Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  1. Ang pelikula ay ..........?
  Kilala bilang sine at kilala din bilang tabing
  Aklat na babasahin
  Uri ng bugtong
  30s
 • Q2
  2. Anong elemnto ng pelikula ang tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pelikula.
  Sinematograpiya
  Sequence Skrip
  Tunog o Musika
  30s
 • Q3
  3. Ito ang paraan ng pagpapatakbo ng direktor ng pelikula.
  Pagdiderehe
  Tunog o Musika
  Sinematograpiya
  30s
 • Q4
  4. Ito ay paraan ng anggulo upang maipakita sa manonood ang bisa ng ilaw at lente ng kamera.
  Pagdiderehe
  Tunog o Musika
  Sinematograpiya
  30s
 • Q5
  5. Anong uri ng anggulo ng kamera na ang kamera ay nasa bahaging itaas.
  Medium Shot
  Long Shot
  High Angle Shot
  30s
 • Q6
  6. Anong uri ng angulo na ang pokus ay nasa isang partikular na bagay lamang.
  Long Shot
  Extrem Close Up
  Close Up
  30s
 • Q7
  7. Uri ng angulo sa pelikula na ang kuha ng kamera ay mula tuhod paitaas mula baywang paitaas.
  Lowa Angle
  Medium Shot
  high Angle
  30s
 • Q8
  8. Ito ang tawag sa pagpapalitan ng sulat o mensahe na maaring maglaman ng ibat ibang paksa.
  Alamat
  Liham
  Pabula
  30s
 • Q9
  9. Anong bahagi ng liham na naglalaman ng pangalan ng nagsulat.
  Pamuhatan
  Lagda
  Bating panimula
  30s
 • Q10
  10. Sa Bahaging ito nagsasaad ng pinagmulan ng liham at Petsa kung kelan ito isinulat.
  Lagda
  Pamuhatan
  Bating Pangwakas
  30s
 • Q11
  11. Makikita sa bahaging ito ang huling bati ng sumulat.
  Bating Panimula
  Bating Pangwakas
  Pamuhatan
  30s
 • Q12
  12. Dito nakasaad ang tunay na dahilan ng sumulat.
  Katawan ng liham
  Pamuhatan
  Lagda
  30s
 • Q13
  13. Dito nakasaad ang pangalan ng may sumulat. Anong bahagi ng liham ito?
  Lagda
  Pamuhatan
  Bating Panimula
  30s
 • Q14
  14. Anong uri ng panlapi na ginagamit sa gitna ng salitang ugat.
  Hulapi
  Unlapi
  Gitlapi
  30s
 • Q15
  15. Nagpapanatili sa kaangkupan ng lugar, eksena pananamit, para sa masining na paglalahad ng masinig na biswal ng pagkakakwento.
  Disenyong Pamproduksyon
  Pag-eedit
  Pagdidirehe
  30s

Teachers give this quiz to your class