placeholder image to represent content

FI2 De etiska teorierna

Quiz by Sixten Granroth

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  en konsekvensetisk teori där man frågar sig: hur skulle det gå om alla gjorde så här eller följde denna regel?
  utilitarism
  konsekventialism
  regelutilitarism
  socialliberalism
  30s
 • Q2
  en handling är rätt om dess konsekvenser är maximalt goda, och om en viss handling har maximalt goda konsekvenser är den rätt av denna anledning
  regelutilitarism
  handlingsutilitarism
  konsekventialism
  prima facie-plikt
  30s
 • Q3
  en morallag och villkorslös regel som utan undantag måste följas
  det hypotetiska imperativet
  utilitarism
  dygdetik
  det kategoriska imperativet
  30s
 • Q4
  enligt Aristoteles ligger dygden mellan två laster
  deontologisk etik
  prima facie-plikt
  den gyllene medelvägen
  det hypotetiska imperativet
  30s
 • Q5
  pliktetik; en etisk teori enligt vilken utgångspunkten är människans skyldighet att handla på ett visst sätt
  negativ rättighet
  deontologisk etik
  regelutilitarism
  socialliberalism
  30s
 • Q6
  en moralisk regel som enligt W.D. Ross teori baserar sig på moralisk intuition
  socialliberalism
  prima facie-plikt
  skadeprincipen
  utilitarism
  30s
 • Q7
  syfte
  ethos
  hedonism
  telos
  eudaimoni
  30s
 • Q8
  frihetsrättighet; en rättighet som innebär ett förbud för andra, t.ex. rätten till liv (ingen får döda henne), samtidigt som inget får begränsa individens egen frihet
  regelutilitarism
  deontologisk etik
  positiv rättighet
  negativ rättighet
  30s
 • Q9
  lycka
  eudaimoni
  telos
  hedonism
  ethos
  30s
 • Q10
  etiskt tänkande där man varken reflekterar över eller motiverar sina slutsatser särskilt mycket
  dygdetik
  deontologisk etik
  vardagsetik
  utilitarism
  30s
 • Q11
  en villkorlig regel som baserar sig på antaganden men inte nödvändigtvis alltid är sann
  den gyllene medelvägen
  det hypotetiska imperativet det kategoriska imperativet (Kant)
  det kategoriska imperativet
  sanktion
  30s
 • Q12
  en konsekvensetisk teori där man frågar sig: hur skulle det gå om alla gjorde så här eller följde denna regel?
  utilitarism
  socialliberalism
  regelutilitarism
  konsekventialism
  30s
 • Q13
  pliktetik; en etisk teori enligt vilken utgångspunkten är människans skyldighet att handla på ett visst sätt
  deontologisk etik
  socialliberalism
  regelutilitarism
  negativ rättighet
  30s
 • Q14
  en individs frihet får inte kränka andra människors frihet och strävanden
  prima facie-plikt
  utilitarism
  skadeprincipen
  liberalism
  30s
 • Q15
  njutningen har ett egenvärde
  dygdetik
  hedonism
  det goda
  liberalism
  30s

Teachers give this quiz to your class