Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Ang _________ ay ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari,

  freetext://pangngalan

  30s
  F5WG-If-j-3
 • Q2

  Malimit mamasyal ang mag-anak sa River Park kapag panahon ng Bagong Taon. Alin ang pangngalang  pangyayari?

  mamasyal

  Bagong Taon

  River Park

  mag-anak

  30s
  F5WG-If-j-3
 • Q3

  Bakit kailangan magsuot palagi ng facemask kapag lumalabas ng bahay? Alin ang bagay na tinutukoy?

  bahay

  magsuot

  palagi

  facemask

  30s
 • Q4

  Kapag dumating ang aking ama mula sa ibang bansa kami ay magkakaroon ng isang piging. Alin ang salitang di-pamilyar?

  dumating

  ibang bansa

  piging

  ama

  30s
  F5WG-If-j-3
 • Q5

  Hindi inabutan ni Janette ang kanyang mga anak dahil pumunta sila sa tabing ilog.? Alin ang panghalip?

  Janette

  dahil

  sila

  tabing ilog

  30s
  F5WG-If-j-3
 • Q6

  Magkakaroon ng pagpupulong ang mga guro sa susunod na araw. Alin ang di-pamilyar na salita?

  araw

  magkakaroon

  pagpupulog

  guro

  30s
  F5WG-If-j-3
 • Q7

  Ikaw ba o ako ang dapat na sisihin sa pagkahulog ng bata sa papag? Alin ang panghalip na panao?

  bata

  ikaw,ako

  papag

  sisihin

  30s
  F5WG-If-j-3
 • Q8

  Ang tanong na _______ ay sinasagot ng bagay o pangyayari.

  freetext://ano

  30s
 • Q9

  Ang tanong na ________ay sinasagot ng panahon/araw/oras.

  scrambled://kailan

  30s
 • Q10

  Ang tanong na paano ay sinasagot ng __________.

  scrambled://paraan

  30s
 • Q11

  Ang tanong na _______ ay sinasagot ng dahilan.

  freetext://bakit

  30s
 • Q12

  ____________ ang tumutulong sa iyo sa paggawa ng takdang-aralin

  sino

  kailan

  saan

  ano

  30s
 • Q13

  Kapag walang pasok___________ kayo pumupunta?

  bakit

  kailan

  saan

  sino

  30s
 • Q14

  Masayang naglalaro ang magkakaibigan sa parke ng Marikina nang bigla silang nakarinig ng silbato ng pulis. Natakot ang magkakaibigan kaya bigla silang nagtakbuhan pauwi sa kanilang bahay. Ano ang kasunod na nangyari pagdating nila sa bahay?

  Hingal na hingal sila at hindi ipinaalam sa magulang ang nangyari.

  Pinaalalahanan sila ng kanilang magulang na bawal pa ang lumabas kaya sumilbato ang pulis.

  Pinalo sila ng kanilang magulang dahil sa paglaro sa paglabas .

  30s
  F5WG-If-j-3
 • Q15

  Masayang naglalaro ang magkakaibigan sa parke ng Marikina nang bigla silang nakarinig ng silbato ng pulis. Natakot ang magkakaibigan kaya bigla silang nagtakbuhan pauwi sa kanilang bahay. Alin ang pangngalang Pantangi?

  pulis

  parke

  Marikina

  magkakaibigan

  30s

Teachers give this quiz to your class