanställning av företagets bokföring som oftast görs vid räkenskapsårets slut. Ska innehålla resultaträkning och balansräkning.
  Bokslut
  30s
 • Q11
  En sammanställning som alla aktiebolag, ekonomiska föreningar*och vissa handelsbolag måste göra vid räkenskapsårets slut. Denna "rapport" ska FÖRUTOM resultaträkning och balansräkning även innehålla en förvaltningsberättelse.
  Årsredovisning
  30s
 • Q12
  En beskrivning i årsredovisningen där företagsledningen skriver om de viktigaste händelserna i företaget under det gångna året.
  Förvaltningsberättelse
  30s
 • Q13
  En enkel metod för att sammanställa resultaträkning och balansräkning på ett överskådligt sätt för att få fram ett preliminärt bokslut, eller "provbokslut". Används ofta i undervisningssammanhang men sällan i verkliga företag.
  Bokslutstablå
  30s
 • Q14
  Uttag som ägaren gör ur det egna företaget, vilket medför att företagets skuld till ägaren minskar.
  Privatuttag
  30s
 • Q15
  Så kallas det "dokument" där revisorernas granskning (kontroll av att uppgifterna i årsredovisningen stämmer) rapporteras . Företagets årsredovisning skickas tillsammans med detta dokument till Bolagsverket, där den blir en offentlig handling som vem som helst har rätt att ta del av.
  Revisionsberättelse
  30s

Teachers give this quiz to your class