placeholder image to represent content

Fil. Talaarawan at Paghihinuha

Quiz by MikeJames STEC

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
15 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ay isang madetalyeng pagsusulat ng mga kaganapan na nangyari sa isang araw.
  magasin
  diksyonaryo
  talaarawan
  boklet
  10s
 • Q2
  Ito ay ang paghuhula sa isang sitwasyon o kaganapan base sa ating karanasan.
  paghihinuha
  paghuhula
  opinyon
  katotohanan
  10s
 • Q3
  Isang narativ na pagkasulat sa mahahalagang kaganapan na nangyari sa isang araw
  talahanayan
  anekdota
  talaarawan
  diksyonaryo
  10s
 • Q4
  Ibigay ang angkop na paghihinuha: Hindi sinadyang gambalain ni daga ang leon.
  babatuhin ng leon ang daga
  magkakaibigan sila
  hindi iimik ang leon
  maaring magalit ang leon at kakainin ang daga
  20s
 • Q5
  Ibigay ang angkop na paghihinuha: Ang batang mahilig magbasa ay _______________
  malawak ang kaalaman
  walang kinabukasan ang mga bata
  mahina sa klase
  hindi mahusay
  20s
 • Q6
  Alin sa mga sumusunod ang magandang halimbawa ng isang talaarawan?
  Ang aso at pusa
  Enero 16, Sabado. Alas-singko ng umaga ako nakarating sa pila. Pangatlo ako kaya maaga akong nakagsimula ng biyahe.
  Sa Lunes ay pupunta kami sa parke
  Ang hindi lumingon sa iyong pinanggalingan ay walang patutunguhan
  20s
 • Q7
  Ibigay ang angkop na paghihinuha: Kapag ang mamayan sa isang bansa ay masisipag
  Madaling mapagod sa paggawa
  Magkakaproblema ang ating bansa
  Lugmok sa utang
  Maaring madaling maresolba ng mga tao ang kaunting suliranin
  30s
 • Q8
  Anong tawag sa bahagi ang pagsusulat ng talaarawan ang katagang : " Mahal kong talaarawan"
  Bating panimula
  Wala sa mga pagpipilian
  Petsa
  Katawan ng talaarawan
  30s
 • Q9
  Ibigay ang angkop na paghihinuha: May bakuna na para sa sakit na Corona Virus.
  Susuriin pa ng ating mga eksperto kung ito ay aprobado at ligtas
  Maaaring ito ay nakakabuti o nakakasama sa ating kalusugan
  Bibili agad ang mga mamamayan
  Madaling bibilhin.
  30s
 • Q10
  Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng talaarawan MALIBAN sa___________________
  Linggo, Marso 22 Walang pasok sa paaralan ngunit kaming mga magsisipagtapos ay hinilingang magtungo sa paaralan upang magtanim. Bawat isa sa amin ay nagdala ng punla.
  Oktubre 11, 2019- Malungkot kami kasi sa Martes, Oktubre 20, aalis si Ben at lilipat silang magkapamilya sa Maynila.
  Agosto 25, 2020- Magandang umaga. Martes ngayon. Malamig at maulap ang panahon. Gumising ako ng ika-lima ng umaga. Kumain ako ng almusal.
  Kakain kami sa labasa mamaya.
  30s
 • Q11
  Tinapon ng mga tao ang basura nila sa dagat. Ano ang mangyayari?
  Mawawalan ng tubig ang dagat
  Magagalit ang mga tao
  malalason ang mga may buhay sa dagat
  dadami ang mga isda
  30s
 • Q12
  Ano ang magiging bunga kung ang pinuno ng isang pangkat ay ayaw makinig sa hinaing ng ibang kasamahan at iisang tao lang ang papakinggan niya?.
  Magkaroon ng kasiyahan ang pangkat.
  Magkakaunawaan ang mga kasamahan.
  Magkakaisa ang lahat ng kasamahan sa pangkat.
  Magkakaroon ng masamang relasyon ang kasapi ng pangkat.
  30s
 • Q13
  Nasaksihan ni Belen kung gaano ang traffic sa Lapu-Lapu. Gusto niya itong ikuwento sa kanyang sarili kaya itinala niya ang kanyang karanasan. Alin ang isusulat niya?
  talaarawan
  diksyonaryo
  atlas
  anekdota
  30s
 • Q14
  Ito ang isa pinakaimportanteng bahagi ng pagsusulat ng talarawan para malaman kung kailan ito naisulat.
  petsa
  panimulang bati
  kawatawan ng talaarawan
  panimulang wakas
  30s
 • Q15
  Ano ang susunod na magyayari sa larawan?
  Question Image
  magagalit ang matanda
  pinasasalamatan ng matanda ang mabait na bata
  itutulak ng bata ang matanda
  hihingi ng pera ang bata pagkatapos tinulungan ang matanda
  30s

Teachers give this quiz to your class