placeholder image to represent content

FF T4.1 Llei de Bombers 5/1994, de 4 de maig FF+AS

Quiz by Tomàs López

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
93 questions
Show answers
 • Q1
  Quina és la llei de regulació dels serveis en prevenció i extinció d’incendis i salvaments de Catalunya (llei de bombers)?
  Llei 4/1997, de 20 de Maig
  Llei 26/1996, de 4 Maig
  Llei 5/1994, de 20 de Maig
  Llei 5/1994, de 4 de Maig
  30s
 • Q2
  Quina és la llei de Protecció Civil a Catalunya?
  Llei 5/1994, de 4 de Maig
  Llei 4/1997, de 20 de Maig
  Llei 26/1996, de 4 Maig
  Llei 5/1994, de 20 de Maig
  30s
 • Q3
  Què implica la prevenció d’incendis?
  Seguretat, rigidesa i autoritat
  Rapidesa, claredat, i flexibilitat
  Informació i conscienciació de la societat i execució de les accions que disminueixin el risc
  Res de l’anterior
  30s
 • Q4
  Què no hi ha d’haver i sí, quan ens trobem davant l’extinció d’un incendi?
  No poden haver-hi presses, ni crits; sí opinions de qualsevol membre del cos
  Córrer sempre cap a la zona cremada quan el foc se’ns tiri a sobre
  No pot haver-hi improvisació, ni desconcert; i sí, jerarquització per donar una bona coordinació
  No poden haver-hi únicament mitjans terrestres; Sí terrestres i aeris
  30s
 • Q5
  Quins objectius té la llei de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvament?
  Ordenació general de les accions i serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya
  Fixació de l’estructura i el règim estatutari del Cos de Bombers de la Generalitat
  Les tres anteriors
  Regulació del finançament d’aquests serveis
  30s
 • Q6
  Quins dels següents col·lectius formen part dels Serveis de Prevenció i Extinció d’incendis i Salvaments de Catalunya?
  Personal tècnic especialitzat de caràcter laboral detinats al suport i ajut al Cos de Bombers
  Tots
  Bombers Voluntaris (no estan inclosos al cos de bombers de la Generalitat)
  Serveis d’extinció d’incendis d’entitats locals
  30s
 • Q7
  Qui té el màxim comandament i Direcció sobre el Cos de Bombers?
  Cap de Divisió Operativa
  Conseller/a (Miquel Buch)
  Oficial
  Inspector
  30s
 • Q8
  El cos de Bombers té una estructura i organització jerarquitzada, amb una divisió en escales i categories.
  Question Image
  Cert
  Fals
  30s
 • Q9
  De quina Escala o Categoria seran els membres amb capacitat d’exercir com a caps de guàrdia?
  Superior o executiva
  Executiva i Tècnica
  Inspectors i Sots-inspector
  A i C
  30s
 • Q10
  Quina Escala serà nomenada per donar suport sanitari en emergències?
  Bàsica
  Executiva
  Superior
  Tècnica
  30s
 • Q11
  Quina és l’escala o la categoria a la qual pertanyen les funcions de responsabilitat d’unitat de nivell bàsic que sigui determinada per via reglamentària i funcions operatives en tasques de prevenció i extinció d’incendis i salvaments?
  Tècnica (Oficial)
  Tècnica (Bomber de primera)
  Escala Executiva
  Bomber de l’Escala Bàsica
  30s
 • Q12
  Quina titulació mínima es necessita per presentar-se a L’ESCALA EXECUTIVA del cos de Bombers?
  Batxillerat, FPII, accés Universitat
  Graduat escolar, FPI
  Doctors, llicenciats, enginyers, arquitectes
  Diplomats, arquitectes tècnics, enginyers tècnics, FPIII
  30s
 • Q13
  Quina titulació mínima es necessita per presentar-se a l’ESCALA TÈCNICA del cos de Bombers?
  Graduat escolar, FPI
  Batxillerat, FPII, accés Universitat
  Doctors, llicenciats, enginyers, arquitectes
  Diplomats, arquitectes tècnics, enginyers tècnics, FPIII
  30s
 • Q14
  Per a accedir al Cos de Bombers de la Generalitat, com a Bomber de L’ESCALA BÀSICA, es realitzarà de la següent manera:
  Oposició i curs selectiu
  Oposició i convocatòria lliure més el curs selectiu a l’escola de Bombers de Catalunya
  Promoció interna (Concurs-Oposició)
  Proves físiques, teòriques, conducció i entrevistes
  30s
 • Q15
  Per a accedir al Cos de Bombers de la Generalitat, com a membre de l’ESCALA TÈCNICA, es realitzarà per:
  Oposició i convocatòria lliure més el curs selectiu a l’escola de Bombers de Catalunya
  Proves físiques, teòriques, conducció i entrevistes
  Promoció interna (Concurs-oposició)
  Oposició i curs selectiu
  30s

Teachers give this quiz to your class