placeholder image to represent content

Fil 9 4th Remedial Exam 2022

Quiz by Agustin Remponi

Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 6 skills from
Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F9PU-IVa-b-58
F9PN-IVc-57
F9PT-IVa-b-56
F9PN-IVd-58
F9PN-IVa-b-56
F9PT-IVe-f-59

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Tukuyin ang tamang sagot.

  Ayon sa akda, sino ang kabilang sa anim na tao ang nakipaglibing  sa  nasirang Don Rafael Ibarra?

  Tenyente Guevarra

  lahat ng mga ito

  Pilosopong Tasyo

  Ang guro

  30s
  F9PU-IVa-b-58
 • Q2

  Kilalanin ang tauhan sa pamamagitan ng pahayag na ito.

  "Ang perang ito ay kay Don Crisostomo. bigay niya ito sa sinomang nais maglingkod sa kanya."

  Nyor Juan

  Don Filipo

  Wala sa mga ito

  Lucas

  30s
  F9PN-IVc-57
 • Q3

  Tukuyin ang ipinahahayag ng pangungusap. I-type ang tamang sagot sa loob ng kahon.

  Siya ang namamamahala sa pagpapagawa ng paaralan sa San Diego.

  Users enter free text
  Type an Answer
  45s
  F9PN-IVc-57
 • Q4

  Kilalanin ang tauhan sa pamamagitan ng pahayag na ito.

  "Tama lang ang iyong ginawa lalo na ang pagtatanggol sa alaala ng iyong ama

  Elias

  Kapitan-heneral

  Don Filipo

  Pilosopong Tasyo

  30s
  F9PN-IVc-57
 • Q5

  Isaayos ang mga letra upang makuha ang tamang salita na ginamit ang kahulugan sa pangungusap.

  Binigyan ako ni Mang Kardo ng mga pinagtapyasan ng kahoy upang gawing panggatong.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  F9PT-IVa-b-56
 • Q6

  Isaayos ang mga letra upang makuha ang tamang salita na ginamit ang kahulugan sa pangungusap.

  Sarap na sarap ang mga bata sa kinakain nilang tinapay na malutong.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  F9PT-IVa-b-56
 • Q7

  Isaayos ang mga letra upang makuha ang tamang salita na ginamit ang kahulugan sa pangungusap.

  Pinaringgan ng masasakit na puna ni Padre Damaso, sa kanyang sermon, si Crisostomo Ibarra.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  F9PT-IVa-b-56
 • Q8

  Isaayos ang mga letra upang makuha ang tamang salita na ginamit ang kahulugan sa pangungusap.

  Madalas na pakuhain ng dahon ng halamang tinatawag ding ikmo si Junie ng kanyang lola para ipambalot sa kanyang nganga.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  F9PT-IVa-b-56
 • Q9

  Isaayos ang mga letra upang makuha ang tamang salita na ginamit ang kahulugan sa pangungusap.

  Nang mapansin ni Maria Clara na dumating na si Crisostomo ay tumakbo ito at nagtago sa silid na laan para sa pagdarasal.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
  F9PT-IVa-b-56
 • Q10

  Piliin ang angkop na emoticon batay sa damdaming inilalarawan ng pangyayari pahayag ng mga tauhan sa Noli.

  Naghanda si Sisa ng paboritong pagkain ng kanyang dalawang anak. Inaasahan niya ang pag-uwi ng mga ito. Masasabing isang hapunang pangkura ang inihain ni Sisa para sa minamahal na mga anak.

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  F9PN-IVd-58
 • Q11

  Piliin ang tamang sagot.

  Ayon kay Padre Salvi sa pag-uusap nila sa gubat, ito aniya ang taong bumugbog kay Padre Damaso na naging dahilan ng pagkakasakit nito.

  Crisostomo Ibarra 

  Asawa ni Sisa 

  Elias

  Alferez

  30s
  F9PN-IVc-57
 • Q12

  Piliin kung TAMA o MALI.

  Sa usaping moralidad, laging tinitingnan dito ang kaugalian at kulturang ng lipunan batay sa pamantayang umiiral na idinidikta ng isang dominanteng institusyon tulad ng relihiyon at batas.

  false
  true
  True or False
  30s
  F9PN-IVa-b-56
 • Q13

  Piliin ang tamang sagot. 

  Siya ang paring nagsabing huwag tanggapin si Ibarra sa tahanan nila Maria Clara dahil sa nangyari sa kanila ni Padre Damaso at ang limampung libong piso na pagkakautang ay hindi na rin babayaran kundi mawawala ang kanyang buhay at kaluluwa.

  Alferez

  Padre Salvi

  Padre Martin

  Padre Sibyla

  30s
  F9PN-IVc-57
 • Q14

  Piliin ang wastong kahulugan ng salitang binigyang-diin o initiman na ginamit sa pangungusap.

  Sabi ng ilang mayayaman na ang mga iskwater aymga taong walang urbanidad

  ugaling pansiyudad

  ugaling pagpapaunlad

  mabuting dulot

  mabuting asal

  30s
  F9PT-IVe-f-59
 • Q15

  Piliin kung TAMA o MALI.

  Sa pagsusuri ng akda gamit ang teoryang enkulturasyon, mahalagang tingnan at suriin ang katangian ng lipunan namamayani sa panahong naisulat ito.

  false
  true
  True or False
  30s
  F9PN-IVa-b-56

Teachers give this quiz to your class