Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Piliin ang angkop na pamagat ng talata.

  Isinilang si Juan Domingo sa Sta. Rosa Laguna noong Agosto 21, 1891. Mayaman ang kaniyang ama. Malawak ang kaniyang taniman ng palay at tubo. Buhat sa mariwasang angkan ang kaniyang ina. Mataas ang pinag-aralan nito. Si Juan Domingo ay tunay na mula sa nakaririwasang angkan.

  Ang Mariwasang Angkan

  Kapanganakan ni Juan Domingo

  Ang Pagkatao ni Juan Domingo

  60s
 • Q2

  Piliin ang angkop na pamagat ng talata.

  Isa sa mga tradisyon nating mga Pilipino ay ang kapistahan. Ang bawat lugar sa ating bansa ay may kapistahang ipinagdiriwang bilang pasasalamat sa kanilang patron. Isa pang kilalang tradisyon natin ay ang bayanihan. Ang bayanihan ay ang pagtutulungan ng mga tao para sa isang gawain. May mga kababayan pa rin tayong sumusunod sa ganitong tradisyon lalo na sa mga lalawigan.

  Ang Bayanihan

  Kapistahan ng mga Pilipino

  Tradisyon ng mga Pilipino

  60s
 • Q3

  Piliin ang angkop na pamagat ng talata.

  Ang pamilyang Pilipino ay isang napakahalagang institusyon. Sa gitna ng maraming suliranin, dapat umiral ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtutulungan upang lalong tumibay ang pagsasamahan ng isa’t isa. Ano mang problema ang dumating kailangang mapanatiling buo at matatag ang pamilya. Bukod dito, biyaya ng Diyos ang ating pamilya kaya’t patuloy nating ingatan.

  Biyaya ng Diyos ang Pamilya

  Ang Pamilyang Pilipino

  Ang Pamilya

  60s
 • Q4

  Piliin ang angkop na pamagat ng talata.

  Hindi na mabilang ang mga kababayan nating nanguna sa larangan ng pag-awit, pagpinta at pag-ukit. Hinahangaan ng mga dayuhan ang mga produkto nating gawang kamay na tulad ng binurdahan at nililok. Tunay na ang mga Pilipino ay malikhain sa iba’t ibang larangan.

  Nangunguna sa Larangan

  Pilipino: Likas na Malikhain

  Malikhain

  60s
 • Q5

  Piliin ang angkop na pamagat ng talata.

  Pinagyaman ng mga Ifugao ang kanilang kabundukan. Binungkal nila ang gilid nito. Nakalikha sila ng makikitid na taniman sa paligid ng bundok. Parang hagdan patungo sa langit ang makikitid na taniman. Tinataniman nila ito ng palay. Ang hadgdan-hagdang palayan ng mga Ifugao ay isang kahanga-hangang tanawin.

  Ang Ifugao

  Ang Hagdan-hagdang Palayan

  Kahanga-hangang Tanawin

  60s
 • Q6

  Malayang ihayag ang iyong reaksiyon na may pinagbasehan.

  DAPAT

  HINDI DAPAT

  15s
 • Q7

  Pakinggang mabuti ang balita, isyu o usapan.

  DAPAT

  HINDI DAPAT

  15s
 • Q8

  Ibigay ang reaksyon kahit umpisa pa lamang ang napapakinggan sa isyu o usapan.

  DAPAT

  HINDI DAPAT

  15s
 • Q9

  Unawain ang pinapakinggang balita, isyu o usapan.

  DAPAT

  HINDI DAPAT

  15s
 • Q10

  Iwasan ang mga bagay na nakahahadlang sa pag-unawa.

  DAPAT

  HINDI DAPAT

  15s

Teachers give this quiz to your class