placeholder image to represent content

Filipino 1 TQE

Quiz by Teacher Katrina

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  I. Piliin ang tamang sagot.

  Ang dalawang salitang pareho o magkatulad ang kahulugan o ibig sabihin ay __________________.

  magkatugma

  diptonggo

  magkasingkahulugan

  magkasalungat

  30s
 • Q2

  Ang dalawang salitang baligtad ang ibig sabihin. 

  magkatugma

  magkasalungat

  magkasingkahulugan

  diptonggo

  30s
 • Q3

  Matuling tumakbo ang mga bata nang habulin sila ng aso. Ano ang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit?

  mabilis

  mabagal

  30s
 • Q4

  Ito ang unang nakikita sa isang aklat. 

  pabalat

  Talaan ng Nilalaman

  Awtor

  30s
 • Q5

  Ito ang tumutukoy sapamagat ng mga aralin at kung saang pahina ito makikita. 

  Ilustrador

  Talaan ng Nilalaman

  Pahina ng Pamagat

  30s
 • Q6

  Ito ang nagsasabi ng pamagat ng aklat at pangalan ng awtor. 

  Pabalat

  awtor

  Pahina ng Pamagat

  30s
 • Q7

  Ang nagsusulat ng teksto.

  ilustrador

  awtor

  katawan ng aklat

  30s
 • Q8

  Ang pangunahing bahagi ng aklat.

  awtor

  Katawan ng Aklat

  Talahuluganan

  30s
 • Q9

  Ang gumuguhit ng mga larawang kaugnay ng teksto sa aklat.

  Illustrador

  Talahuluganan

  awtor

  30s
 • Q10

  Paalpabetong talaan ng mahahalagang salitang matatagpuan sa teksto at ang kahulugan ng mga ito. 

  Katawan ng Aklat

  Pahina ng Pamagat

  Talahuluganan

  30s
 • Q11

  May _________ na kasarian ang pangngalan.

  apat

  tatlo

  lima

  30s
 • Q12

  Ito ang pangngalang maaaring maukol sa babae o lalaki.

  walang kasarian

  panlalaki

  di-tiyak

  pambabae

  30s
 • Q13

  Ito ang pangngalang nauukol sa babae.

  panlalaki

  Walang kasarian

  Pambabae

  Panlalaki

  30s
 • Q14

  Ito ang pangngalang nauukol sa mga walang buhay.

  panlalaki

  di-tiyak

  walang kasarian

  pambabae

  30s
 • Q15

  Ito ang pangngalang tiyak na nauukol sa lalaki. 

  walang kasarian

  pambabae

  di-tiyak

  panlalaki

  30s

Teachers give this quiz to your class