placeholder image to represent content

Fil 9 Quiz 2 sa Ikatlong Markahan

Quiz by Agustin Remponi

Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 3 skills from
Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F9PB-IIIb-c-51
F9PD-IIIb-c-50
F9WG-IIIb-c-53

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1
  Users enter free text
  Type an Answer
  45s
  F9PB-IIIb-c-51
 • Q2
  Alin sa mga sumusunod na katangian kinikilala si Gandhi bilang isa lider sa India?
  praktikal na tao.
  Lahat ng mga ito
  idealista
  guro
  20s
  F9PB-IIIb-c-51
 • Q3
  Ito ay tulang may pananangis sa pag-alala sa isang taong yumao at ang himig nito ay matimpi at mapagmuni-muni.
  Users enter free text
  Type an Answer
  20s
  F9PD-IIIb-c-50
 • Q4
  Ito ay isang tulang liriko o pandamdamin ay nauukol sa matimyas na pagmamahal, pagmamalasakit, at pamimighati ng isang mangingibig>
  pastoral
  awit
  elehiya
  oda
  20s
  F9PD-IIIb-c-50
 • Q5
  Ito ay tulang pandamdamin na ang tunay na layunin ay maglarawan ng tunay na buhay sa bukid.
  pastoral
  awit
  elehiya
  dalit
  20s
  F9PD-IIIb-c-50
 • Q6
  Ito ay makabagong panulaan na tulang pandamdamin na may kaisipan at estilong higit na dakila at marangal.
  soneto
  awit
  oda
  dalit
  20s
  F9PD-IIIb-c-50
 • Q7
  Ito ay isang maikling awit na pumupuri sa Diyos.
  dalit
  awit
  oda
  pastoral
  20s
  F9PD-IIIb-c-50
 • Q8
  Ito ay tulang may labing-apat na taludtod at karaniwang ang huling waloong taludtod ay nagpapahayag ng isang pangyayaring nagwawakas sa isang malubhang suliranin o sa pagtataka sa malalim na kahulugan ng buhay at kalikasan.
  oda
  soneto
  dalit
  awit
  20s
  F9PD-IIIb-c-50
 • Q9
  20s
  F9PD-IIIb-c-50
 • Q10
  20s
  F9PD-IIIb-c-50
 • Q11
  Alin sa mga sumusunod ang wasto o angkop na halimbawa ng Pastoral na uri ng tulang Liriko?
  "Magtanim ay 'di biro, maghapong nakayuko 'Di naman makaupo, 'di naman makatayo."
  Araw-araw kay Maria, kami ay nagdarasal. Si Maria aming reyna, ibig naming mamasdan.
  Malungkot na lumisan ang tag-araw. Kasama ang pagmamahal na inialay Ang isang anak ng aking ina ay hindi na makikita Ang masayang panahon ng pangarap.
  Makaligtaan ko 'di kayang basahin nagdaang panahon na suyuan namin.
  45s
  F9PD-IIIb-c-50
 • Q12
  Alin sa mga sumusunod na maikling sambitla ang hindi nagpapahayag ng masidhing damdamin?
  Aray!
  weh!
  Grabe!
  Ay!
  20s
  F9WG-IIIb-c-53
 • Q13
  Alin sa mga sumusunod na mga kataga ang angkop o wastong halimbawa ng nagpapahayag ng masidhing damdamin.
  pagkasaya-sayang nag-awitan
  awiting mula sa puso
  umawit ng masaya
  awitan ng may galak
  20s
  F9PB-IIIb-c-51
 • Q14
  Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang hindi nagpapahayag ng kasidhian ng damdamin?
  Napakahirap ng buhay naming mga Pilipino.
  Kay hirap ng buhay naming mga Pilipino.
  Ang hirap ng buhay naming mga Pilipino .
  Ang hirap-hirap ng buhay naming mga Pilipino
  20s
  F9WG-IIIb-c-53
 • Q15
  Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagpapahayag ng kasidhian ng damdamin?
  Ang tali-talino ng batang ito.
  Ang talino ng batang ito.
  Talino ang ginamit ng batang ito
  Tumalino ang batang ito.
  20s
  F9WG-IIIb-c-53

Teachers give this quiz to your class